Bryonora

Šéfredaktor: Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni, Oddělení přírodních věd, jsounatzcm [dot] cz (jsoun[at]zcm[dot]cz))

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora

Uzávěrka červnového čísla je 31. března

Uzávěrka prosincového čísla je 30. září

Informace pro přispěvatele

Vyhledávání v archivu Bryonory:

Napište výraz, který se vyskytuje v abstraktu
Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Rok - mezi
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Mezi klíčovými slovy jsou i jména druhů. Začněte psát a vyberte ze seznamu.
Ročník 72
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2023 12 1 Jiří Malíček, Eliška Konečná Lišejníky PR Bažantník v Českém ráji
2023 12 11 Heda Ghlimová, František Bouda, Tomáš Hauser, David Hlisnikovský, Štěpán Jerhot, Eliška Konečná, Ondřej Peksa, Alexandra Smolková, David Svoboda, Lada Syrovátková Lišejníky zaznamenané během 28. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS u Mariánských Lázní
2023 12 23 Jaroslav Šoun Revize historických položek rodu Parmotrema z území ČR uložených v herbáři PRM
2023 12 34 Pavel Dřevojan [ed.] Zajímavé bryofloristické nálezy XL
2023 12 49 Anna Bérešová Recenze
2023 12 52 Jan Kučera Personalia: Jubileum RNDr. Milana Rivoly
2023 12 53 Heda Ghlimová, František Bouda, Jitka Kučerová, Matěj Man, Eva Mikulášková Zprávy ze sekce
Ročník 71
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2023 6 1 Jiří Malíček Lišejníky NPR Velká Pleš na Křivoklátsku
2023 6 28 Petra Hájková, Tomáš Peterka, Michal Hájek Mechový herbář Kamila Rybníčka: ztracený a znovunalezený pramen k bryoflóře bývalého československa
2023 6 42 František Bouda , Heda Ghlimová , David Hlisnikovský , Štěpán Jerhot , Lada Syrovátková , Petr Uhlík, Jiří Malíček Lišejníky zaznamenané během 34. bryologicko-lichenologických dní na Drahanské vrchovině
2023 6 54 Pavel Dřevojan, Zbyněk Hradílek, Štěpán Koval, Jan Kučera, Katarína Mišíková, Beáta Papp, Pavel Širka Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIX
2023 6 58 Zdeněk Palice Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXV
2023 6 63 Jan Kučera Recenze [Šoltés R., Mišíková K., Kliment J., Dítě D., Homolová Z. & Mútňanová M. (2021): Atlas machorastov Slovenska. – Veda, Bratislava. 247 pp. ISBN 978-80-224-1898-0]; [Holyoak D. T. (2021): European Bryaceae: A guide to the species of the moss family]
2023 6 69 Jaroslav Šoun, David Svoboda, Pavel Kovář, Jiří Malíček, Katarína Mišíková, Ján Kliment, Daniel Dítě, Michal Hájek, Zbyněk Hradílek, Jan Kučera, Eva Mikulášková, Pavel Širka Personalia: Jiří Liška – 70, Aleš Müller oslavil sedmdesát!, Doc. RNDr. Rudolf Šoltés, CSc. (8. 4. 1945 – 9. 1. 2023)
2023 6 77 Eva Mikulášková, Matěj Man, Svatava Kubešová, Pavel Dřevojan, Vítězslav Plášek, Kateřina Woodard, David Svoboda, Alžběta Manukjanová Zprávy ze sekce
Ročník 70
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2022 12 1 Jiří Malíček Lišejníky přírodní rezervace Ptačí stěna v Blanském lese
2022 12 15 Jan Kučera, Pavel Dřevojan, Lukáš Janošík, Vladimír Koníček, Svatava Kubešová, Ivana Marková, Eva Mikulášková, Josef Plaček, Jana Procházková, Pavel Širka & Jaroslav Zámečník Mechorosty zaznamenané během 27. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Bílých Karpatech
2022 12 32 Svatava Kubešová Mechy ve vybraných přístupných jeskyních v Moravském krasu
2022 12 40 Pavel Dřevojan [ed.], Petra Hájková, Eva Holá, Zbyněk Hradílek, Matúš Hrivnák, Richard Hrivnák, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Alžběta Manukjanová, Eliška Mazancová, Eva Mikulášková, Tomáš Peterka, Adéla Široká, Táňa Štechová & Jana Tkáčiková Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII
2022 12 50 Ivan Novotný Personalia: Herbář mechorostů Aloise Zlatníka
2022 12 51 Josef Plaček, František Bouda & Pavel Dřevojan Zprávy ze sekce: 34. podzimní „bryo-licheno dny“ na Drahanské vrchovině
Ročník 69
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2022 6 1 Petra Hájková, Adéla Široká Výskyt mechu Meesia uliginosa s. str. v glaciálním sedimentu na Českomoravské vrchovině
2022 6 7 Jiří Malíček, František Bouda, Eliška Konečná, Jana Steinová, Lada Syrovátková Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní na Kokořínsku
2022 6 19 Jiří Malíček Lišejníky přírodní rezervace Getsemanka v Brdech
2022 6 30 Svatava Kubešová, Lukáš Janošík, Vladimír Koníček, Matěj Man, Ivana Marková, Anna Růžičková, Pavel Širka, Jana Tkáčiková, Jaroslav Zámečník Mechorosty zaznamenané v průběhu 33. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku (září 2021)