Fotografický atlas rostlin České republiky

Kontaktní osoba
Alena Lepší (předsedkyně spolku Fotografující botanici, z. s.)

Veřejná sbírka (do 26. 7. 2023): Fotografie všech českých rostlin v jedné KNIZE? Pojďme to dotáhnout! (donio.cz)

Česká botanická společnost je mediálním partnerem spolku Fotografující botanici. Cílem spolku je vydání u nás dosud chybějící knihy Fotografický atlas rostlin České republiky, na jejímž vzniku členové spolku spolupracují s předními českými botaniky z renomovaných botanických pracovišť a několika desítkami fotografů; odborní pracovníci a mnozí z fotografů jsou zároveň členy ČBS.

Kniha bude obsahovat fotografie asi 3100 taxonů cévnatých rostlin současné české květeny včetně fotografií důležitých určovacích znaků. Bude zahrnovat všechny původní druhy, běžně se vyskytující nepůvodní druhy a nejvýznamnější křížence, poddruhy a variety. Součástí knihy budou i velmi obtížně určitelné skupiny (např. kontryhely, ostružiníky a pampelišky). Vydání knihy je předběžně plánováno na rok 2027; za předpokladu získání finančních prostředků na její realizaci.

Editory knihy jsou Alena Lepší, Dana Holubová, Karel Boublík a Petr Koutecký. Na knize spolupracují s garanty jednotlivých rostlinných skupin, jimiž jsou Martin Dančák, Michal Hroneš, Jindřich Chrtek, Bohumil Trávníček, Radim J. Vašut, Jiří Velebil a Jaroslav Zámečník. Dílčí problémy konzultujeme s dalšími významnými botaniky: Jiřím Danihelkou, Martinem Duchoslavem, Milanem Chytrým, Zdeňkem Kaplanem, Karlem Neprašem, Radomírem Řepkou a Milanem Štechem. Na výtvarném a technickém zpravování knihy se podílejí Jana Janáková, Václav Kahovec a Milena Matoušková.

Na knize pracujeme ve volném čase již od roku 2018. Navazujeme na úspěšný projekt Pladias (Databáze české flóry a vegetace, https://pladias.cz). Dále spolupracujeme s více než 60 fotografy, kteří poskytují své fotografie do profesionálních botanických databází (brněnské Botanické fotogalerie, https://www.botanickafotogalerie.cz, a olomouckého Portálu české flóry, http://flora.upol.cz).

Spolek navázal spolupráci s nakladatelstvím Karmášek (https://www.karmasek.cz/), s nímž se podařilo vytvořit vzorové stránky. Ty najdete mj. na propagačních webových stránkách knihy (https://www.fotoatlas-rostlin.cz/), kde jsou přehledně zobrazeny všechny aktuální informace. Prohlédnout si je můžete také na facebookových stránkách (https://www.facebook.com/Fotoatlasrostlin).

V současnosti jsou k dispozici fotografie k vytvoření konečných koláží více než poloviny taxonů, pro asi 270 taxonů však nejsou dosud fotografie žádné. 

Rádi bychom připravili knihu na závěrečné korektury na začátek roku 2027. Do té doby bude třeba pořídit fotografie všech druhů, revidovat informace o vlastnostech a rozšíření rostlin atd. Na tuto intenzivní více než tříletou práci všech spoluautorů a fotografů potřebujeme sehnat asi 5 miliónů Kč. Spolek se pokusí od veřejnosti vybrat desetinu této částky, tedy půl milionu korun.

Přispět na vznik knihy můžete i vy, a sice prostřednictvím veřejné sbírky (https://www.donio.cz/fotoatlas-rostlin-kniha-pojdme-to-dotahnout). Pomůže jakákoliv částka dle vašich možností. Sbírka trvá od 27. 4. do 26. 7. 2023. Pokud se v tomto termínu podaří vybrat zmíněných půl milionu, věříme, že politici a sponzoři přestanou váhat a podpoří vznik knihy také.

Děkujeme vám!

vzorové strany z připravované knihy Fotografický atlas rostlin České republiky
vzorové strany z připravované knihy:
str. 8 - autorka stránky: Z. Bartyzalová; autorka koláží: A. Lepší; autoři fotografií: kosatec různobarvý (zleva shora) - L. Ekrt, D. Holubová, D.Holubová / sněženka podsněžník - J. Lukavský / česnek ořešec (zleva shora) - J. Lukavský, B. Trávníček, M. Duchoslav, M. Duchoslav / modřenec arménský - J. Danihelka

str. 9 - autorka stránky: Z. Bartyzalová; autorka koláží: A. Lepší; autoři fotografií: ostřice nízká (zleva shora) - M. Duchoslav, J. Klíč, M. Chytrý / ostřice horská (zleva shora) - M. Duchoslav, R. J. Vašut, M. Duchoslav, M. Duchoslav / ostřice latnatá (shora zleva) - P. Novák, P. Novák, D. Holubová / ostřice úzkolistá (shora zleva) - M. Dančák, R. Cibulka, M. Duchoslav