Bryonora

Časopis Bryonora vychází dvakrát ročně, od r. 1988., je recenzovaný od r. 2003, vydává Česká botanická společnost

 • Šéfredaktor: Mgr. Pavel Dřevojan (Masarykova Univerzita Brno, Pavel [dot] Drevojanatseznam [dot] cz)

 • technická redaktorka: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno).

Zpravodaj Bryonora uveřejňuje:

 • kratší původní a shrnující práce z oboru bryologie a lichenologie (viz Informace pro přispěvatele níže)
 • zprávy z konaných exkurzí a konferencí
 • recenze (viz Informace pro přispěvatele níže)
 • zajímavé bryologické a lichenologické nálezy z území ČR
 • personalia
 • informace o činnosti podobných zahraničních organizací
 • zajímavosti a další informace týkající se obou oborů
 • kompletní novinky české i slovenské bryologické a lichenologické literatury

 

 

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora

Uzávěrka červnového čísla je 31. března

Uzávěrka prosincového čísla je 30. září  


Redakční rada:

 • Mgr. Anna Bérešová, Ph.D. (Botanický ústav SAV, Bratislava),
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno),
 • doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc. (Česká zemědělská univerzita Praha),
 • RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum, Brno),
 • Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (Jihočeská Univerzita, České Budějovice),
 • RNDr. Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou),
 • Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni),
 • RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě),
 • RNDr. David Svoboda, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
 • Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni).

Informace pro přispěvatele:

Technické detaily, typografie a formátování zde.

Původní vědecké studie
Přijímány jsou kratší rukopisy o rozsahu do 15 tiskových stran (podání delšího rukopisu musí být předem projednáno s hlavním editorem). Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Rukopisy procházejí recenzním řízením. Název musí být přeložen do angličtiny (v případě anglického rukopisu do češtiny) a práce opatřena anglicky psaným abstraktem a klíčovými slovy (key words). Z důvodu alespoň částečné použitelnosti Bryonory v zahraničí musí být i všechny popisky obrázků a tabulek přeloženy i do angličtiny. Totéž platí o seznamech lokalit, substrátů i jejich zkratek a případně dalších důležitých součástí článku. V závěru příspěvku je možné použít také delší anglické shrnutí (Summary). Používejte pouze minimum formátovacích příkazů – kurzívou zvýrazněná jména taxonů a odlišným stylem označené nadpisy. Obrázky a objekty z jiných aplikací (např. tabulky či grafy z MS Excel) zasílejte vždy jako samostatné soubory (nikoli vložené do textového editoru). Vítané jsou barevné fotografie. Způsob citace literárních pramenů a základní typografická pravidla v pdf souboru zde. PDF separáty jsou volně přístupné na této stránce.

Recenze
Recenze bryologických a lichenologických děl jsou přijímány pouze v českém a slovenském jazyce. Jejich rozsah by neměl překročit dvě tiskové strany. Nezapomeňte uvést podstatné bibliografické údaje (kromě autora, plného názvu a roku vydání též vydavatelství, stránkový rozsah, ISBN). Užitečné jsou informace o ceně, možnosti a způsobu objednání a umístění recenzovaného výtisku, případně odkazy na jiné již publikované recenze.

Příklady citací:
Česká geologická služba (2016): Geologická mapa 1: 50 000. – http://mapy.geology.cz/geocr_50/ [1. 9. 2016].
Elix J. A. & Thell A. (2011): Xanthoparmelia. – In: Thell A. & Moberg R. [eds], Parmeliaceae, Nordic Lichen Flora 4: 131–138.
Kresl L. (1938): Květena (Bryophyta, Pteridophyta a Anthophyta) a geobotanický nástin Domažlicka. – Ms. [Depon. in: Knihovna Botanického Ústavu ČSAV, Průhonice u Prahy.]
Kučera J. (2010a): 5. Grimmia dissimulata (Czech Republic). – In: Ellis L. T. et al., New national and regional bryophyte records, 24, Journal of Bryology 32: 232–237.
Lenzová V. (2015): Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna a studie Aspicilia dominina. – Ms. [Diplomová práce; depon. in: Katedra botaniky PřF UK, Praha.]
Liška J. & Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). – Příroda, Praha, 29: 3–66.
Orange A., James P. W. & White F. J. (2001): Microchemical methods for the identification of lichens. – British Lichen Society, London.
Orthová­‑Slezáková V. (2004): The genus Xanthoparmelia, nom. cons. prop. (lichenized Ascomycota) in Slovakia. – Mycotaxon 90: 367–386.
Zmrhalová M. & Koval Š. (2014): Pogonatum nanum. – In: Hradílek Z. [ed.], Zajímavé bryofloristické nálezy XXIII., Bryonora 54: 46.

 

Napište výraz, který se vyskytuje v abstraktu
Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Mezi klíčovými slovy jsou i jména druhů. Začněte psát a vyberte ze seznamu.
Ročník: 65
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2020 6 1 Katarína Mišíková, Katarína Godovičová Nové lokality machu Dicranum tauricum (Bryophyta, Dicranales) na slovensku
2020 6 9 Zdeněk Palice Několik dodatků a upřesnění k lichenobiotě Českého krasu
2020 6 22 Zdeněk Palice Česká a Sovenská lichenologická bibliografie XXXII
2020 6 28 Pavel Dřevojan, Petra Hájková, Zbyněk Hradílek, Martina Kosorínová, Miloš Lukáč, Zdeněk Palice Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIII
2020 6 32 Anonymus Zprávy ze sekce
2020 6 33 Anonymus Zpráva o činnosti Bryologicko-lichenologické Sekce ČBS v roce 2019
Ročník: 64
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2019 12 1 František Bouda, Lada Syrovátková, Josef P. Halda, Jiří Malíček, Zdeněk Palice & Jan Vondrák Lišejníky zaznamenané během 26. Jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019
2019 12 21 Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Katarína Godovičová, Alžběta Manukjanová, Eva Holá, Svatava Kubešová, Matěj Man, Eva Mikulášková, Ivan Novotný, Josef Plaček, Pavel Širka, Jitka Štěrbová, Eliška Vicherová & Mariusz Wierzgoń Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS na horažďovicku (duben 2018)
2019 12 31 Magda Zmrhalová, Alžběta Manukjanová, Jan Kučera, Julie Jandová, Svatava Kubešová, Eva Mikulášková, Ivan Novotný, Josef Plaček, Pavel Širka, Jana Tkáčiková & Eliška Vicherová Mechorosty zaznamenané během 26. Jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na zlatohorsku v dubnu 2019
2019 12 42 Zdeněk Soldán Soupis fotografických portrétů význačných bryologů ze sbírky Zdeňka Pilouse
2019 12 46 Pavel Dřevojan, Julie Jandová, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Miloš Lukáč, Jozef Suja, Pavel Širka, Jana Tkáčiková, Eliška Vicherová & Magda Zmrhalová Zajímavé bryofloristické nálezy XXXII
2019 12 54 Anonymus Personalia: RNDr. Marta Dědečková, RNDr. Anna Lackovičová, CSc.
2019 12 58 Pavel Širka Zprávy ze sekce
Ročník: 63
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2019 6 1 Zbyněk Hradílek & Pavel Dřevojan Mech fissidens crassipes v české republice a na slovensku
2019 6 13 Jiří Malíček, František Bouda, Ondřej Peksa & Lada Syrovátková Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů na broumovsku
2019 6 23 Pavel Dřevojan, Siegfried Biedermann, Peter Bitušák, Jitka Bradáčová, Monika Janišová, Vladimír Koníček, Štěpán Koval, Jan Kučera, Miloš Lukáč, František Máliš, Frank Müller, Tomáš Peterka, Pavel Širka, Karol Ujházy, Mariana Ujházyová & Lucie Zemanová Zajímavé bryofloristické nálezy XXXI
2019 6 35 Zdeněk Palice Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXI
2019 6 40 Svatava Kubešová & Pavel Širka Nová bryologická literatura XXXIII
2019 6 49 Katarína Mišíková Personalia: Doc. RNDr. Vojtech Peciar, CSc. deväťdesiatročný
2019 6 50 Eva Mikulášková Recenze: [Laine J., Flatberg K. I., Harju P., Timonen T., Minkkinen K. J., LaineA., Tuittila E.-S. & Vasander H. T. (2018): Sphagnum Mosses: The Stars of European Mires]
2019 6 53 Magda Zmrhalová, Josef P. Halda & Pavel Širka Zprávy ze Sekce
2019 6 55 Svatava Kubešová & Vítězslav Plášek Zpráva o činnosti Bryologicko-lichenologické sekce v roce 2018
2019 6 58 Svatava Kubešová, Eva Mikulášková & Štěpánková R. Hospodaření za období 2015–2018
2019 6 60 Anonymus Statut Bryologicko-lichenologické sekce ČBS
Ročník: 62
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2018 12 1 Jiří Malíček & Jan Vondrák Lišejníky chráněných území Ralsko a Vranovské skály (severní Čechy)