Kontakty na Bryologicko-lichenologickou sekci

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

O Bryologicko-lichenologické sekci || Novinky Bryologicko-lichenologické sekce

Předsedkyně: Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum Brno, skubesovaatmzm.cz )
Místopředsedkyně: Eva Mikulášková (PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, evamikulatgmail.com )
Správce členské základny: Vítězslav Plášek (Ostravská univerzita v Ostravě, vitezslav.plasekatosu.cz)
výkonný redaktor Bryonory: Jiří Malíček (Univerzita Karlova v Praze, jmalicekatseznam.cz
správce webových stránek: Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, haldaatjjh.cz