Exkurze

Česká botanická společnost pravidelně pořádá, společně s katedrou botaniky PřF UK, jarní cyklus jednodenních exkurzí. Pravidelné exkurze pořádají i jednotlivé pobočky. Exkurze se konají během botanické sezóny od jara do podzimu. Výpis níže ukazuje ponejvíce exkurze pražského ústředí. Všechny exkurze a jiné akce jsou v kalendáři.


Podzimní bryologicko-lichenologické setkání na Kokořínsku

bryologové v akci

 

Podzimní bryologicko-lichenologické setkání proběhne, pakliže bude možné s ohledem na aktuálně platná protiepidemická opatření pořádat obdobné akce, ve dnech 9. až 12. září 2021 v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Ubytování bude zajištěno na terénní stanici v Kokořínském Dole č. p. 13, předpokládaná cena je 100,- Kč na osobu a noc.

Kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj

Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech

Ilustrační obrázek - rašeliník (Sphagnum sp.)

 

Sraz v 9:30 hod. na parkovišti „Na Myjárně – Velký potok“ (GPS 49.4752506N, 18.4237614E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Frýdku-Místku nebo z Bílé – zastávka Staré Hamry, Velký potok. Trasa povede po podmáčených kosených loukách v okolí osady Hutě a prozkoumáme i podmáčené lesy mezi osadou Hutě a přehradou Šance. Z území je historicky uváděno množství rostlin vázaných na rašeliniště i řada vzácných mechorostů, většina ale nenávratně zmizela pod hladinou vybudované přehrady.

 

Kraj
Moravskoslezský kraj

Exkurze: Ze Srbska do Berouna přes Kodu a Tetínské skály - ZMĚNA ČASU SRAZU

ilustrační fotografie - pohled na Berounku

 

Vedoucí exkurze: Tomáš Tichý

Trasa povede ze Srbska Kodskou roklí, na vrch Za Lípou, Tetínské skály a přes Damil a Ratinku do Berouna, alternativně podél Berounky zpět do Srbska s pohledy na řeku a skály. Těšit se můžete na pěnovcová prameniště, teplomilné doubravy, pěchavové trávníky s lomikameny a hvozdíkem sivým a na pastviny s teplomilnými trávníky.

Kraj
Středočeský kraj

Exkurze do okolí Prahy - pro studenty PřF UK, ČLENY ČBS I ŠIROKOU VEŘEJNOST

 

Dle aktuálních protiepidemických opatření je možné pořádat spolkové, aj. hromadné venkovní akce, tedy i naše exkurze, do 50 osob. Prosíme o dodržení podmínek daných platným vládním nařízením. Testy na Covid-19 nezajišťujeme.

Nejbližší exkurze proběhne v sobotu 29. května, bude směřovat do okolí Berouna, více zde.

Kraj
Praha
Středočeský kraj

Exkurze: Nejvýchodnější částí Křivoklátska z Berouna přes vrch Děd a keltské oppidum Stradonice do Nižboru

Ilustrační obrázek - vstavač nachový (Orchis purpurea)

Vedoucí exkurze: Michal Štefánek

Trasa: Beroun — vrch a rozhledna Děd — údolí Habrového potoka — oppidum Stradonice – Nižbor

Během exkurze budou k vidění xerotermní biotopy (křoviny, trávníky, segetální společenstva) na kontaktu Křivoklátska a Českého krasu. Potkat zde můžeme např. na vstavač nachový (Orchis purpurea), sasanku lesní (Anemone sylvestris), růži galskou (Rosa gallica) nebo třešeň křovitou (Prunus fruticosa).

Kraj
Středočeský kraj

Botanicko-bryo-lichenologická exkurze do oblasti Porta Bohemica - ZRUŠENA

 

Botanicko-bryo-lichenologická exkurze Severočeské pobočky ČBS do oblasti Porta Bohemica měla proběhnout tuto neděli (25. 10.). Vzhledem k platnosti mimořádných opatření vlády ČR k prevenci šíření koronaviru je zrušena.

Děkujeme za pochopení.

Batologická exkurze do okolí Nové Hospody na Džbánu

Ilustrační obrázek - ostružiník (Rubus sp.)

 

Sraz v 9:30 na odbočce lesní cesty ze silnice 227 cca 1 km od Nové Hospody směrem na Svojetín (bod záchrany LN 008), zde by mělo být možné zaparkovat. Doprava vlastní.

Vedoucí exkurze: Ivan Bílek

Kraj
Ústecký kraj