Floristický kurz ČBS v Kutné hoře - přihláška a organizační informace

Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail

Floristický kurz České botanické společnosti se v roce 2024 bude konat v Kutné Hoře, městě středověké těžby stříbra a chrámu svaté Barbory, s nedalekým vrchem Kaňk (NPP). 

Přihlašování probíhá skrze webový formulář na tomto odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMAbVANr0mqHQaRLxBAQcvya3UbHrVc73xFLDpFsoIhXIE0A/viewform?usp=sf_link


Ubytování pro účastníky kurzu bude k dispozici v Domově mládeže SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora za 330 Kč na noc, a to na dvou adresách — v budově školy ul. Čáslavská 202, kde jsou pokoje v 2. a 3. patře s výtahem. Druhý domov mládeže sídlí v historické budově v centru města v ul. Husova 123, kde jsou dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje ve dvou patrech bez výtahu.

Obě budovy mají k dispozici kuchyňku a každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Stravování je možné v budově v Čáslavské ul., proto budou zájemci o stravu ubytováni primárně tam, ale lze docházet případně i z druhé budovy (cca 10 minut chůze).

Kurzovné je pro členy ČBS 650 Kč, respektive 500 Kč pro členy ČBS — studenty do 26 let; pro ostatní 1300 Kč

Přihlašování skrze webový formulář je možné do 5. května 2024, poté ve výjimečných případech emailem na dotaz. Přihlášení obdrží emailem v červnu platební instrukce a organizační informace.


Ze samotného okolí Kutné Hory, ale také z Čáslavska a území ležícího od těchto dvou měst na západ, je znám poměrně omezený počet floristických údajů, a to bylo také jedním z podnětů, aby se floristický kurz uskutečnil právě zde. Lze tedy předpokládat, že jeho povaha bude do velké míry prospektorská. Floristicky pestřejší a známější jsou severní (Polabí) a jihovýchodní (CHKO Železné hory) části zájmového území, kde se také nacházejí některá zvláště chráněná území (např. NPR Lichnice, NPP V Jezírkách, PR Oheb, PR Vápenice, PR Dománovický les, PR Lžovické tůně, PR Na hornické, PR Týnecké mokřiny, PP Lhotecké stráně, PP Louky u Choťánek a PP Černý Nadýmač).

Exkurze budou směřovat do širšího okolí Kutné Hory, směrem západním by měly zasahovat k Českému Brodu a řece Sázavě a na východ pak k Heřmanovu Městci, na sever k Chlumci nad Cidlinou a na jih ke Zruči nad Sázavou. Měli bychom také navštívit severozápadní výběžek CHKO Železné hory v okolí Seče, Třemošnice a Ronova nad Doubravou. Na exkurzních trasách se setkáme zejména s mezofilními lesy, potočními luhy, vlhkými a mezofilními loukami, ale také se skalními biotopy a vodami. Z nejvíce atraktivních druhů rostlin jsou v území známé např. Artemisia scoparia, Asplenium scolopendrium, Carex fritschii, Catabrosa aquatica, Cicuta virosa, Coleanthus subtilis, Cypripedium calceolus, Euphorbia lucida, E. palustris, Groenlandia densa, Inula germanica, Orchis militaris, Potamogeton coloratus, Ranunculus lingua, Sesleria uliginosa, Sium latifolium, Stachys germanica, Symphytum bohemicum, Teucrium scordium, Thalictrum flavum, T. simplex subsp. galioides, Thelypteris palustris a Viola stagnina

Novinkou letošního floristického kurzu bude exkurze zaměřená na fotografování rostlin, kterou povede Jiří Skořepa, zkušený a vynikající fotograf rostlin a přírody.

Na setkání se těší Pavel Lustyk a kolektiv organizátorů.