Novinky Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů

Prosba o pomoc s vytipováním lokalit zajímavých vodních a mokřadních biotopů
Ilustrační obrázek - mokřad
Hana Jeřábková Po 26. 10. 2020 - 20:24

 

Sekretariát České botanické společnosti obdržel žádost o pomoc s hledáním zajímavých vodních biotopů.

Jedná se o projekt Algologické laboratoře Katedry botaniky PřF JU, který je zaměřen na využití sinic a řas při ochraně vodních stanovišť.

Druhová bohatost cévnatých rostlin se většinou odráží v pestrosti řasových a sinicových společenstev. Proto jsou botanicky cenná místa zároveň slibnými lokalitami pro odběr algologických vzorků.

Hydrobotanická exkurze na mokřady Šluknovského výběžku Romana Štěpánková Po 11. 06. 2018 - 11:45

21.-24.6. se uskuteční hydrobotanická exkurze na mokřady Šluknovského výběžku.

Pro exkurzi budou vhodné holínky nebo tenisky do vody a pláštěnka.

Příjezd je možný ve čtvrtek 21.6. od 18 hodin a v pátek 22.6. do 8 hodin, kdy se vyjíždí na exkurzi, stejný čas výjezdu na exkurzi tj. 8 hodin, bude i v sobotu a v neděli.

Ubytování bude v chatě Spojařka, Horní Podluží 237. Více informací najdete na webu:

Kraj
Ústecký kraj
Hydrobotanická exkurze
Ilustrační foto - stulík
Romana Štěpánková Pá 03. 02. 2017 - 12:18

Milé kolegyně, vážení kolegové,

zveme vás na hydrobotanickou exkurzi ve dnech 15.-18.6., která se uskuteční na mokřady na dolním toku Moravy s výjezdy do oblasti moravského Soutoku, slovenského Záhorie a také přiléhající rakouské části. Akci připravujeme ve spolupráci se členy Slovenské botanické spoločnosti a jednáme i o spolupráci s rakouskými botaniky.