Bryonora

Šéfredaktor: Mgr. Pavel Dřevojan (Masarykova univerzita Brno, Pavel [dot] Drevojanatseznam [dot] cz)

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora

Uzávěrka červnového čísla je 31. března

Uzávěrka prosincového čísla je 30. září


Informace pro přispěvatele


Vyhledávání v archivu Bryonory:

Napište výraz, který se vyskytuje v abstraktu
Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Mezi klíčovými slovy jsou i jména druhů. Začněte psát a vyberte ze seznamu.
Ročník: 67
Rok Stránka Autoři Titul
2021 1 Tomáš Peterka, Zuzana Plesková, Veronika Kalníková, Salza Palpurina & Renata Ćušterevska Remarks on spring vegetation (the Montio-Cardaminetea class) in the Republic of North Macedonia
2021 8 Jiří Malíček, František Bouda, David Hlisnikovský, Eliška Konečná, Ondřej Peksa & Lada Syrovátková Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní ve Spáleném Poříčí
2021 24 Eva Holá, Aleš Tenčík, Julie Jandová, Alžběta Manukjanová, Patricia Singh, Jana Tkáčiková, Ivan Novotný, Matěj Man, Josef Plaček & Zdeněk Soldán Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech
2021 36 Zdeněk Palice Česká a Slovenská lichenologická bibliografie XXXIII
2021 42 Pavel Dřevojan [ed.], Zbyněk Hradílek, Kristína Hrivnáková, Monika Janišová, Jiří Košnar, Štěpán Koval, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Pavel Širka & Jana Tkáčiková Zajímavé bryofloristické nálezy XXXV
2021 53 Vítězslav Plášek, B. Trávníček & Zdeněk Soldán Personalia
2021 61 Svatava Kubešová, Pavel Dřevojan, Vítězslav Plášek & Romana Štěpánková Zprávy ze sekce
Ročník: 66
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2020 12 1 Petra Hájková, Tomáš Peterka & Jan Roleček Zajímavé nálezy vzácných mechorostů ve starých sedimentech 3
2020 12 8 Václav Dvořák, Zbyněk Hradílek, Jan Jeništa, Zuzana Křenková, Vladislava Říhová & Martin Duchoslav Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst
2020 12 25 Jiří Malíček Lišejníky NPR Kohoutov na Křivoklátsku
2020 12 34 Pavel Širka, Jitka Bradáčová, Katarína Godovičová, Alžběta Manukjanová, Eva Mikulášková, Ivan Novotný, Josef Plaček, Patrícia Singh, Eliška Vicherová, Magda Zmrhalová & Jan Kučera Machorasty zaznamenané počas 31. jesenného stretnutia bryologicko-lichenologickej sekcie ČBS na Poľane
2020 12 51 Jiří Malíček, Zdeněk Palice & Jan Vondrák Lišejníky pralesa Hojná voda v Novohradských horách
2020 12 62 Pavel Dřevojan, Eva Holá, Lukáš Janošík, Jan Kučera, Andrea Kučerová, Miloš Lukáč, Alžběta Manukjanová, Milan Marek, Eva Mikulášková, Josef Plaček, Zdeněk Soldán, Daniel Szokala, Milan Štech, Táňa Štechová, Jana Tkáčiková & Aleš Tenčík Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV
2020 12 74 Jan Kučera, Leo Bureš, Josef P. Halda, Štěpán Koval, Eva Mikulášková & Vítězslav Plášek Personalia
2020 12 88 Svatava Kubešová Zprávy ze sekce
Ročník: 65
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2020 6 1 Katarína Mišíková, Katarína Godovičová Nové lokality machu Dicranum tauricum (Bryophyta, Dicranales) na slovensku
2020 6 9 Zdeněk Palice Několik dodatků a upřesnění k lichenobiotě Českého krasu
2020 6 22 Zdeněk Palice Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXII
2020 6 28 Pavel Dřevojan, Petra Hájková, Zbyněk Hradílek, Martina Kosorínová, Miloš Lukáč, Zdeněk Palice Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIII
2020 6 32 Aleš Tenčík, Jiří Malíček Zprávy ze sekce
2020 6 33 Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek, Romana Štěpánková Zpráva o činnosti Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v roce 2019
Ročník: 64
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2019 12 1 František Bouda, Lada Syrovátková, Josef P. Halda, Jiří Malíček, Zdeněk Palice & Jan Vondrák Lišejníky zaznamenané během 26. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019
2019 12 21 Jan Kučera, Jitka Bradáčová, Katarína Godovičová, Alžběta Manukjanová, Eva Holá, Svatava Kubešová, Matěj Man, Eva Mikulášková, Ivan Novotný, Josef Plaček, Pavel Širka, Jitka Štěrbová, Eliška Vicherová & Mariusz Wierzgoń Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Horažďovicku (duben 2018)
2019 12 31 Magda Zmrhalová, Alžběta Manukjanová, Jan Kučera, Julie Jandová, Svatava Kubešová, Eva Mikulášková, Ivan Novotný, Josef Plaček, Pavel Širka, Jana Tkáčiková & Eliška Vicherová Mechorosty zaznamenané během 26. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Zlatohorsku v dubnu 2019
2019 12 42 Zdeněk Soldán Soupis fotografických portrétů význačných bryologů ze sbírky Zdeňka Pilouse