Knihy

Na českém trhu je v současné době k dispozici mnoho publikací věnovaných (nejen) botanice a ekologii, na kterých se podíleli i členové ČBS. Na těchto stránkách naleznete výběr zajímavých titulů — především z obou dříve jmenovaných oborů, ale i statistiky a dalších. Mnohé jsou k zapůjčení v knihovně.


Mokřady

 

ČÍŽKOVÁ, Hana, VLASÁKOVÁ, Libuše, a KVĚT, Jan (eds) Mokřady: ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. 631 stran. Episteme: edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Natura. ISBN 978-80-7394-658-6.

Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem

 

HOLEC, Jan et al. Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2015. 128 stran. ISBN 978-80-7036-465-9.

Publikace se věnuje typům a jiným vzácným sbírkovým exemplářům. V úvodních kapitolách autoři seznamují čtenáře s nezbytnou terminologií a příslušnými nomenklatorickými pravidly, dále pak představují praktické návody pro oblast sbírkové správy (preparace, konzervace a uchovávání přírodnin) a pro práci se sbírkovým materiálem (např. při jeho studiu).

Květena Soosu

BRABEC, Jiří a VELEBIL, Jiří. Květena Soosu a Okolí. [Cheb]: 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody a Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, 2018. 421 stran. ISBN 978-80-85018-95-0.

Orchideje Českého středohoří

 

Nepraš, Karel, Kroufek, Roman a Vlačiha, Vlastislav. Orchideje Českého středohoří. Ústí nad Labem: Český svaz ochránců přírody, 2018. 206 stran. ISBN 978-80-270-4914-1.

Druhé vydání knihy “Orchideje Českého Středohoří” představuje slovem i obrazem všechny druhy orchidejí, jež se v této oblasti historicky vyskytovaly nebo dosud vyskytují. Ukazuje je na bezmála 350 fotografiích, zároveň poskytuje čtenáři informace o jejich ekologii, rozšíření i soupis floristických nálezů.

Rostliny Brandýského Polabí

 

Hrčka, Daniel, Pokorný, Jan a Petřík, Petr. Rostliny brandýského Polabí. Brandýs nad Labem — Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, p.o., 2017. 159 stran. ISBN 978-80-906303-3-8.

Publikace se zabývá flórou části Středního Polabí (a dolního Pojizeří). V první části představuje základní vegetační typy, se kterými se lze v Polabí setkat. Na dalších bezmála 100 stranách jsou pak představeny významné botanické lokality.

 

The Tian Shan and its Flowers

Kniha seznamuje čtenáře — amatérské i profesionální botaniky, skalničkáře, milovníky rostlin a hor a přírody vůbec se 621 druhy rostlin Ťan-Šanu. Nechybí úvodní kapitoly o historii botanického výzkumu, orografii, geologii, klimatu a vegetaci těchto “Nebeských hor”. Hlavní částí knihy je rozsáhlý obrazový atlas (cca 900 obrázků) uspořádaný podle botanického systému. Vedle fotografie je zde uveden stručný popis každého druhu, informace o rozšíření a ekologii, jakož i doporučení pro pěstitele.