Novinky Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů

Hydrobotanická exkurze

Ilustrační foto - stulík

Milé kolegyně, vážení kolegové,

zveme vás na hydrobotanickou exkurzi ve dnech 15.-18.6., která se uskuteční na mokřady na dolním toku Moravy s výjezdy do oblasti moravského Soutoku, slovenského Záhorie a také přiléhající rakouské části. Akci připravujeme ve spolupráci se členy Slovenské botanické spoločnosti a jednáme i o spolupráci s rakouskými botaniky.