Floristické kurzy

Nejdůležitější a dle počtu účastníků největší akcí pořádanou Českou botanickou společností je Floristický kurz. Koná se každoročně v prvním týdnu července na různých místech České republiky a každým třetím rokem na Slovensku ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností. První kurz se uskutečnil v r. 1957 a od roku 1964 běží každoročně. Kurzy jsou vhodné i pro učitele středních a základních škol a vysokoškolské, případně i středoškolské studenty. Na každý den je vždy připravena řada celodenních tras pod vedením předních znalců naší květeny a vegetace. Výsledky kurzů jsou pravidelně publikovány.

Dosud uskutečněné floristické kurzy

Instrukce pro organizátory floristických kurzů


J. Kučera & V. Samková: Výsledky floristického minikurzu Východočeské pobočky ČBS v Olešnici v Orllických horách 11.–14. června 2020

obálka časopisu ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 40

Ve dnech 11. až 14. června 2020 se konal v Olešnici v Orlickcýh horách, na chatě Juráška, floristický minikurz Východočeské pobočky České botanické společnosti. Zúčastnilo se ho 35 zájemců. Exkurze byly vedeny převážně ve fytochorionu 59. Orlické podhůří (119 lokalit) a také 59a.