Preslia

Pokyny pro autory


Preslia je recenzovaný vědecký časopis uveřejňující původní vědecké práce z taxonomie, systematiky, fytogeografie, ekologie a fytocenologie cévnatých i bezcévných rostlin, s geografickým zaměřením na širší oblast střední Evropy.

Časopis je vydáván od roku 1914, pojmenován byl na počest bratří Preslů, Jana Svatopluka Presla (1791–1849) a Karla Bořivoje Presla (1794–1852), kteří významně přispěli k rozvoji české botaniky.

Další informace a archiv časopisu naleznete na stránkách https://www.preslia.cz/.

Preslia jsou také dostupná v rámci Digitální knihovny Akademie ČR.

Upozornění: Na internetu se stále častěji objevují tzv. predátorské (pirátské) časopisy, některé z nich se vydávají za zavedená, seriozní periodika. Identita časopisu Preslia byla již takto také zneužita. Prosíme autory článků, aby vždy postupovali podle instrukcí na oficiálních stránkách časopisu https://www.preslia.cz/site/guidelines.

E-maily vybízející k publikaci článku („call for papers“) zasílané jménem redakce časopisu Preslia jsou podvodné. Doporučujeme proto, abyste nereagovali na tyto zprávy, zejména pak neposílali jejich odesílatelům peníze.

Od roku 2022 přechází Preslia na on-line vydávání z důvodu zvýšení dostupnosti publikovaných článků. Od ročníku 94 vychází v režimu „gold open access“, publikační poplatky byly stanoveny na 18 000 Kč (700 €) za článek, členové České botanické společnosti mají poplatky snížené na 15 000 Kč (600 €) za článek.

Viz Editorial (Pyšek a kol. 2022).

Follow us on Twitter