Konference

Česká botanická společnost připravuje každoročně v listopadu dvoudenní pracovní konferenci na různá témata. Konference se zabývají výsledky botanického výzkumu flóry a vegetace a to především z lokalit střední Evropy. Do programu jsou zařazeny rovněž výsledky výzkumu českých badatelů na zahraničních projektech i algologické a zoologické příspěvky.

Délka příspěvků je 20 minut včetně 5 minut diskuse. Nedílnou součástí programu konferencí je prezentace posterů.

Konference oslovují nejen vědeckou, ale i ochranářskou a zemědělskou veřejnost. Výstupem konference je sborník, obvykle publikovaný jako Materiály časopisu Zprávy České botanické společnosti.


Konference ČBS 2019 - program a přihláška účastníka
Ilustrační foto - typová položka Maranta flexuosa C. Presl
Romana Štěpánková Ne 13. 10. 2019 - 15:17

 

Konference České botanické společnosti na téma Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi se uskuteční v Praze na Albertově ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2019. Níže naleznete její program a přihlášku účasti.

Přihlášky na konferenci přijímal sekretariát ČBS do 15.11.2019. Kapacita posluchárny je naplněna.

Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností.

Kraj
Praha
Konference ČBS 2019 - přihláška příspěvku
Ilustrační obrázek - herbáře
Romana Štěpánková Po 25. 03. 2019 - 14:38

Pracovní konference ČBS na téma

„Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi“

Proběhla cytometrická konference ČBS maskovh5 Po 03. 12. 2018 - 14:55

Letošní konference České botanické společnosti byla věnována průtokové cytometrii. Děkujeme přípravnému výboru za její organizaci i všem přednášejícím za přednesené příspěvky.

Několik fotografií z konference naleznete v galerii, část prezentací k přednáškám a sborník abstraktů je zde.

Další konference ČBS, tradičně pořádaná koncem listopadu (datum ještě upřesníme), bude na téma “Botanické sbírky a databáze a jejich využití”.

Konference ČBS 2018 - program konference a přihláška účastníka
Ilustrační foto - cytometr
Romana Štěpánková St 19. 09. 2018 - 12:59

Zveme vás na tradiční podzimní konferenci, letos s názvem Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie. Na úvod ale zdůrazněme, že konference se nebude věnovat této laboratorní metodě jako takové a jejím technickým aspektům – metodice věnujeme pouze jednu z přednášek jako úvod pro ty z vás, kteří se cytometrií nezabýváte. Hlavním objektem budou studované rostliny a nové a leckdy překvapivé poznatky, které otevřel právě až nedávný nástup průtokové cytometrie.

Konference ČBS 2018 - přihláška příspěvku
Dianthus - ilustrační foto
Romana Štěpánková Po 03. 09. 2018 - 15:00

Pracovní konference ČBS na téma „Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie“ se uskuteční o víkendu 24. – 25. 11. 2018 v Praze. Níže uvedenou přihlášku vyplňte v případě, že přihlašujete přednášku nebo poster, a zašlete ji do sekretariátu ČBS do 15. 6. 2018 včetně krátkého abstraktu.

Proběhla konference ČBS věnovaná antropogenním stanovištím
Konference ve Velké geologické posluchárně, PřF UK
maskovh5 Po 04. 12. 2017 - 15:44

Ve dnech 25. až 26. listopadu 2017 proběhla konference České botanické společnosti, která byla věnována ekologii a evoluci rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Program sestavili Z. Lososová, J. Medvecká, O. Mudrák, P. Kovář, J. Pergl a K. Prach. Celkem bylo předneseno 28 přednášek.

Aktuální program konference České botanické společnosti

Níže naleznete aktualizovaný program konference České botanické společnosti, která se uskuteční ve dnech 25. až 26. listopadu 2017 v Praze na Albertově.

Svoji účast na konferenci potvrďte vyplněním a zasláním účastnické přihlášky, která je ke stažení zde.

Konference ČBS - předběžný program a přihláška
Ilustrační foto - Brno - Černovická pískovna
Romana Štěpánková Po 25. 09. 2017 - 12:37

Konference ČBS na téma Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy se uskuteční v Praze ve dnech 25. — 26.11.2017. Níže naleznete předběžný program konference a přihlášku na ni. Přihlášku na konferenci zasílejte e-mailem na adresu sekretariátu ČBS sekretariatatbotanospol [dot] cz

Přihláška příspěvku na konferenci ČBS, Praha, 2017
Apera spica venti + Papaver rhoeas - ilustrační obrázek
Romana Štěpánková Pá 17. 03. 2017 - 08:56

Letošní konference ČBS se uskuteční o víkendu 25. — 26.11. 2017 v Praze na téma Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Příspěvek na konferenci můžete přihlásit do 15.6.2017.

Rámcový program:

1. Flóra a vegetace sídel a komunikací

Blok bude zahrnovat příspěvky zabývající charakteristikou biotopů měst a vesnic, diverzitou flóry či vegetace těchto stanovišť, výzkumem flóry a vegetace vyvíjející se podél komunikací, šířením nepůvodních druhů.

Aktuální program konference ČBS 2016
Pedicularis
Romana Štěpánková Čt 03. 11. 2016 - 14:00

V níže přiloženém souboru naleznete aktuální program konference České botanické společnosti, která se uskuteční ve dnech 26. a 27. listopadu v Praze na Albertově na téma Ekologie a evoluce karpatské flóry.