Přednáška

Česká botanická společnost pořádá cyklus přednášek v letním i zimním semestru, a to v Krajinově posluchárně katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Benátské 2. Pravidelné cykly přednášek pořádá i většina poboček.

L. Kobrlová: Rod Symphytum ve střední Evropě

Ilustrační obrázek k přednášce 21. 11. 2022 (L. Kobrlová)

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

Přehled rodu Symphytum (kostival) ve střední Evropě (zejména v České republice) a nové poznatky o zpracování tohoto rodu ve studované oblasti.

Datum události
-
Kraj
Praha