Přednášky

Česká botanická společnost pořádá cyklus přednášek v letním i zimním semestru, a to v Krajinově posluchárně katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Benátské 2. Pravidelné cykly přednášek pořádá i většina poboček.

Seminář u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka maskovh5 Čt 10. 01. 2019 - 21:34

 

Všechny zájemce z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti zveme na mimořádný seminář, který se uskuteční dne 28. ledna v Krajinově posluchárně (Benátská 433/2,128 00 Nové Město). Bude věnován tématům, která jsou spjata s osobností letošního jubilanta, čestného člena ČBS pana profesora Jana Jeníka.

Těšit se můžete na následující příspěvky:

Petr Koutecký: Floristické a vegetační postřehy z Haliče
Ilustrační obrázek (© Petr Koutecký)
maskovh5 Ne 02. 12. 2018 - 20:02

 

Cestovatelská přednáška na základě exkurzí PřF JU v letošním a PřF UK v loňském roce.

Jak vypadá krajina a rostliny v severním předhůří Karpat na západní Ukrajině a v jihovýchodním Polsku?

Navštívíme hřeben Karpat tvořící jižní hranici Haliče a mozaiku teplomilných doubrav, lesostepí a stepí i mokřadní lokality (slatiny i rašeliniště mezi písečnými dunami) severně od Karpat. Průvodcem nám bude Petr Koutecký.

Gabriela Šrámková: Karpatské evoluční příběhy dvou divokých příbuzných huseníčku
huseníček (Arabidopsis) © G. Šrámková
maskovh5 Čt 29. 11. 2018 - 16:45

 

Čím jsou významné Karpaty ve vztahu ke středoevropské květeně? Jak ovlivnily rostlinstvo při a po poslední době ledové? A jak nám pomáhá odpovědět na tyto otázky čtení v DNA rostlin? To vše i více na příkladu dvou zástupců rodu Arabidopsis, jejichž výzkum momentálně zažívá velký rozkvět.

Přednáška se koná v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK Praha, Benátská 2, Praha 2.

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Petr Karlík & Ivan Větvička: Starček úzkolistý – nebezpečný cizokrajný krasavec
Ilustrační obrázek: porost Senecio inaequidens na nádraží Bubny (© Petr Karlík)
maskovh5 St 21. 11. 2018 - 07:59

 

Starček úzkolistý (Senecio inaequidens) se na našem území vyskytuje teprve od roku 1997. Od té doby se tento jihoafrický druh zabydlel na kilometrech náspů železničních tratí, okrajů dálnic a v mnoha opuštěných průmyslových areálech.

Jaká přináší rizika? Ohrožuje botanicky cenné lokality? Máme kvůli němu přestat jíst med? Máme se strachovat o játra svých býložravých miláčků? Pokud je odpověď alespoň na některou z otázek ano, pak je čas na akci!

Vít Grulich: Omán není jenom poušť – botanické postřehy z Arabského poloostrova
krajina Ománu © V. Grulich
maskovh5 Út 13. 11. 2018 - 04:57

 

Přírodu Ománu netvoří jen poušť, jsou zde i vysoké hory a místa ovlivněná monzunem. V tamní flóře se prolínají vlivy Indie, Afriky i Středozemí, překvapením je dosti vysoká druhová diverzita se značným podílem endemitů. Projedeme zemí od jihu k severu, podíváme se do všech hlavních vegetačních typů a letmo nahlédneme i na tradice a současnost podivuhodné země na Arabském poloostrově.

Přednáška se uskuteční v Krajinově posluchárně (Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2).

Petr Pokorný: Na východ. Aneb jak poznávat minulost bez lopaty a přesto dobrodružně.
Ilustrační obrázek krajiny (© Petr Pokorný)
maskovh5 Po 05. 11. 2018 - 18:56

 

Minulost je nenávratně pryč a jedním ze způsobů, jak nahradit pomyslný stroj času, je pohybovat se v prostoru. Dávno zmizelé středoevropské krajiny a jejich přírodní i kulturní procesy můžeme studovat pomocí moderních analogií, z nichž nejpřiléhavější nacházíme na předlouhém longitudinálním gradientu od Jižního Uralu po východní Sibiř. Žádná analogie však není dokonalá… Cestou do minulosti prostřednictvím cesty na východ nás provede Petr Pokorný.

Milan Chytrý: Pladias – databáze české flóry a vegetace maskovh5 St 31. 10. 2018 - 20:52

 

Štěpán Janeček: 10 let výzkumu opylování v Kamerunu
Ilustrační obrázek (© Štěpán Janeček)
maskovh5 Pá 19. 10. 2018 - 09:15

 

S výzkumem opylování v Kamerunu, který provádí vědci z Univerzity Karlovy a Akademie věd, nás seznámí Štěpán Janeček.

Původně studentské výpravy za poznáním přerostly v dlouhodobý systematický výzkum, jehož součástí je snaha o pochopení vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači. Postupně se tak našim vědcům daří odkrývat nejen význam jednotlivých faktorů, jako je silný tropický déšť nebo nadmořská výška, ale nachází i drobné a poutavé příběhy evoluce jednotlivých organizmů.

Přednáškový cyklus Praha - podzim 2018 maskovh5 Po 15. 10. 2018 - 15:23

 

Program přednáškového cyklu ČBS a katedry botaniky PřF UK — podzim 2018

 

Petr Maděra: Stromovité dračince - unikátní třetihorní relikty v současné realitě
Ilustrační foto - stromovité dračince (c) P. Maděra
maskovh5 Po 15. 10. 2018 - 15:07