Floristické kurzy

Nejdůležitější a dle počtu účastníků největší akcí pořádanou Českou botanickou společností je Floristický kurz. Koná se každoročně v prvním týdnu července na různých místech České republiky a každým třetím rokem na Slovensku ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností. První kurz se uskutečnil v r. 1957 a od roku 1964 běží každoročně. Kurzy jsou vhodné i pro učitele středních a základních škol a vysokoškolské, případně i středoškolské studenty. Na každý den je vždy připravena řada celodenních tras pod vedením předních znalců naší květeny a vegetace. Výsledky kurzů jsou pravidelně publikovány.

Dosud uskutečněné floristické kurzy


Floristický kurz SBS a ČBS Senica

Ilustrační obrázek - škarda ukousnutá (Crepis praemorsa)

 

Floristický kurz v Senici organizuje ve spolupráci s ČBS Slovenská botanická spoločnosť, organizátoři doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Ing. Dušan Valachovič, Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, Malacky, Mgr. Peter Puchala, PhD., Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Modra. 

Volná místa na letním floristickém kurzu Severočeské pobočky ČBS (1. - 5. 7. 2022)

ilustrační obrázek - rašeliniště

 

Přihlašování na velké floristické kurzy, které proběhnou na Slovensku (Senica) a na Moravě (Přerov), už bylo ukončeno. Stále jsou však volná místa na floristickém kurzu Severočeské pobočky v Lázních Libverda. Podrobnosti naleznete zde: https://botanospol.cz/cs/node/6712

Kraj
Liberecký kraj

Floristický kurz Přerov - přehled plánovaných tras

Ilustrační obrázek - pomněnka (foto: T. Tichý)

 

Floristický kurz ve dnech 10. 7. – 16. 7. 2022 bude probíhat v srdci Hané, v prostoru zhruba ohraničeném městy Olomouc, Hranice, Hulín a Prostějov a vojenskými výcvikovými prostory Libavá a Březina. Přirozený střed této oblasti tvoří Přerov, který využijeme jako základnu. Budeme se pohybovat převážně na území termofytika a částečně také v teplejších oblastech mezofytika ve fytochorionech 21. Haná, 71. Drahanská vrchovina a 76. Moravská brána.

Floristický kurz ČBS Přerov (10. 7. - 16. 7. 2022) - registrace

Ilustrační obrázek, foto T. Tichý

Floristický kurz ČBS Přerov (Olomoucký kraj) 10. 7. – 16. 7. 2022

Kurz organizačně zajišťuje Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ústředím ČBS, organizují Michal Hroneš, Zbyněk Hradílek a Michal Štefánek.

Kraj
Olomoucký kraj

Výsledky floristického kurzu ČBS v Plasích

Ilustrační obrázek - pole s chrpou modrou (Centaurea cyanus)

 

V roce 2019 se v Plasích uskutečnil 58. floristický kurs České botanické společnosti. Na 825 lokalitách zaznamenalo 150 botaniků přes tisíc druhů cévnatých rostlin. Výsledky byly publikovány ve Sborníku Západočeského muzea v Plzni — Příroda, 126, který vyšel na sklonku roku 2021.

Ve dnech 11. až 17. 7. proběhl floristický kurz v Teplicích

Gymnázium Teplice - ilustrační foto (převzato ze stránek https://www.gymtce.cz/cs/o-skole/kontakty)

 

Ve dnech 11. až 17. července proběhl v pořadí již 60. floristický kurz, místem jeho konání byly Teplice. Jednalo se zároveň o devátý kurz, který směřoval do oblasti severních Čech.

Vedoucí exkurzí provedli účastníky celkem po 40 trasách v širším okolí Teplic, navštíveny byly jak oblasti termofytika (Podkrušnohorská pánev, Lounské a Labské středohoří), tak mezofytika (podhůří Krušných hor, Milešovské středohoří) a oreofytika (Krušné hory).

Kraj
Ústecký kraj

Floristický kurz v Senici JE ZRUŠEN

nápis "FK v Senici je zrušen"

 

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV ve spolupráci s ČBS plánovala ve dnech 4. 7. až 9. 7. 2021 floristický kurz v Senici.

Vzhledem k doporučení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici se rozhodl hlavní výbor SBS akci v daném termínu odvolat. Pakliže to bude možné, proběhne zde floristický kurz příští rok.