Exkurze do okolí Prahy - JEN PRO STUDENTY PřF UK

 

Exkurze do okolí Prahy pořádané Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK jsou součástí praktické výuky přírodovědných oborů. Dle aktuálně platných protiepidemických opatření se jich mohou účastnit pouze studenti, kteří mají předmět zapsaný, a zároveň jsou v posledním ročníku studia.

Pravidla konání praktické výuky na PřF UK

Účast dalších zájemců je bohužel vyloučena, děkujeme za pochopení.

 

Kontaktní osoba
Michal Štefánek
Kontaktní e-mail