Zpravodaj jihočeských botaniků

O Jihočeské pobočce || Novinky Jihočeské pobočky || Chánova floristická kartotéka || Nálezová databáze Jihočeské pobočky ČBS — Vratička || Kontakt na Jihočeskou pobočku || Červená kniha květeny jižní části Čech

Zpravodaj jihočeských botaniků informuje členy a spolupracovníky jihočeské pobočky ČBS o činnosti pobočky, např. o připravovaných exkurzích, přednáškách, kolektivních floristických výzkumech. Dále uveřejňuje výzvy ke spolupráci, jubilea členů a spolupracovníků, výroční zprávu o činnosti pobočky a také inzeruje botanické články publikované ve Sborníku Jihočeského muzea.

Jednotlivé ročníky najdete na http://www.muzeumcb.cz/spolky-a-kluby/jihoceska-pobocka-ceske-botanicke-spolecnosti/zpravodaj/.