Čestné členství

Návrh na udělení čestného členství doložený nejméně dvaceti podpisy členů může podat hlavnímu výboru kterýkoli člen Společnosti. Čestné členy volí nadpoloviční většinou valné shromáždění v tajné volbě.

Čestní členové České botanické společnosti

 • Dr. Siegfried Bräutigam
 • doc. RNDr. Viera Feráková, CSc.
 • prof. Dr. Manfred A. Fischer
 • doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (†)
 • prof. RNDr. František Hindák (†)
 • doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
 • RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
 • prof. ing. Jan Jeník, CSc. (†)
 • RNDr. Ján Kliment, CSc.
 • RNDr. František Kotlaba (†)
 • prof. RNDr. Jiří Komárek
 • prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
 • doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.
 • doc. RNDr. Jarmila Kubíková
 • RNDr. Oldřich Lhotský (†)
 • prof. Eddy van der Maarel (†)
 • RNDr. Zdenka Neuhäuslová (†)
 • prof. Dr. Harald Niklfeld
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
 • prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. 
 • prof. Marcel Rejmánek
 • prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.
 • doc. RNDr. Vladimír Řehořek (†)
 • RNDr. Bohdan Slavík, CSc. (†)
 • RNDr. Jaromír Sofron (†)
 • RNDr. Milan Valachovič, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Vicherek, CSc. (†)
 • prof. Adam Zajac