Přednášky

Česká botanická společnost pořádá cyklus přednášek v letním i zimním semestru, a to v Krajinově posluchárně katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Benátské 2. Pravidelné cykly přednášek pořádá i většina poboček.


K. Vítovcová: Sukcese vegetace na člověkem narušených místech širším pohledem

Ilustrační obrázek - lom Bílina

 

Na řadě míst po těžební činnosti vznikají z hlediska ochrany přírody zajímavé biotopy. Nejen o nich bude přednáška Kamily Vítovcové z Pracovní skupiny ekologie obnovy Katedry botaniky PřF JU na téma Sukcese vegetace na člověkem narušených místech širším pohledem.

Přednáška zazní dne 14. 4. 2022 od 16 hod. v Univerzitním kampusu Bohunice, v posluchárně B11/114. Zároveň bude přenášena on-line formou videokonference.

Kraj
Jihomoravský kraj

Botanické přednášky Praha - jaro 2022

 

Přednášky pořádané již tradičně ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK proběhnou letos buď kombinovanou formou, nebo pouze on-line (v závislosti na stupni protiepidemických opatření).

Podrobnosti (včetně odkazu k připojení) budou zveřejněny vždy v pozvánce na kokrétní přednášku.

Program je následující:

Kraj
Praha

Botanické přednášky a semináře Brno - jaro 2022

 

Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně zvou na pravidelný cyklus botanických přednášek.

Přednášky a semináře začínají vždy ve čtvrtek v 16:00 hodin, a to buď jako videokonference v prostředí MS-Teams na adrese https://muni.cz/go/4cbec2, nebo v klasické prezenční formě v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 114 pavilonu B11.

Kraj
Jihomoravský kraj

R. J. V. Alves: Nejen vegetace Brazilského ostrova Trindade v Jižním Atlantiku "povstává z popela"

 

Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK zvou na přednášku Ruy J. V. Alvese s názvem Nejen vegetace Brazilského ostrova Trindade v Jižním Atlantiku “povstává z popela”.

Přednáška shrnuje 28 let geobotanické a ochranářské práce autora na oceanickém ostrově Trindade v jižním Atlantiku. Po eradikaci devastujících koz, po 11 letech práce sniperů, expanduje na ostrově vegetace složená téměř výhradně z endemických druhů.

Kraj
Praha

M. Štech: Květena Šumavy - diverzita na křižovatce migračních cest

Ilustrační obrázek - prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)

 

Přednáška na téma Květena Šumavy – diverzita na křižovatce migračních cest v podání Ing. Milana Štecha, Ph.D. zazní po výroční schůzi Západočeské pobočky ČBS. Přednáška přinese informace z českoněmeckého projektu mapujícího šumavskou flóru.  

Přednáška se koná od 11:30 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzeav Plzni, Kopeckého sady 2.

Kraj
Plzeňský kraj

J. Müllerová: Dálkový průzkum rostlinných invazí - od výzkumu k praxi

Ilustrační obrázek - porost bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), foto: V. Zeisek

 

Další z přednášek čtvrtečního cyklu v Brně bude věnována rostlinným invazím a také moderním technologiím, prostřednictvím kterých je lze sledovat. Možnosti dálkového průzkumu v této oblasti představí Jana Müllerová.

Přednáška zazní dne 7. 4. 2022 od 16 hod. v Univerzitním kampusu Bohunice, v posluchárně B11/114. Zároveň bude přenášena on-line formou videokonference.

Odkaz k připojení se: https://muni.cz/go/4cbec2

Kraj
Jihomoravský kraj

P. Novák & V. Kalníková: Gruzie - lesy Velkého Kavkazu

Ilustrační obrázek - Bohunický kampus v Brně

 

Další z přednášek v Brně bude na téma “Gruzie — lesy Velkého Kavkazu jako přírodní a kulturní dědictví”, přednášet bude Pavel Novák a Veronika Kalníková.

Přednáška proběhne dne 31. 3. 2022 od 16 hodin v Univerzitním kampusu Bohunice (místnost B11/114), zároveň bude vysílána on-line formou videokonference.
Odkaz k připojení se: https://muni.cz/go/4cbec2

Kraj
Jihomoravský kraj

A. Hoffmann: Galapágy - rostlinstvo oceánských ostrovů

Ilustrační fotografie k přednášce (foto: A. Hoffmann)

 

Galapágy jsou izolované sopečné ostrovy, vzdálené 1000 km od jihoamerické pevniny, známé především svou faunou. Hostí ovšem i specifickou flóru s řadou endemitů, která stojí za bližší pozornost. Představena bude také celá škála místní svébytné vegetace, od pobřežních pustin přes suché opadavé lesy a  vlhké  horské  lesy  až  po  subalpínské polohy.

Kraj
Praha

R. Hédl: Jesenické subaípínské trávníky

 

Přednáška z pravidelného cyklu botanických přednášek v Brně bude věnována jesenickým subalpínským trávníkům, přednese ji Radim Hédl.

Přednáška se bude konat v Univerzitním kampusu Bohunice, v posluchárně B11/114. Zároveň bude přenášena on-line, formou videokonference.

Odkaz k připojení se: https://muni.cz/go/4cbec2

 

Kraj
Jihomoravský kraj