Konference

Česká botanická společnost připravuje každoročně v listopadu dvoudenní pracovní konferenci na různá témata. Konference se zabývají výsledky botanického výzkumu flóry a vegetace a to především z lokalit střední Evropy. Do programu jsou zařazeny rovněž výsledky výzkumu českých badatelů na zahraničních projektech i algologické a zoologické příspěvky.

Délka příspěvků je 20 minut včetně 5 minut diskuse. Nedílnou součástí programu konferencí je prezentace posterů.

Konference oslovují nejen vědeckou, ale i ochranářskou a zemědělskou veřejnost. Výstupem konference je sborník, obvykle publikovaný jako Materiály časopisu Zprávy České botanické společnosti.

Dosud uskutečněné konference a sjezdy ČBS


Konference ČBS: Dlouhodobé změny vegetace a krajiny

Ilustrační obrázek: pohled do přednáškového sálu, foto: V. Zeisek

Místo konání: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Přípravný výbor: Karel Prach (předseda), Petra Hájková, Milan Chytrý, František Krahulec, Petr Kuneš, Pavel Lustyk, Klára Řehounková, Karol Ujházy, Kamila Vítovcová

Datum události
-
Kraj
Jihočeský kraj