Preslia

Pokyny pro autory


Preslia je recenzovaný vědecký časopis uveřejňující původní vědecké práce z taxonomie, systematiky, fytogeografie, ekologie a fytocenologie cévnatých i bezcévných rostlin, s geografickým zaměřením na širší oblast střední Evropy.

Více na http://www.preslia.cz/.

Časopis je vydáván od roku 1914, pojmenován byl na počest bratří Preslů, Jana Svatopluka Presla (1791–1849) a Karla Bořivoje Presla (1794–1852), kteří významně přispěli k rozvoji české botaniky.

Další informace a archiv časopisu naleznete na stránkách http://www.preslia.cz/. Preslia jsou také dostupná v rámci Digitální knihovny Akademie ČR.

Upozornění: Na internetu se stále častěji objevují tzv. predátorské (pirátské) časopisy, některé z nich se vydávají za zavedená, seriozní periodika. Identita časopisu Preslia byla již takto také zneužita. Prosíme autory článků, aby vždy postupovali podle instrukcí na oficiálních stránkách časopisu http://www.preslia.cz/.

E-maily vybízející k publikaci článku („call for papers“) zasílané jménem redakce časopisu Preslia jsou podvodné. Doporučujeme proto, abyste nereagovali na tyto zprávy, zejména pak neposílali jejich odesílatelům peníze.

Publikace článků v tištěné verzi časopisu Preslia je zdarma, poplatky mohou být vyžadovány v případě dlouhých příspěvků (nad 20 stran), nikdy ne však před přijetím článku do tisku.”

Follow us on Twitter