Novinky Jihomoravské pobočky

Exkurze za Rostlinou roku a výsledky managementu v pískovně u Němčan

Ilustrační obrázek - hlaváček letní (Adonis aestivalis), autor: Michal Štefánek

 

Projdeme se podél Komořanské stepní stráně a okolo biopásů na Vokrámy. Po cestě prozkoumáme plevelovou vegetaci a ověříme výskyt rostliny roku hlaváčku letního (Adonis aestivalis). Zpět přes Dražovický nebo Letonický hájek na autobus.

Sraz na autobusové zastávce v Podbřežicích v 8.45. Autobus č. 602 odjíždí z Brna Zvonařky v 7.51.

Vedoucí exkurze: Jaroslav Podhorný

Kraj
Jihomoravský kraj

Exkurze údolím Oslavy od Senorad do Oslavan

lomikamen trsnatý (Saxifraga rosacea) - foto: J. Roleček

 

Trasa povede přes pastviny na Véhonu u Senorad na Kovářův kopec s lokalitou lomikamene trsnatého (Saxifraga rosacea) u Oslavan až do místní hospody.

Sraz v 9:15 v Senoradech na zastávce autobusu. Možné spojení z Brna vlakem v 7:45, přestup v Tetčicích na autobus 165 do Senorad.

Vedoucí exkurze: Jan Roleček

Kraj
Jihomoravský kraj

K. Vítovcová: Sukcese vegetace na člověkem narušených místech širším pohledem

Ilustrační obrázek - lom Bílina

 

Na řadě míst po těžební činnosti vznikají z hlediska ochrany přírody zajímavé biotopy. Nejen o nich bude přednáška Kamily Vítovcové z Pracovní skupiny ekologie obnovy Katedry botaniky PřF JU na téma Sukcese vegetace na člověkem narušených místech širším pohledem.

Přednáška zazní dne 14. 4. 2022 od 16 hod. v Univerzitním kampusu Bohunice, v posluchárně B11/114. Zároveň bude přenášena on-line formou videokonference.

Kraj
Jihomoravský kraj

Putování za violkou bílou, tentokrát do obce Mikovice

Ilustrační obrázek - jaterník podléška (Hepatica nobilis), foto H. Jeřábková

 

Sraz v 10:00 u kaple sv. Anežky České v Mikovicích. (Možné spojení z Brna je vlakem do Uherského Hradiště v 7:35, cílová stanice Vésky 9:49, s přestupem v Hradišti.) Předpokládané zakončení exkurze ca v 17:00 tamtéž, resp. v nedaleké hospodě U Slezáčků.

Kraj
Jihomoravský kraj

Botanické přednášky a semináře Brno - jaro 2022

 

Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně zvou na pravidelný cyklus botanických přednášek.

Přednášky a semináře začínají vždy ve čtvrtek v 16:00 hodin, a to buď jako videokonference v prostředí MS-Teams na adrese https://muni.cz/go/4cbec2, nebo v klasické prezenční formě v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 114 pavilonu B11.

Kraj
Jihomoravský kraj

J. Müllerová: Dálkový průzkum rostlinných invazí - od výzkumu k praxi

Ilustrační obrázek - porost bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), foto: V. Zeisek

 

Další z přednášek čtvrtečního cyklu v Brně bude věnována rostlinným invazím a také moderním technologiím, prostřednictvím kterých je lze sledovat. Možnosti dálkového průzkumu v této oblasti představí Jana Müllerová.

Přednáška zazní dne 7. 4. 2022 od 16 hod. v Univerzitním kampusu Bohunice, v posluchárně B11/114. Zároveň bude přenášena on-line formou videokonference.

Odkaz k připojení se: https://muni.cz/go/4cbec2

Kraj
Jihomoravský kraj

P. Novák & V. Kalníková: Gruzie - lesy Velkého Kavkazu

Ilustrační obrázek - Bohunický kampus v Brně

 

Další z přednášek v Brně bude na téma “Gruzie — lesy Velkého Kavkazu jako přírodní a kulturní dědictví”, přednášet bude Pavel Novák a Veronika Kalníková.

Přednáška proběhne dne 31. 3. 2022 od 16 hodin v Univerzitním kampusu Bohunice (místnost B11/114), zároveň bude vysílána on-line formou videokonference.
Odkaz k připojení se: https://muni.cz/go/4cbec2

Kraj
Jihomoravský kraj

R. Hédl: Jesenické subaípínské trávníky

 

Přednáška z pravidelného cyklu botanických přednášek v Brně bude věnována jesenickým subalpínským trávníkům, přednese ji Radim Hédl.

Přednáška se bude konat v Univerzitním kampusu Bohunice, v posluchárně B11/114. Zároveň bude přenášena on-line, formou videokonference.

Odkaz k připojení se: https://muni.cz/go/4cbec2

 

Kraj
Jihomoravský kraj