Konference ČBS: Dlouhodobé změny vegetace a krajiny - přihláška příspěvku

Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail

Konference ČBS na téma Dlouhodobé změny vegetace a krajiny proběhne v Českých Budějovicích v termínu 23. až 24. listopadu 2024. Bude se zabývat změnami vegetace na různých časo-prostorových škálách. Počítáme s následujícími tématickými okruhy:

  • Změny vegetace v krajinném až celostátním měřítku v posledních desetiletích;
  • Vegetační změny na jednotlivých lokalitách zachycené pomocí (polo)trvalých ploch, nebo zaznamenané chronosekvenčním přístupem;
  • Změny vegetace v perspektivě staletí až tisíciletí (vývoj v holocénu).

Přípravný výbor: Karel Prach (předseda), Petra Hájková, Milan Chytrý, František Krahulec, Petr Kuneš, Pavel Lustyk, Klára Řehounková, Karol Ujházy, Kamila Vítovcová

Návrhy na přednášky v délce max. 15 min. (+ 5 min. na diskusi) a na postery včetně abstraktů, zasílejte na adresu tajemnice společnosti sekretariatatbotanospol [dot] cz (sekretariat[at]botanospol[dot]cz) do 30. 6. 2024 na přiloženém formuláři. Případné dotazy k organizaci konference a programu můžete přímo směřovat na adresu prachatprf [dot] jcu [dot] cz (prach[at]prf[dot]jcu[dot]cz).

Na základě došlých příspěvků bude sestaven detailní program konference, který bude zaslán přihlášeným počátkem října, členům ČBS spolu s říjnovými Informacemi členům.

Uzávěrka programu bude k 31. 8. 2024, do té doby potvrdíme přihlášeným přijetí a formu jejich příspěvku.

Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.