Přednášky

Česká botanická společnost pořádá cyklus přednášek v letním i zimním semestru, a to v Krajinově posluchárně katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Benátské 2. Pravidelné cykly přednášek pořádá i většina poboček.

Štěpán Janeček: 10 let výzkumu opylování v Kamerunu
Ilustrační obrázek (© Štěpán Janeček)
maskovh5 Pá 19. 10. 2018 - 09:15

 

S výzkumem opylování v Kamerunu, který provádí vědci z Univerzity Karlovy a Akademie věd, nás seznámí Štěpán Janeček.

Původně studentské výpravy za poznáním přerostly v dlouhodobý systematický výzkum, jehož součástí je snaha o pochopení vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači. Postupně se tak našim vědcům daří odkrývat nejen význam jednotlivých faktorů, jako je silný tropický déšť nebo nadmořská výška, ale nachází i drobné a poutavé příběhy evoluce jednotlivých organizmů.

Přednáškový cyklus Praha - podzim 2018 maskovh5 Po 15. 10. 2018 - 15:23

 

Program přednáškového cyklu ČBS a katedry botaniky PřF UK - podzim 2018

 

22.10.  P. Maděra: Stromovité dračince - unikátní třetihorní relikty v současné realitě
29.10. Š. Janeček: 10 let výzkumu opylování rostlin v Kamerunu.
5.11. M. Chytrý: Pladias – databáze české flóry a vegetace.
12.11.

P. Pokorný: Na východ. Aneb jak poznávat minulost bez lopaty a přesto dobrodružně.

Petr Maděra: Stromovité dračince - unikátní třetihorní relikty v současné realitě
Ilustrační foto - stromovité dračince (c) P. Maděra
maskovh5 Po 15. 10. 2018 - 15:07

 

Petr Pyšek: Makroekologie rostlinných invazí – co ukazují nové databáze?

Ilustrační obrázek - koláž složená z fotografií invazních druhů © Daniel Nickrent

 

Přednáška se zaměří na současné trendy ve studiu rostlinných invazí. Ukáže, jak globální data, která máme v současnosti k dispozici, přispívají k pochopení historických procesů výměny rostlin mezi kontinenty. A bude se zabývat také zkoumáním mechanismů, které určují současné rozšíření rostlin mimo jejich původní areály.

Chcete-li se dozvědět více o invazích v celosvětovém měřítku, neváhejte a navštivte přednášku, která proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2) v Krajinově posluchárně.

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Helena Štorchová: Druhová radiace rostlin na příkladech ze Severní Ameriky. Opravdu víme, jak vznikají nové druhy?

Ilustrační obrázek - Calypso bulbosa, příklad cirkumpolárně rozšířeného druhu © Helena Štorchová

 

V Severní Americe existují druhově bohaté rody, které na území Eurasie nenajdeme. Jiné rody obývají celou severní polokouli, ale druhově se rozrůznily jen na jednom kontinentě. Setkáme se i s konzervativci, kteří se drží jedné šablony a nerady speciují, byť rostou na několika světadílech. Ke vzniku nových druhů vedou různé cesty, my známe jen některé z nich.

Helena Štorchová ve své přednášce, na kterou tímto všechny srdečně zveme, přiblíží dosud přehlíženou roli rozmnožovacích způsobů (zejména gynodiécie, která je obecně málo známa) při vzniku nových druhů.

Jan Frouz: Úloha interakcí mezi rostlinami a půdou během sukcese na výsypkách

Ilustrační obrázek - výsypka (c) J. Frouz

 

Další přednáška jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK nás zavede pod povrch, do půdy. Rostliny v ní nejen rostou a čerpají z ní živiny, ale také ji zpětně ovlivňují. Zejména prostřednictvím produkce opadu a svými kořeny. Některé důsledky těchto procesů jsou takřka okamžité, jiné pozorovatelné až v průběhu času. Typickým příkladem jsou změny nejrůznějších parametrů půd.

S tím, jak současné výzkumy na výsypkách na Sokolovsku i jinde ve světě napomáhají pochopení spletitých vztahů těchto zpětnovazebných interakcí, nás seznámí Jan Frouz.

Kristýna Šemberová: Role celogenomové duplikace v diferenciaci polyploidních zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v České a Slovenské republice.

Ilustrační obrázek - Campanula rotundifolia agg. (© K. Šemberová)

 

Druhá z letošních pražských přednášek pořádaných ČBS a PřF UK představí otázky aktuálně řešené na místní katedře botaniky. Její autorka, Kristýna Šemberová, nás seznámí s problematikou zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v ČR.