Konference

Česká botanická společnost připravuje každoročně v listopadu dvoudenní pracovní konferenci na různá témata. Konference se zabývají výsledky botanického výzkumu flóry a vegetace a to především z lokalit střední Evropy. Do programu jsou zařazeny rovněž výsledky výzkumu českých badatelů na zahraničních projektech i algologické a zoologické příspěvky.

Délka příspěvků je 20 minut včetně 5 minut diskuse. Nedílnou součástí programu konferencí je prezentace posterů.

Konference oslovují nejen vědeckou, ale i ochranářskou a zemědělskou veřejnost. Výstupem konference je sborník, obvykle publikovaný jako Materiály časopisu Zprávy České botanické společnosti.


Konference ČBS - Brno 2020

Obnovená louka Vojšice,  © I. Jongepierová

 

Téma: Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity.

Konference se uskuteční o víkendu 28. – 29. 11. 2020 v Brně ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, AOPK ČRMU Brno.

Přípravný výbor: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. Řehounková, R. Hédl, E. Šmerdová a L. Tichý

Kraj
Jihomoravský kraj
Článek o konferenci ČBS na stránkách časopisu Živa
obálka časopisu Živa 1/2020 (https://ziva.avcr.cz/2020-1/)
maskovh5 Pá 13. 03. 2020 - 20:41

 

V časopise Živa s číslem 1/ 2020 si můžete přečíst článek Patrika Mráze o konferenci České botanické společnosti. Konference proběhla tradičně na podzim, ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2019, tématem byly “Botanické sbírky a databáze a jejich využití”.

Proběhla konference ČBS na téma “Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi”
Ilustrační obrázek - herbář
maskovh5 Pá 20. 12. 2019 - 20:34

 

Ve dnech 30. 11. až 1. 12. 2019 proběhla další konference České botanické společnosti. Tématem tentokrát byly “Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi”.

Děkujeme přípravnému výboru za její organizaci i všem přednášejícím za přednesené příspěvky.

Další informace a abstrakty přednášek naleznete na stránce “Konference ČBS 2019

Fotografie z konference naleznete ve Fotogalerii.

Konference ČBS 2019 - program a přihláška účastníka
Ilustrační foto - typová položka Maranta flexuosa C. Presl
Romana Štěpánková Ne 13. 10. 2019 - 15:17

 

Konference České botanické společnosti na téma Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi se uskuteční v Praze na Albertově ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2019. Níže naleznete její program a přihlášku účasti.

Přihlášky na konferenci přijímal sekretariát ČBS do 15.11.2019. Kapacita posluchárny je naplněna.

Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností.

Kraj
Praha
Konference ČBS 2019 - přihláška příspěvku
Ilustrační obrázek - herbáře
Romana Štěpánková Po 25. 03. 2019 - 14:38

Pracovní konference ČBS na téma

„Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi“

Proběhla cytometrická konference ČBS maskovh5 Po 03. 12. 2018 - 14:55

Letošní konference České botanické společnosti byla věnována průtokové cytometrii. Děkujeme přípravnému výboru za její organizaci i všem přednášejícím za přednesené příspěvky.

Několik fotografií z konference naleznete v galerii, část prezentací k přednáškám a sborník abstraktů je zde.

Další konference ČBS, tradičně pořádaná koncem listopadu (datum ještě upřesníme), bude na téma “Botanické sbírky a databáze a jejich využití”.

Konference ČBS 2018 - program konference a přihláška účastníka
Ilustrační foto - cytometr
Romana Štěpánková St 19. 09. 2018 - 12:59

Zveme vás na tradiční podzimní konferenci, letos s názvem Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie. Na úvod ale zdůrazněme, že konference se nebude věnovat této laboratorní metodě jako takové a jejím technickým aspektům – metodice věnujeme pouze jednu z přednášek jako úvod pro ty z vás, kteří se cytometrií nezabýváte. Hlavním objektem budou studované rostliny a nové a leckdy překvapivé poznatky, které otevřel právě až nedávný nástup průtokové cytometrie.

Konference ČBS 2018 - přihláška příspěvku
Dianthus - ilustrační foto
Romana Štěpánková Po 03. 09. 2018 - 15:00

Pracovní konference ČBS na téma „Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie“ se uskuteční o víkendu 24. – 25. 11. 2018 v Praze. Níže uvedenou přihlášku vyplňte v případě, že přihlašujete přednášku nebo poster, a zašlete ji do sekretariátu ČBS do 15. 6. 2018 včetně krátkého abstraktu.

Proběhla konference ČBS věnovaná antropogenním stanovištím
Konference ve Velké geologické posluchárně, PřF UK
maskovh5 Po 04. 12. 2017 - 15:44

Ve dnech 25. až 26. listopadu 2017 proběhla konference České botanické společnosti, která byla věnována ekologii a evoluci rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Program sestavili Z. Lososová, J. Medvecká, O. Mudrák, P. Kovář, J. Pergl a K. Prach. Celkem bylo předneseno 28 přednášek.