Přednášky

Česká botanická společnost pořádá cyklus přednášek v letním i zimním semestru, a to v Krajinově posluchárně katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Benátské 2. Pravidelné cykly přednášek pořádá i většina poboček.

Jindřich Prach: Jezerní krajina Třeboňska – paleoekologické čtení vývoje prostředí od poslední doby ledové

Třeboňská jezera a jejich současné analogie (© Jindřich Prach)

 

Co v dnešní krajině je výsledek lidské činnosti a je nové a co zde je tisíce let?

Na příkladu Třeboňska, kde se kombinuje botanické, paleoekologické, geologické, geomorfologické, archeologické a všelijaké další bádání, nám autor přednášky ukáže, co a jak lze o minulé krajině a ekosystémech zjistit.

Lenka Hájková, Jan David Reitschläger & Tomáš Vráblík: Fenologická pozorování v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) a jejich využití

Ilustrační obrázek - habr obecný (Carpinus betulus)

 

Fenologie se zabývá sledováním nástupu každoročně se opakujících významných vývojových fází živých organismů v průběhu roku. Na území ČR má tento obor více než stoletou tradici, která je spjata s ČHMÚ, jehož pracovníci se soustavně věnují fenologickému pozorování volně rostoucích rostlin. Vedle informací důležitých např. pro alergiky taková data přináší možnost studovat klimatickou změnu, či verifikovat výsledky dálkového průzkumu Země.

Petr Bogusch: Zajímavá společenstva bezobratlých živočichů na hálkách na rákosu obecném a jak jim pomoci

 

Rákos obecný je velmi diskutovanou rostlinou již hodně dlouhou dobu. Na jednu stranu expanduje na místa, kde ho příliš nechceme, zároveň však tvoří speciální biotopy - rákosiny - které jsou důležité pro mnoho dalších organismů, jmenovitě třeba rákosní ptáky. Zajímavý je i pro hmyz a speciální společenstvo hmyzu se vyskytuje v hálkách na rákosu - novotvarech, které vytvářejí dvoukřídlí zelenušky.

Bohumil Mandák: O vzniku druhů skupiny Chenopodium album

Ilustrační obrázek (© Bohumil Mandák)

 

Díky značné morfologické proměnlivosti představují druhy z okruhu merlíku bílého (Chenopodium album agg.) taxonomicky obtížně uchopitelnou skupinu rostlin. Přestože se jednotlivé rozlišované druhy morfologicky často překrývají a jejich určování je tak mnohdy obtížné, vznik jednotlivých druhů má svůj pevný řád a je až překvapivě jednoduchý ve srovnání s množstvím tvarů, kterých tyto druhy mohou v přírodě nabývat. Představí nám jej Bohumil Mandák z Katedry ekologie ČZU a Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích v rámci úvodní z přednášek letošního podzimního cyklu.

Přednáškový cyklus Brno - podzim 2017

Ilustrační foto - Brno

Zveme vás na podzimní botanické přednášky, které se konají v Brně v Bohunickém kampusu PřF MU od 16 hodin. Program přednášek v pdf je ke stažení níže.

5. 10. 2017

Jakub Těšitel: Evoluční ekologie parazitických rostlin. (Veřejná habilitační přednáška)

12. 10. 2017

Vít Grulich: Botanické postřehy ze střední a jižní Itálie.

19. 10. 2017

Přednáškový cyklus Praha - podzim 2017

Ilustrační foto - budova katedry botaniky PřF UK Praha

Zveme vás na přednášky České botanické společnosti, které se konají v Praze, v Krajinově posluchárně katedry botaniky PřF UK v Benátské ulici čp. 2 od 17.15 hodin. Program v pdf je ke stažení níže.

23.10.        B. Mandák: O vzniku druhů skupiny Chenopodium album

30.10.        P. Bogusch: Zajímavá společenstva bezobratlých živočichů na hálkách na rákosu obecném

                  a jak jim pomoci

6.11.          V. Taraška: Blamáž prstnatce plamatého: co na sebe prozradil a co stále tají?

Jan Prančl: Lakušníky (Ranunculus subg. Batrachium) – výkladní skříň evoluce, která potřebuje přeuspořádat

Lakušníky (Ranunculus subg. Batrachium) představují patrně nejkomplikovanější skupinu vodních cévnatých rostlin v celé Evropě, zároveň jsou také neobyčejně zajímavou skupinou, na které lze demonstrovat širokou škálu významných mikroevolučních jevů. Mimo jiné je to zejména hybridizace, jejíž projevy a důsledky mohou být v mnoha případech pozoruhodně spletité. Z morfologického hlediska jsou lakušníky výjimečné zejména jako učebnicový případ heterofylie, která se projevuje u různých druhů různým způsobem a do určité míry může odrážet evoluční historii jednotlivých taxonů.

Botanické přednášky a semináře - Brno

Brno - ilustrační obrázek

Jihomoravská pobočka České botanické společnosti a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně Vás zvou na

Botanické přednášky a semináře 

Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16.00 hodin v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU Brno, v posluchárně 114 pavilonu A11

30. 3. 2017    Vilém Pavlů: Pastva a její vliv na vegetaci.

6. 4. 2017      Na čem pracují studenti – diplomanti.

13. 4. 2017    Na čem pracují studenti – diplomanti.