Cena Josefa Holuba

Od r. 2014 uděluje hlavní výbor České botanické společnosti Cenu Josefa Holuba za nejlepší publikaci v časopisech vydávaných ČBS (Preslia, Zprávy ČBS a Bryonora) mladých autorek a autorů do 30. roku věku. Počínaje rokem 2019 je rozhodnutím hlavního výboru cena udělována jednou za dva roky.

Podmínkou je, že se bude jednat o prvního autora s dosažením 30. roku věku maximálně v roce vydání příslušného článku. Cena je udílena po vyjití všech čísel příslušného ročníku na základě tajného hlasování členů hlavního výboru ČBS a vyhlašována je na Valném shromáždění následujícího roku (může ovšem nastat i situace, že cena udělena nebude, pokud žádný článek nesplní daná kritéria). Zároveň bude vítěz osvobozen po dobu jednoho roku od placení členských příspěvků a příslušný časopis bude dostávat po dobu jednoho roku zdarma.

prof. Karel Prach, předseda ČBS

Nositelé ceny Josefa Holuba

  • za roky 2021-2022: Kryštof Chytrý, článek Chytrý K., Prokešová H., Duchoň M., Grulich V., Chytrý M. & Divíšek J. (2022): Substrate associated biogeographical patterns in the north-western Pannonian forest-steppe. – Preslia 94: 215–232.
  • za roky 2019-2020: Jan Doležal, články Doležal J., Krahulcová A., Urfus T. & Krahulec F. (2020): Residual sexuality of the apomict Pilosella rubra under natural conditions in the Krkonoše Mts. — Preslia 92: 403–428. Doležal J. & Zámečník J. (2020): Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část III. — Sudetské mezihoří. — Zprávy České botanické společnosti 55: 207-219. Doležal J. & Zámečník J. (2019): Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II. — Orlické podhůří a Orlické opuky. — Zprávy České botanické společnosti 54: 9-22.
  • za rok 2018:  Radka Hauerová, článek Mühlsteinová R., Hauer T., De Ley P. & Pietrasiak N.: Seeking the true Oscillatoria: a quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point.- Preslia 90: 151–169, 2018.
  • za rok 2017: Zuzana Fačkovcová, článek Fačkovcová Z., Senko D., Svitok M. & Guttová A.: Ecological niche conservatism shapes the distributions of lichens: geographical segregation does not reflect ecological differentiation — Preslia 89: 63–85, 2017.
  • za rok 2016: Lucie Kobrlová, články Kobrlová L., Hroneš M. & Trávníček B.: Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 221-256
    Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M. & Trávníček B.: Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. – Preslia 88: 77–112.
  • za rok 2015: Filip Kolář, článek Kolář F., Kaplan Z., Suda J. & Štech M.: Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two endemic Species. Preslia, Praha 87: 363–386, 2015.
  • za rok 2014: Jiří Malíček, článek Jiří Malíček & Jana Steinová: Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 243–260, 2014.

Dr. Josef Holub (1930-1999)

Byl vynikajícím, mezinárodně uznávaným českým botanikem. Zabýval se především taxonomií (mj. rodů Rubus, Helictotrichon, Filago, Gentianella, Lycopodium a Carex a skupinou Pteridophyta) přispěl i k zásadnímu dílu Flora Europaea. Jeho záběr byl ale širší, mj. byl hlavním autorem kvalitního přehledu vyšších syntaxonomických jednotek zachycujících vegetaci tehdejšího Československa a vydaného v r. 1967. Nezapomenutelné byly jím vedené exkurze a jeho nenapodobitelný humor. V letech 1982 až 1986 byl vědeckým tajemníkem ČBS a v letech 1990 až 1999 jejím předsedou, od roku 1989 byl čestným členem ČBS. Založil tradici podzimních konferencí ČBS. Touto cenou vyjadřuje Česká botanická společnost poctu svému bývalému předsedovi.