Nový obsah

Typ Nadpis Autor Komentáře Poslední změna
Základní stránka Hlinsko (29. floristický kurs) maskovh5 0 5 dnů 20 hodin zpět
Základní stránka Slavkov u Brna (minikurz) maskovh5 0 5 dnů 20 hodin zpět
Základní stránka Znojmo (59. floristický kurz) maskovh5 0 5 dnů 20 hodin zpět
Základní stránka Dosud uskutečněné floristické kurzy digitalis 0 5 dnů 20 hodin zpět
Aktualita, novinka, událost Ve dnech 5. až 11. 7. proběhl floristický kurz ve Znojmě maskovh5 0 5 dnů 22 hodiny zpět
Článek v časopise ČBS Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů na broumovsku digitalis 0 6 dnů 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Personalia: RNDr. Marta Dědečková, RNDr. Anna Lackovičová, CSc. digitalis 0 6 dnů 15 hodin zpět
Článek v časopise ČBS Zprávy ze sekce: Jesenné stretnutie bryologicko-lichenologickej sekce na Poľane, Pozvánka na jarní bryologicko-lichenologické setkání v Bílých Karpatech digitalis 0 6 dnů 15 hodin zpět
Základní stránka Činnost sekce manmatej 0 1 týden zpět
Článek v časopise ČBS Zpráva o činnosti Bryologicko-lichenologické Sekce ČBS v roce 2019 manmatej 0 1 týden zpět
Článek v časopise ČBS Zprávy ze sekce: Pozvánka na podzimní bryologicko-lichenologické setkání v Brdech manmatej 0 1 týden zpět
Článek v časopise ČBS Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIII manmatej 0 1 týden zpět
Článek v časopise ČBS Česká a Sovenská lichenologická bibliografie XXXII manmatej 0 1 týden zpět
Článek v časopise ČBS Několik dodatků a upřesnění k lichenobiotě Českého krasu manmatej 0 1 týden zpět
Článek v časopise ČBS Nové lokality machu Dicranum tauricum (Bryophyta, Dicranales) na slovensku manmatej 0 1 týden zpět
Článek v časopise ČBS Synchorologické jevy v lesní vegetaci Moravy a Slezska maskovh5 0 1 týden 1 den zpět
Článek v časopise ČBS Šáter slanomilný (Gypsophilla scorzonerifolia SER in DC.) v pražském parku maskovh5 0 1 týden 1 den zpět
Článek v časopise ČBS Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny maskovh5 0 1 týden 1 den zpět
Článek v časopise ČBS Doplněk ke květeně Vysokomýtska maskovh5 0 1 týden 1 den zpět
Článek v časopise ČBS Melicetum ciliatae Kaiser 1926 ve Strážovských vrších maskovh5 0 1 týden 1 den zpět
Článek v časopise ČBS Poznámky k rozšíření vodních rostlin v jihovýchodní části Hané maskovh5 0 1 týden 1 den zpět
Článek v časopise ČBS Nález Nuphar pumila v povodí Lužnice na Třeboňsku maskovh5 0 1 týden 2 dny zpět
Článek v časopise ČBS Zpráva o regionálním botanickém semináři v Opavě maskovh5 0 1 týden 2 dny zpět
Článek v časopise ČBS Příspěvek k poznání orchidejí Bílých Karpat maskovh5 0 1 týden 2 dny zpět
Článek v časopise ČBS Stepní lokalita Zimarky u Velkých Bílovic maskovh5 0 1 týden 2 dny zpět