Orgány ČBS

O Společnosti || Kontakt || Historie společnosti || Stanovy || Členství || Výroční zprávy || Odkazy

Valná shromáždění

Hlavní výbor ČBS pro období 2015 - 2019:

Funkcionáři hlavního výboru:

 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc., prachatprf.jcu.cz, BÚ AV ČR Třeboň, katedra botaniky PřF JU, České Budějovice, předseda
 • doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.hroudaatnatur.cuni.cz, katedra botaniky PřF UK, Praha - 1. místopředseda
 • prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., chytryatsci.muni.cz, Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno - 2. místopředseda
 • RNDr. Ivana Jongepierovájongepierovaatbilekarpaty.cz, Správa CHKO Bílé Karpaty - hospodář
 • Mgr. Michal Štefánekstefimatseznam.cz, Herbáře PřF UK (PRC), Praha - vědecký tajemník

Členové hlavního výboru:

 • prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
 • Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno
 • doc. RNDr. Vít GrulichCSc., Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno
 • RNDr. Jindřich Chrtek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
 • doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., katedra biologie, PřF UJEP, Ústí nad Labem
 • prof. Pavel Kovář, CSc., katedra botaniky PřF UK, Praha
 • Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
 • Ing. Pavel Lustyk, AOPK ČR, Praha
 • Ing. Milan Štech, Ph.D., katedra botaniky PřF JU, České Budějovice