Exkurze

Česká botanická společnost pravidelně pořádá, společně s katedrou botaniky PřF UK, jarní cyklus jednodenních exkurzí. Pravidelné exkurze pořádají i jednotlivé pobočky.

Do hájů a kavylových stepí - NPR Úhošť

Severočeská botanická exkurze.

Vedoucí: R. Fišer

Sraz účastníků je 27.5. v 10.00 v obci Zásada u Rašovic u autobusové zastávky. Z Kadaně pěšky 4 km nebo auty.

Trasa: po červené turistické značce do NPR Úhošť, Meziříčským údolím k Brodcům a pak jižní strání nahoru, návrat do Zásady. Délka podle počasí a zájmu 5 až 10 km. Na organizaci exkurze se spolupodílí CHKO Slavkovský les.

Botanická exkurze do zajímavých pražských brownfieldů ohrožených zánikem Romana Štěpánková Út 16. 05. 2017 - 13:21

27. 5. 2017. Botanická exkurze do zajímavých pražských brownfieldů ohrožených zánikem.

Vedoucí Jan A. Šturma.

Sraz v 9:00 na tram. zastávce Nákladové nádraží Žižkov (v ulici Olšanská ještě před křižovatkou směrem z centra).

Trasa: žižkovské nákladové nádraží - libeňská prostranství - Rohanské ostrovy - nádraží Praha-Bubny - letenská pláň - bývalý Stalinův pomník - nádraží Praha-Dejvice - Smíchovské nádraží

Podhorské vlhké louky v CHKO Brdy - botanická exkurze do okolí Vranovic
Myosotis stenophylla - ilustrační obrázek - foto L. Hrouda
Romana Štěpánková St 10. 05. 2017 - 10:58

20. 5. 2017. Podhorské vlhké louky v CHKO Brdy a možnosti jejich zachování.

Vedoucí Petr Karlík a Ruda Hlaváček

Uvidíme nejzachovalejší fragmenty zdejších luk opečovávané ručním kosením a budeme je moci porovnat s konvenčně obhospodařovanými rozsáhlými plochami a s loukami dlouhodobě ležícími ladem. Exkurzi pořádá pracovní skupina ochrany přírody ČBS ve spolupráci se správou CHKO Brdy.

Velká hora, Mokrý vrch a Doutnáč - botanická exkurze do Srbska
ilustrační obrázek - foto Z. Heilková
Romana Štěpánková Pá 05. 05. 2017 - 07:41

13. 5. 2017. Velká hora, Mokrý vrch a Doutnáč.

Vedoucí: Tomáš Tichý

Odjezd vlakem 8818 v 8:17 z Prahy Hlavního nádraží do Srbska. Vedoucí přistoupí v Dobřichovicích.
Čekají vás šipákové lesostepi, dubohabřiny, suché a skalní trávníky s druhy Dracocephalum austriacum, Lathyrus pannonicus subsp. collinus, Myosotis stenophylla, Orchis purpurea, Crepis praemorsa, Iris aphylla, Prunus fruticosa, Bupleurum longifolium.

Návrat vlakem ze Srbska.

Nekrásným Krasem z Chýnice do Chotče - botanická exkurze
Ilustrační obrázek - foto J. Zámečník
Romana Štěpánková Čt 27. 04. 2017 - 12:17

6. 5. 2017. Nekrásným Krasem z Chýnice do Chotče. Křoviny, stepi a lesy, staré mlýny.

Vedoucí Jaroslav Vojta.

Sraz v 9:15 až 9.37 na zastávce autobusu Chýnice, Pod Radnicí (do Chýnice se dostanete např. z Prahy busem 301 ze stanice Luka, nebo některým jiným autobusem ze Zličína). Pak necestou do Chotče (snad se podaří zajistit návštěvu Mlýna u Veselých). Terénně poměrně náročná exkurze. Budeme se často prodírat křovím.

Dendrologická exkurze do botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji
Jasminum nudiflorum - foto T. Vencálek
Romana Štěpánková Čt 20. 04. 2017 - 13:27

29. 4. 2017. Dendrologická exkurze do Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji.

Vedoucí Tomáš Vencálek.

Vápencové skály a skalní stepi Českého krasu Romana Štěpánková Čt 20. 04. 2017 - 13:20

22. 4. 2017. Vápencové skály, skalní stepi, lesostepi, dubohabřiny v západní části Českého krasu. Vedoucí Jindřich Chrtek.

Odjezd Praha hl. n. v 8.12 (rychlík do Chebu), přestup v Berouně, příjezd Králův Dvůr-Popovice v 9.03, sraz na zastávce po příjezdu vlaku; zpět vlakem ze Srbska (15.50, 16.50, 17.50).

Trasa: Popovice u Berouna – Koukolova hora – hradiště Kotýz – Zlatý kůň (okolí Koněpruských jeskyní) – Koda – Srbsko.

Lichenologická exkurze do zátopové oblasti Pěčín Romana Štěpánková Čt 06. 04. 2017 - 12:38

Sraz účastníků exkurze je 15.4. v 10 hodin v Popelově u silničního mostu přes Zdobnici ((N 50°11'23,17" E 16°23'58,33"). Vede Josef P. Halda.

 

Vltavské vyhlídky v okolí Roztok Romana Štěpánková Čt 06. 04. 2017 - 12:28

15. 4. 2017. Vltavské vyhlídky v okolí Roztok (Levý Hradec, Řivnáč, Stříbrník, vyhlídka u Úholiček, případně vyhlídka nad jezem v Klecánkách).

Vedoucí Michal Štefánek.

Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Roztoky, Levý Hradec (autobus č. 340 odjíždí z Dejvické v 9:05).