Orgány ČBS

Valná shromáždění

Hlavní výbor ČBS pro období 2020 - 2024:

Funkcionáři hlavního výboru:

 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc., prachatprf [dot] jcu [dot] cz (prach[at]prf[dot]jcu[dot]cz), AV ČR Třeboň, katedra botaniky PřF JU, České Budějovice, předseda
 • prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., chytryatsci [dot] muni [dot] cz (chytry[at]sci[dot]muni[dot]cz), Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno — 1. místopředseda
 • Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., kaplanatibot [dot] cas [dot] cz (kaplan[at]ibot[dot]cas[dot]cz), Botanický ústav AV ČR, Průhonice — 2. místopředseda
 • RNDr. Ivana Jongepierová, ivana [dot] jongepierovaatnature [dot] cz (ivana[dot]jongepierova[at]nature[dot]cz), AOPK ČR, Praha - hospodář
 • Mgr. Michal Štefánekstefimatseznam [dot] cz (stefim[at]seznam[dot]cz), Herbáře PřF UK (PRC), Praha — vědecký tajemník

Členové hlavního výboru:

 • Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno
 • Ing. Handrij Härtel, Ph.D., Správa NP České Švýcarsko
 • doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., katedra botaniky PřF UK, Praha
 • RNDr. Jindřich Chrtek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
 • Mgr. Petr Koutecký, katedra botaniky PřF JU, České Budějovice
 • doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., katedra biologie, PřF UJEP, Ústí nad Labem
 • Ing. Pavel Lustyk, AOPK ČR, Praha
 • Ing. Milan Štech, Ph.D., katedra botaniky PřF JU, České Budějovice