Knihy

Na českém trhu je v současné době k dispozici mnoho publikací věnovaných (nejen) botanice a ekologii, na kterých se podíleli i členové ČBS. Na těchto stránkách naleznete výběr zajímavých titulů - především z obou dříve jmenovaných oborů, ale i statistiky a dalších. Mnohé jsou k zapůjčení v knihovně, některé můžete v sekretariátu ČBS přímo zakoupit.

Krakonošův herbář

Jak se lze dočíst v úvodu knihy, jedná se o obrazový atlas květeny Krkonoš určený široké veřejnosti, který na své vydání čekal přes 40 let. Významné druhy našeho nejstaršího národního parku jsou zde představeny na nádherných ilustracích, ale i prostřednictvím zajímavého doprovodného textu, který obsahuje vedle stručného popisu rostlin i informace stran etymologie názvů či využití v léčitelství.

Biostatistika

Dlouho očekávaná učebnice statistiky, která poskytuje názorné příklady řešení ve dvou nejběžněji používaných statistických programech (R a Statistika), zároveň uvádí i jakým způsobem by měly být statistické výsledky prezentovány v odborných publikacích.

V edici Episteme vydalo nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.