Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Diplomové práce Cyanobakteriální biofilmy nadeliminátorového prostoru chladících věží s přirozeným tahem. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Rozsivková analýza sedimentů zaniklého jezera Švarcenberk. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Ecological characteristics of nonindigenous congeners varying in their invasive success: Invasive Galinsoga parviflora (Cav) and Galinsoga ciliata (Raf) vs. Ageratumhoustonianum (Mill). Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Floristicko-fytogeografická studie nejjižnější části Plánického hřebene. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Zhodnocení výskytu invazního druhu dvouzubce černoplodého (Bidens frondosa) ve vztahu k domácím zástupcům rodu. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Analýza vegetace a růstových parametrů druhu Dryas octopetala na transektu v arktické tundře na Špicberkách. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Taxonomická studie skupiny druhů Caloplaca holocarpa (Teloschistaceae, lichenizované houby). Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Literární rešerše a analýza dostupných dat Melampyrum nemorosum agg. na území Balkánského poloostrova. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Analýza vegetace a růstu dřevin na gradientech nadmořské výšky a zeměpisné šířky ve smíšených doubravách jižní části Korejského poloostrova. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Ekologie časného ekotypu Melampyrum nemorosum v kontextu interakcí poloparazitických rostlin s biotickými složkami ekosystémů. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Rozšíření invazních neofytů podél řek Ostravice a Morávky. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Diplomové práce Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. Zuzana Mruzíková 0 6 years 9 months ago
Aktualita, novinka, událost Botanické přednášky Plzeň - jaro 2017 Romana Štěpánková 0 6 years 10 months ago
Aktualita, novinka, událost Informace členům - leden 2017 Romana Štěpánková 0 6 years 10 months ago
Aktualita, novinka, událost Přednáškový cyklus Praha Romana Štěpánková 0 6 years 10 months ago
Aktualita, novinka, událost Profesor Petr Pyšek získal Cenu Františka Běhounka (MŠMT) Romana Štěpánková 0 6 years 11 months ago
Aktualita, novinka, událost Floristický kurz Mladá Boleslav, 3.-9.7.2016 Romana Štěpánková 0 7 years 1 month ago
Aktualita, novinka, událost Botanické přednášky Brno - podzim 2016 Romana Štěpánková 0 7 years 1 month ago
Aktualita, novinka, událost Nové číslo Zpravodaje jihočeských botaniků Romana Štěpánková 0 7 years 1 month ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze jihočeské pobočky ČBS - podzim 2016 Romana Štěpánková 0 7 years 1 month ago
Galerie Floristický kurz 2016, Mladá Boleslav digitalis 0 7 years 4 months ago