Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Článek v časopise ČBS Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.-7. července 2017) Hana Jeřábková 0 2 hours 10 minutes ago
Článek v časopise ČBS Rozšířenie vŕby sieťkovanej (Salix reticulata) na Slovensku Hana Jeřábková 0 2 hours 12 minutes ago
Článek v časopise ČBS Rozšíření slanomilných kuřinek (Spergularia marina a S. media) v České republice a jejich expanze na silnicích a dálnicích Hana Jeřábková 0 2 hours 13 minutes ago
Aktualita, novinka, událost Zprávy ČBS 54/1 (2019) Hana Jeřábková 0 2 hours 16 minutes ago
Článek v časopise ČBS Cardamine occulta - nový záhadný plevelný druh řeřisnice na území České republiky Hana Jeřábková 0 2 hours 22 minutes ago
Článek v časopise ČBS Komentované fytocenologické snímky 4 Hana Jeřábková 0 3 hours 19 minutes ago
Článek v časopise ČBS Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. Hana Jeřábková 0 3 hours 44 minutes ago
Článek v časopise ČBS Současný stav rozšíření hořečku nahořklého (Gentianella amarella) v ČR Hana Jeřábková 0 18 hours 44 minutes ago
Aktualita, novinka, událost Bryonora 65 (2020) Hana Jeřábková 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Zprávy ČBS 55/2 (2020) Hana Jeřábková 0 1 day 14 hours ago
Článek v časopise ČBS Druhy a kultivary dřevin pěstované v arboretech, parcích a zahradách ve Studenci a Dolní Brusnici ve východních Čechách Hana Jeřábková 0 1 day 14 hours ago
Článek v časopise ČBS Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013 Hana Jeřábková 0 1 day 14 hours ago
Článek v časopise ČBS Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část III. - Sudetské mezihoří Hana Jeřábková 0 1 day 14 hours ago
Článek v časopise ČBS Nejstarší nálezy bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) z Čech Hana Jeřábková 0 1 day 14 hours ago
Článek v časopise ČBS Ostružiník šumavský (Rubus silvae-bavaricae), nový druh pro květenu České republiky Hana Jeřábková 0 1 day 15 hours ago
Článek v časopise ČBS Panicum schinzii, nový adventivní druh v květeně České republiky Hana Jeřábková 0 1 day 15 hours ago
Basic page Čestné členství digitalis 0 4 days 23 hours ago
Článek v časopise ČBS RNDr. František Kotlaba, CSc. (20. 5. 1927 Vlastiboř - 11. 6. 2020 Praha), čestný člen ČBS Hana Jeřábková 0 6 days 13 hours ago
Článek v časopise ČBS Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II. - Orlické podhůří a Orlické opuky Hana Jeřábková 0 6 days 14 hours ago
Článek v časopise ČBS Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část I. - Dolní Poorličí Hana Jeřábková 0 6 days 14 hours ago
Basic page Výroční zprávy digitalis 0 1 week 3 days ago
Basic page Orgány ČBS digitalis 0 1 week 4 days ago
Basic page Valná shromáždění digitalis 0 1 week 4 days ago
Aktualita, novinka, událost Preslia 92/4 (2020) Hana Jeřábková 0 1 week 5 days ago
Článek v časopise ČBS Nová bryologická literatura XXII. digitalis 0 2 weeks ago