Východočeská pobočka

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Západočeská pobočka

Novinky Východočeské pobočky || Východočeský botanický zpravodaj || Kontakty na Východočeskou pobočku

Východočeská pobočka byla založena v roce 1962 jako regionální složka společnosti. Sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku a její spolupracovníky, kteří nejsou členy ČBS. Pořádá přednášky, exkurze, minikurz a podobné akce. Jednou ročně vydává Východočeský botanický zpravodaj. Má vlastní internetové stránky