Jihomoravská pobočka

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

Novinky Jihomoravské pobočky || Kontakt na Jihomoravskou pobočku

http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/

Jihomoravská pobočka České botanické společnosti je součástí České botanické společnosti. Sdružujeme profesionální i amatérské zájemce o botaniku. Pořádá přednášky (můžete se na ně podívat i online prostřednictvím kanálu Ústavu botaniky a zoologie MU) a terénní exkurze.