Bryonora

Šéfredaktor: Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni, Oddělení přírodních věd, jsounatzcm [dot] cz (jsoun[at]zcm[dot]cz))

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora

Uzávěrka červnového čísla je 31. března

Uzávěrka prosincového čísla je 30. září

Informace pro přispěvatele

Vyhledávání v archivu Bryonory:

Napište výraz, který se vyskytuje v abstraktu
Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Rok - mezi
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Mezi klíčovými slovy jsou i jména druhů. Začněte psát a vyberte ze seznamu.
Ročník 71
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2023 6 1 Jiří Malíček Lišejníky NPR Velká Pleš na Křivoklátsku
2023 6 28 Petra Hájková, Tomáš Peterka, Michal Hájek Mechový herbář Kamila Rybníčka: ztracený a znovunalezený pramen k bryoflóře bývalého československa
2023 6 42 František Bouda , Heda Ghlimová , David Hlisnikovský , Štěpán Jerhot , Lada Syrovátková , Petr Uhlík, Jiří Malíček Lišejníky zaznamenané během 34. bryologicko-lichenologických dní na Drahanské vrchovině
2023 6 54 Pavel Dřevojan, Zbyněk Hradílek, Štěpán Koval, Jan Kučera, Katarína Mišíková, Beáta Papp, Pavel Širka Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIX
2023 6 58 Zdeněk Palice Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXV
2023 6 63 Jan Kučera Recenze [Šoltés R., Mišíková K., Kliment J., Dítě D., Homolová Z. & Mútňanová M. (2021): Atlas machorastov Slovenska. – Veda, Bratislava. 247 pp. ISBN 978-80-224-1898-0]; [Holyoak D. T. (2021): European Bryaceae: A guide to the species of the moss family]
2023 6 69 Jaroslav Šoun, David Svoboda, Pavel Kovář, Jiří Malíček, Katarína Mišíková, Ján Kliment, Daniel Dítě, Michal Hájek, Zbyněk Hradílek, Jan Kučera, Eva Mikulášková, Pavel Širka Personalia: Jiří Liška – 70, Aleš Müller oslavil sedmdesát!, Doc. RNDr. Rudolf Šoltés, CSc. (8. 4. 1945 – 9. 1. 2023)
2023 6 77 Eva Mikulášková, Matěj Man, Svatava Kubešová, Pavel Dřevojan, Vítězslav Plášek, Kateřina Woodard, David Svoboda, Alžběta Manukjanová Zprávy ze sekce
Ročník 70
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2022 12 1 Jiří Malíček Lišejníky přírodní rezervace Ptačí stěna v Blanském lese
2022 12 15 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Lukáš Janošík, Vladimír Koníček, Svatava Kubešová, Ivana Marková, Eva Mikulášková, Josef Plaček, Jana Procházková, Pavel Širka & Jaroslav Zámečník Mechorosty zaznamenané během 27. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Bílých Karpatech
2022 12 32 Svatava Kubešová Mechy ve vybraných přístupných jeskyních v Moravském krasu
2022 12 40 Pavel Dřevojan [ed.], Petra Hájková, Eva Holá, Zbyněk Hradílek, Matúš Hrivnák, Richard Hrivnák, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Alžběta Manukjanová, Eliška Mazancová, Eva Mikulášková, Tomáš Peterka, Adéla Široká, Táňa Štechová & Jana Tkáčiková Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII
2022 12 50 Ivan Novotný Personalia: Herbář mechorostů Aloise Zlatníka
2022 12 51 Josef Plaček, František Bouda & Pavel Dřevojan Zprávy ze sekce: 34. podzimní „bryo-licheno dny“ na Drahanské vrchovině
Ročník 69
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2022 6 1 Petra Hájková, Adéla Široká Výskyt mechu Meesia uliginosa s. str. v glaciálním sedimentu na Českomoravské vrchovině
2022 6 7 Jiří Malíček, František Bouda, Eliška Konečná, Jana Steinová, Lada Syrovátková Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní na Kokořínsku
2022 6 19 Jiří Malíček Lišejníky přírodní rezervace Getsemanka v Brdech
2022 6 30 Svatava Kubešová, Lukáš Janošík, Vladimír Koníček, Matěj Man, Ivana Marková, Anna Růžičková, Pavel Širka, Jana Tkáčiková, Jaroslav Zámečník Mechorosty zaznamenané v průběhu 33. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku (září 2021)
2022 6 41 Zdeněk Palice Česká a Slovenská lichenologická bibliografie XXXIV
2022 6 46 Pavel Dřevojan [ed.], Petr Blahut, Zuzana Homolová, Zbyněk Hradílek, Richard Hrivnák, Jan Kučera, Eva Mikulášková, Zdeněk Palice, Tomáš Peterka, Josef Plaček, Michal Slezák, Táňa Štechová, Eliška Vicherová Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII
2022 6 55 Jana Jelínková, Anna Guttová, Josef Pepa Halda Personalia: Mgr. Hana Houzarová; Zdeněk Palice
2022 6 73 Vladimír Koníček, Svatava Kubešová, Romana Štěpánková Zprávy ze sekce
Ročník 68
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2021 12 1 Jiří Malíček , Eliška Konečná, Jan Vondrák Lišejníky NPR Karlovské bučiny
2021 12 10 Jiří Malíček Příspěvek k poznání lišejníků NP Podyjí
2021 12 23 František Bouda Lišejníky PR Prales Jizera