Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Aktualita, novinka, událost Botanické exkurze PřF JU, Jihočeské pobočky ČBS, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a AOPK ČR - podzim 2023 -hj- 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze: Zůstal ještě kociánek u Vrábče a není už pod sněhem? -hj- 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze: Co jede po dálnici dřív než auta? -hj- 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze z Doudleb po proudu Malše -hj- 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze: Roste jmelí jedlové a šicha černá v lesích u Loučovic? -hj- 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze: Na kociánek a Polušku -hj- 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze: Na rašeliniště k Veselí nad Lužnicí -hj- 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Exkurze: Roste ještě ocún u Cerhonic? -hj- 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Zprávy 58/1 (2023) -hj- 0 5 days 21 hours ago
Článek v časopise ČBS Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. -hj- 0 5 days 21 hours ago
Článek v časopise ČBS Komentované fytocenologické snímky z České republiky 7 -hj- 0 5 days 21 hours ago
Článek v časopise ČBS Hyacinthella leucophaea var. rumelica a Muscari azureum, dva nepůvodní druhy vysazené v Českém krasu -hj- 0 5 days 21 hours ago
Aktualita, novinka, událost Zprávy ČBS 57/2 (2022) -hj- 0 5 days 21 hours ago
Basic page Additamenta Zpráv České botanické společnosti digitalis 0 5 days 21 hours ago
Aktualita, novinka, událost Zprávy ČBS 57/1 (2022) -hj- 0 5 days 22 hours ago
Basic page Publikace digitalis 0 5 days 23 hours ago
Aktualita, novinka, událost Bryonora 71 (2023) -hj- 0 5 days 23 hours ago
Aktualita, novinka, událost Petr Marada: Zemědělské hospodaření zaměřené na adaptaci krajiny na klimatickou změnu a návrat života do krajiny -hj- 0 5 days 23 hours ago
Aktualita, novinka, událost Putování za květenou letovických hadců a opuk, s pokusem o ověření lokality kociánku dvoudomého (z roku 2016) -hj- 0 1 week 6 days ago
Aktualita, novinka, událost Pozvánka na akce Jihomoravské pobočky ČBS a Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně - podzim 2023 -hj- 0 1 week 6 days ago
Aktualita, novinka, událost Jan Roleček, Karel Fajmon & Pavel Dřevojan: Sobotní determinační dopoledne -hj- 0 1 week 6 days ago
Aktualita, novinka, událost Monika Kolényová: Vliv substrátu na diverzitu saproxylických hub -hj- 0 1 week 6 days ago
Aktualita, novinka, událost Milan Chytrý a studenti (MU): Reminiscence zahraniční botanické exkurze do Přímořských Alp -hj- 0 1 week 6 days ago
Aktualita, novinka, událost Kateřina Knotková: K čemu jsou dobré poloparazitické rostliny? Poznatky z výzkumu jejich interakcí s invazními rostlinami -hj- 0 1 week 6 days ago
Aktualita, novinka, událost Jan Vondrák: Alkobióza – nově popsaný vztah mezi houbami a řasami -hj- 0 1 week 6 days ago