Floristika Moravskoslezské pobočky

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

O Moravskoslezské pobočce || Novinky Moravskoslezské pobočky || Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS || Digitální knihovna Moravskoslezské pobočky || Kontakt na Moravskoslezskou pobočku

Adventivy severní Moravy a Slezska || Karty druhů MSP || Nálezová databáze MSP ČBS || Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska || Červený seznam MSP

Sekce floristika sdružuje výzvy kolegů ke spolupráci, soupis pozoruhodných nálezů ze severovýchodu České republiky a karty vybraných druhů s fotografiemi a základními informacemi. Počátkem roku 2015 byla spuštěna Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS, která slouží k zápisu nálezů cévnatých rostlin z regionu.