Přílohy Zpráv České botanické společnosti

Nové články || O časopisu || Kontakty || Pokyny pro autory || Materiály || Seriál Additamenta


V řadě Přílohy vycházejí především příručkové či bibliografické soupisy širšího dosahu, popř. překlady takových prací použitelné pro širokou botanickou veřejnost. U svazků, které je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (Benátská 2, Praha 2), je uvedena v hranatých závorkách cena (jsou-li ceny dvě, pak první je pro členy ČBS, druhá pro nečleny).

 • Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (2011). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, Suppl. 2014/1, 94 p.
 • Výsledky floristických kurzů ČBS v Rokycanech (2003) a Domažlicích (2010). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 47, Suppl. 2012/1, 164 p.
  1. Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds]: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Domažlicích (4.-10. července 2010)
  2. Karlík P. & Chvojková E.: Exkurze na bavorskou stranu Českého lesa (Oberpfalzer Wald) při příležitosti 49. floristického kurzu ČBS konaného roku 2010 v Domažlicích
  3. Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds]: Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.-11. července 2003
 • Výsledky floristických kurzů ve Vsetíně (2008) a Šumperku (1982). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Suppl. 2009/1, 151 p.
  1. Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D.[eds]: Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června — 5. července 2008)
  2. Grulich V. [ed.]: Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku (2. — 10.7. 1982)
 • Soják J. (2007): Latinsko-český botanický slovník. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Suppl. 2007/1, 167 p. [100,-/150,- Kč]
 • Výsledky floristických kurzů ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Suppl. 2007/2, 107 p. [55,-/80,- Kč]
  1. Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9-14. července 2006). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Suppl. 2007/2: 1-60.
  2. Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Suppl. 2007/2: 61-107.
 • Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [eds] (2006): Výsledky floristického kurzu ČBS v Jihlavě (2005). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 41, Suppl. 2006/1, 73 p. [55,-/80,- Kč]
  1. Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [eds] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2 -8. července 2005). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 41, Suppl. 2006/1: 1-73.
 • Štech M. [ed.] (2005): Floristický materiál z jižních Čech. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2, 184 p. [88,-/132,- Kč]
  1. Štech M. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2: 3-70.
  2. Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2: 71-136.
  3. Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V.(2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2: 137-160.
  4. Abazid D. (2005): Základní botanická bibliografie Táborska. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2: 161-184.
 • Výsledky floristických kurzů ČBS v Kostelci nad Orlicí (2004) a Chocni (2002). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1, 94 p. [55,-/80,- Kč]
  1. Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 1-76.
  2. Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. května 2002). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 77-94.
 • Výsledky floristických kurzů ČBS Nejdek (1994), Světlá nad Sázavou (1997), Nový Jičín (1999), Kroměříž (2000). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2, 224 p. [80,-/120,- Kč]
  1. Štěpánek J., Pyšek P., Grulich V. & Mlezivová R. M. (2003): Floristické kursy České botanické společnosti jako zdroj poznatků o stavu a změnách diversity květeny České republiky. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 1-6.
  2. Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 7-41.
  3. Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6. — 4. 7. 1997). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 42-88.
  4. Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 89-174.
  5. Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 175-224.
 • Mráz P. & Mrázová V. [eds] (2003): 39. floristický kurz Slovenskej botanickej spoločnosti a Českej botanickej spoločnosti v Gelnici (2000). — Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25, Suppl. 9 a Zpr. Čs. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/1, 140 p. [60,-/90,- Kč]
 • Hendrych R. & Jirásek V. (2002): Příručka pro práci s latinsky psanými herbářovými schedami. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 37, Suppl. 2002/2, 131 p. [89,-/135,- Kč]
 • Moravec J. [comment. transl.] (2002): Weber H. E., Moravec J. & Theurillat J.-P., Mezinárodní kód fytocenologické nomenklatury, 3. vydání. — International Code of Phytosociological Nomenclature — 3rd edition. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 37, Suppl. 2002/1 a Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24, Suppl. 8, 80 p. [65,-/90,- Kč]
 • Vozárová M. & Sutorý K. (2001): Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 36, Suppl. 2001/1 a Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23, Suppl. 7, 95 p. [50,-/75,- Kč]
 • Marhold K. [transl.] (2000): Greuter W., McNeill J., Barrie F. R., Burdet H. M., Demoulin V., Filgueiras T. S., Nicolson D. H., Silva P. C., Skog J. E., Trehane P., Turland N. J. & Hawksworth D. L., Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Saint Louis Code) — International Code of Botanical Nomenclature (Sain Louis Code). — Zpr. Čs. Bot. Společ. 35, Suppl. 2000/1 a Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22, Suppl. 6, 122 p.
 • Kovář P., Jirásek J. & Grundová H. [eds] (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (1965) a v Lanškrouně (1970). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 31, Suppl. 1996/2, 74 p. [30,- Kč]
 • Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1996): 34. floristický kurs České botanické společnosti v Břeclavi II.- Zpr. Čes. Bot. Společ. 31, Suppl. 1996/1, 125 p. [35,- Kč]
  1. Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). — Zpr. Čes. Bot. Společ. 31, Suppl. 1996/1: 1-86.
  2. Danihelka J. & Grulich V.: Nástin floristické a geobotanické bibliografie nejjižnější Moravy. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 31, Suppl. 1996/1: 87-125.
 • Marhold K. [transl.] (1995): Greuter W., Barrie F. R., Burdet H. M., Chaloner W. G., Demoulin V., Hawksworth D. L., Jorgensen P. M., Nicolson D. H., Silva P. C., Trehane P. & McNeill J., Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Tokijský kód) — International Code of Botanical Nomenclature (Tokyo Code). — Zpr. Čs. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/2 a Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17, Suppl. 1995/1, 110 p.
 • Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1995): 34. floristický kurs České botanické společnosti v Břeclavi I. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1, 148 p. [30,- Kč]
  1. Grulich V. (1995): Přírodní poměry nejjižnější Moravy a Záhorské nížiny. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 3-17.
  2. Grulich V. (1995): Historie floristického výzkumu nejjižnější Moravy. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 19-22.
  3. Balátová-Tuláčková E. (1995): Fytocenologická a synekologická charakteristika lanžhotských luk. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 23-27.
  4. Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 29-102.
  5. Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerotermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 103-112.
  6. Řepka R. (1995): Floristické materiály z hodonínské části lesa Dúbrava. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 113-133.
  7. Danihelka J. & Hanušová M. (1995): Poznámky k současnému stavu slanomilné flóry a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce. — Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 135-146.
 • Danihelka J. & Chytrý M. (1993): Německo-český slovník pro botanické klíče. Deutsch-tschechisches Wörterbuch für Exkursionfloren. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 27, Suppl. 1993/1, 54 p. [30,- Kč]
 • Moravec J. [comment. transl.] (1988): Barkman J. J., Moravec J. & Rauschert S., Kód fytocenologické nomenklatury, 2. vydání. — Code of phytosociological nomenclature, 2nd ed. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 33, Suppl. 1988/1, 59 p. [13,- Kč]
 • Hejný S., Holub J., Neuhäuslová Z. & Toman J. (1982): 70 let Československé botanické společnosti . — Zpr. Čs. Bot. Společ. 14, Suppl. 1982/1, 146 p.
 • Skalický V., Holub J., Hrouda L. & Neuhäuslová Z. (1979): Seznam vybraných botanických periodik a jejich zkratek. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 14, Suppl. 1979/1, 121 p. [9,- Kč]
 • Holub J., Skalický V., Hrouda L., Neuhäuslová Z. et al. (1978): Bibliografické citace a zkratky. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 13, Suppl. 1978/1, 84 p.
 • Holub J. [comment. transl.] (1973): Mezinárodní kód botanické nomenklatury 1972 (změny oproti vydání z r. 1968). — Zpr. Čs. Bot. Společ. 8, Suppl. 1973/1, 26 p.
 • Hendrych R. & Jirásek V. (1971): Botanický česko-latinský a latinsko-český slovník k psaní a čtení herbářových sched. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 6, Suppl. 1970/1, 130 p.
 • Jirásek V. (1970): Mezinárodní kód nomenklatury pro pěstované rostliny 1969. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 5, Suppl. 1970/1, 49 p.
 • Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1969): Fytocenologická a ekologická terminologie. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 4, Suppl. 1969/2, 99 p.
 • Holub J. [comment. transl.] (1968): Mezinárodní kód botanické nomenklatury 1966. — Zpr. Čs. Bot. Společ. 3, Suppl. 1968/1, 90 p.