Bryonora

Šéfredaktor: Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni, Oddělení přírodních věd, jsounatzcm [dot] cz)

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora

Uzávěrka červnového čísla je 31. března

Uzávěrka prosincového čísla je 30. září

Informace pro přispěvatele

Vyhledávání v archivu Bryonory:

Napište výraz, který se vyskytuje v abstraktu
Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Rok - mezi
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Mezi klíčovými slovy jsou i jména druhů. Začněte psát a vyberte ze seznamu.
Ročník 70
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2022 12 1 Jiří Malíček Lišejníky přírodní rezervace Ptačí stěna v Blanském lese
2022 12 15 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Lukáš Janošík, Vladimír Koníček, Svatava Kubešová, Ivana Marková, Eva Mikulášková, Josef Plaček, Jana Procházková, Pavel Širka & Jaroslav Zámečník Mechorosty zaznamenané během 27. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Bílých Karpatech
2022 12 32 Svatava Kubešová Mechy ve vybraných přístupných jeskyních v Moravském krasu
2022 12 40 Pavel Dřevojan [ed.], Petra Hájková, Eva Holá, Zbyněk Hradílek, Matúš Hrivnák, Richard Hrivnák, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Alžběta Manukjanová, Eliška Mazancová, Eva Mikulášková, Tomáš Peterka, Adéla Široká, Táňa Štechová & Jana Tkáčiková Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII
2022 12 50 Ivan Novotný Personalia: Herbář mechorostů Aloise Zlatníka
2022 12 51 Josef Plaček, František Bouda & Pavel Dřevojan Zprávy ze sekce: 34. podzimní „bryo-licheno dny“ na Drahanské vrchovině
Ročník 69
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2022 6 1 Petra Hájková, Adéla Široká Výskyt mechu Meesia uliginosa s. str. v glaciálním sedimentu na Českomoravské vrchovině
2022 6 7 Jiří Malíček, František Bouda, Eliška Konečná, Jana Steinová, Lada Syrovátková Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní na Kokořínsku
2022 6 19 Jiří Malíček Lišejníky přírodní rezervace Getsemanka v Brdech
2022 6 30 Svatava Kubešová, Lukáš Janošík, Vladimír Koníček, Matěj Man, Ivana Marková, Anna Růžičková, Pavel Širka, Jana Tkáčiková, Jaroslav Zámečník Mechorosty zaznamenané v průběhu 33. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku (září 2021)
2022 6 41 Zdeněk Palice Česká a Slovenská lichenologická bibliografie XXXIV
2022 6 46 Pavel Dřevojan [ed.], Petr Blahut, Zuzana Homolová, Zbyněk Hradílek, Richard Hrivnák, Jan Kučera, Eva Mikulášková, Zdeněk Palice, Tomáš Peterka, Josef Plaček, Michal Slezák, Táňa Štechová, Eliška Vicherová Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII
2022 6 55 Jana Jelínková, Anna Guttová, Josef Pepa Halda Personalia: Mgr. Hana Houzarová; Zdeněk Palice
2022 6 73 Vladimír Koníček, Svatava Kubešová, Romana Štěpánková Zprávy ze sekce
Ročník 68
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2021 12 1 Jiří Malíček , Eliška Konečná, Jan Vondrák Lišejníky NPR Karlovské bučiny
2021 12 10 Jiří Malíček Příspěvek k poznání lišejníků NP Podyjí
2021 12 23 František Bouda Lišejníky PR Prales Jizera
2021 12 35 Pavel Dřevojan, Petr Blahut, Zbyněk Hradílek, Martin Jiroušek, Štěpán Koval, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Anna Kučerová, Miloš Lukáč, Eva Mikulášková, Zdeněk Palice, Jaroslav Zámečník Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVI
2021 12 49 Svatava Kubešová Personalia: RNDr. Ivan Novotný – 60 let (*11. 5. 1960)
2021 12 58 Svatava Kubešová Zprávy ze sekce - pozvánka na Jarní setkání sekce
Ročník 67
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2021 6 1 Tomáš Peterka, Zuzana Plesková, Veronika Kalníková, Salza Palpurina & Renata Ćušterevska Remarks on spring vegetation (the Montio-Cardaminetea class) in the Republic of North Macedonia
2021 6 8 Jiří Malíček, František Bouda, David Hlisnikovský, Eliška Konečná, Ondřej Peksa & Lada Syrovátková Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní ve Spáleném Poříčí
2021 6 24 Eva Holá, Aleš Tenčík, Julie Jandová, Alžběta Manukjanová, Patricia Singh, Jana Tkáčiková, Ivan Novotný, Matěj Man, Josef Plaček & Zdeněk Soldán Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech
2021 6 36 Zdeněk Palice Česká a Slovenská lichenologická bibliografie XXXIII
2021 6 42 Pavel Dřevojan [ed.], Zbyněk Hradílek, Kristína Hrivnáková, Monika Janišová, Jiří Košnar, Štěpán Koval, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Pavel Širka & Jana Tkáčiková Zajímavé bryofloristické nálezy XXXV