Rostlina roku

Česká botanická společnost se rozhodla vyhlašovat ”Rostlinu roku”. Touto iniciativou chce ČBS upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené či jinak zajímavé druhy naší květeny, a vybízet tak k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně.

 

banner "Rostlina roku 2024"

 

Rostlina roku 2023 - kociánek dvoudomý

 

Rostlina roku 2022 - hlaváček letní

 

banner "Rostlina roku 2021"