mechorosty

Metody studia biologie epifytických mechorostů. Zuzana Mruzíková Čt 28. 09. 2017 - 18:18
Autor(ka)
Reitschmiedová, Erika
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.