Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Článek v časopise ČBS Popelivka sibiřská, Ligularia sibirica - nový původní druh pro květenu Šumavy maskovh5 0 5 days 10 hours ago
Článek v časopise ČBS Rod Erigeron na Šumavě maskovh5 0 5 days 10 hours ago
Článek v časopise ČBS Taxonomická problematika rodu Oxycoccus v České v republice se zvláštním zřetelem к území Šumavy maskovh5 0 5 days 10 hours ago
Článek v časopise ČBS První přiblížení k problematice bříz (Betula) na Šumavě maskovh5 0 5 days 10 hours ago
Článek v časopise ČBS Plané a pěstované růže (excl. záhonové kultivary) Šumavy - předběžná zpráva maskovh5 0 5 days 11 hours ago
Článek v časopise ČBS Floristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy maskovh5 0 5 days 11 hours ago
Článek v časopise ČBS Poznámky k rozšíření některých adventivních druhů rostlin na Šumavě maskovh5 0 5 days 11 hours ago
Článek v časopise ČBS Některé výsledky floristického výzkumu severozápadní části české a bavorské Šumavy maskovh5 0 5 days 11 hours ago
Článek v časopise ČBS Lepidium heterophyllum i na Šumavě maskovh5 0 5 days 16 hours ago
Článek v časopise ČBS Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus) na Šumavě maskovh5 0 5 days 16 hours ago
Článek v časopise ČBS Flóra a vegetare města Plzně [zprávy o literatuře] maskovh5 0 5 days 16 hours ago
Článek v časopise ČBS Carex chordorrhiza na Šumavě maskovh5 0 5 days 16 hours ago
Článek v časopise ČBS Několik poznámek k rozšíření šumavských orchidejí maskovh5 0 5 days 17 hours ago
Článek v časopise ČBS Novinky šumavské květeny maskovh5 0 5 days 17 hours ago
Článek v časopise ČBS Geo-bio-diversity of the Bohemian/Bavarian Forest: Trilateral Research, Conservation and Management of the Frontier Mountains [zprávy o literatuře] maskovh5 0 5 days 17 hours ago
Článek v časopise ČBS Fytogeografický rozbor květeny Šumavy a přilehlých území maskovh5 0 5 days 17 hours ago
Článek v časopise ČBS Sedmé setkání českých a hornorakouských botaniků, Haslach 8.-14. července 1996 maskovh5 0 5 days 17 hours ago
Článek v časopise ČBS Projekt „Květena Šumavy“ maskovh5 0 5 days 18 hours ago
Článek v časopise ČBS К výskytům a ekobiologii zárazy menší (Orobanche minor) na území České a Slovenské republiky maskovh5 0 5 days 18 hours ago
Článek v časopise ČBS Příroda Kokořínska a Mělnicka [zprávy o literatuře] maskovh5 0 6 days 6 hours ago
Článek v časopise ČBS Soupis soukromých herbářových sbírek v České republice [zprávy o literatuře] maskovh5 0 6 days 6 hours ago
Článek v časopise ČBS Výskyt rostlinného společenstva s Panicum capillare podél železniční tratě mezi Brnem hi. n. a zastávkou Horní Heršpice maskovh5 0 6 days 6 hours ago
Článek v časopise ČBS Viatická migrace apofytických a synantropních druhů v tundrových ekosystémech Krkonošského národního parku maskovh5 0 6 days 6 hours ago
Aktualita, novinka, událost Informace členům ČBS - březen 2020 maskovh5 0 6 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Zámecké parky a památné stromy Podblanicka [zprávy o literatuře] maskovh5 0 1 week 1 day ago