Přednášky

Česká botanická společnost pořádá cyklus přednášek v letním i zimním semestru, a to v Krajinově posluchárně katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Benátské 2. Pravidelné cykly přednášek pořádá i většina poboček.


Přednáškový cyklus Praha - podzim 2019

Budova katedry botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2

 

Přednáškový cyklus ČBS a katedry botaniky PřF UK

podzim 2019

4.11.          J. Pyšková: Zadržování vody – zahrady i veřejný prostor

11.11.        J. Štěrbová: Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech

18.11.        M. Ducháček, P. Kúr & P. Kocián: Rostlinní migranti na dálnicích a silnicích

25.11.        L. Kunte: Namibie pohledem botanika

Kraj
Praha

Jak se chrání pražská příroda?

Ze setkání k vzácným druhům (ilustrační foto).

Kdy: 9. října 2019 od 19h 

FB událost

Kde: Skautský institut (sál René v 1. patře)

O tom, že je co chránit i na území Prahy bude přednášet Jiří Rom, kterého jste mohli potkat i na setkání ve Vápenkách. Jirka je úředníkem na Oddělení péče o zeleň na pražském magistrátu, v mailovém podpisu používá netradiční přízvisko “zastánce bezlesých biotopů a řídkých lesů”. 

Kraj
Praha
Krkonošská ekoakademie
Královehradecký kraj - poloha v rámci ČR (autor: Hustoles, volně dostupné na https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14912725)
maskovh5 Po 08. 07. 2019 - 06:03

 

Zvonečník, Přátelé přírody, Arnika, Východočeská pobočka České botanické společnosti Vás zvou na akci “Krkonošská ekoakademie” — Malá Úpa a Modrý důl 2019 

Program:

Kraj
Královehradecký kraj
Shrnutí botanické sezóny 2019 ve východních Čechách halda@post.cz Út 30. 04. 2019 - 07:22

Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek. UHK Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, 16 hodin.

Diskuze: Labe u Děčína - příroda nebo plavba?
Ilustrační obrázek - Ústí Ploučnice do Labe v Děčíně
maskovh5 Čt 18. 04. 2019 - 19:51

 

Pracovní skupina ochrany přírody vás zve na přednášku/diskusi “Labe u Děčína — příroda nebo plavba?” s Evou Volfovou o splavnění Labe z pohledu ochrany přírody.

Milan Chytrý: Červený seznam biotopů ČR
Ilustrační obrázek - ohrožené biotopy © M. Chytrý
maskovh5 So 06. 04. 2019 - 20:42

 

Šárka Steinová & Filip Paulus: Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775 – 1945
Obálka knihy "Univerzitní botanické zahrady v Praze 1775-1945"
maskovh5 Ne 31. 03. 2019 - 08:27

 

Další přednáška pořádaná Českou botanickou společností a Katedrou botaniky Přf UK bude věnována historii botanických zahrad Univerzity Karlovy v Praze (resp. Univerzity Karlo-Ferdinandovy).
 
Představí nám ji autoři nedávno vydané knihy, která byla věnovaná stejnému tématu.
Zavedou nás do míst, kde stávala Botanická zahrada na Smíchově v letech 1775-1890 i nad plány dnešní Botanické zahrady PřF UK Na Slupi.

Miroslav Kolařík: Naše lesy pod útokem - nové invazivní houbové choroby dřevin
ořešák černý napadený houbou Geosmithia morbida © M. Kolařík
maskovh5 So 23. 03. 2019 - 06:03

 

Naše lesy se dramaticky mění. Kromě abiotických faktorů jsou porosty re-strukturovány zejména aktivitou hmyzu a nových houbových patogenů.

Kde se zvali a co od nich můžeme čekat?

Jak jsou na tom naše smrky, jasany, olše, jilmy?

Jaké houbové choroby čekají za branami?

Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce - po stopách evoluce primárních producentů maskovh5 Ne 17. 03. 2019 - 22:12

 

Od počátku života k dnešním organismům uběhla dlouhá evoluční historie. Jedním z jejích významných mezníků byl vznik autotrofie, schopnosti vytvářet organické složky těla z látek anorganických. Poprvé se objevila u cyanobakterií a spolu s nimi se stala předmětem různých endosymbiotických vztahů. Původní sinice jsou dnes nedílnou součástí řady eukaryotických organismů.

Tomáš Vrška: Nástin příčin současné krize lesů a lesnictví a jak ji překonat
Ilustrační obrázek k přednášce o krizi v českém lesnictví © T. Vrška
maskovh5 Pá 08. 03. 2019 - 21:11

 

Lesní porosty ve východní části České republiky (zatím “jenom” tam) se velkoplošně rozpadají, mění se tvář i funkce krajiny a lesnictví jako obor se propadá do krize.