Čestné členství

Kontakt || Orgány ČBS || Historie společnosti || Stanovy || Členství || Výroční zprávy || Odkazy

Návrh na udělení čestného členství doložený nejméně dvaceti podpisy členů může podat hlavnímu výboru kterýkoli člen Společnosti. Čestné členy volí nadpoloviční většinou valné shromáždění v tajné volbě.

Čestní členové České botanické společnosti:

Dr. Siegfried Bräutigam

doc. RNDr. Viera Feráková, CSc.

prof. Dr. Manfred A. Fischer

prof. RNDr. František Hindák

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

prof. ing. Jan Jeník, CSc.

RNDr. Ján Kliment, CSc.

RNDr. František Kotlaba

prof. RNDr. Jiří Komárek

prof. RNDr. František Krahulec, CSc.

doc. RNDr. Jarmila Kubíková

RNDr. Oldřich Lhotský

RNDr. Zdenka Neuhäuslová

prof. Dr. Harald Niklfeld

prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. 

prof. Marcel Rejmánek

prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.

doc. RNDr. Vladimír Řehořek

RNDr. Bohdan Slavík, CSc.

RNDr. Jaromír Sofron

RNDr. Milan Valachovič, CSc.

prof. RNDr. Jiří Vicherek, CSc.

prof. Adam Zajac