Knihy

Na českém trhu je v současné době k dispozici mnoho publikací věnovaných (nejen) botanice a ekologii, na kterých se podíleli i členové ČBS. Na těchto stránkách naleznete výběr zajímavých titulů — především z obou dříve jmenovaných oborů, ale i statistiky a dalších. Mnohé jsou k zapůjčení v knihovně.


Květena Soosu

BRABEC, Jiří a VELEBIL, Jiří. Květena Soosu a Okolí. [Cheb]: 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody a Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, 2018. 421 stran. ISBN 978-80-85018-95-0.

Orchideje Českého středohoří

 

Nepraš, Karel, Kroufek, Roman a Vlačiha, Vlastislav. Orchideje Českého středohoří. Ústí nad Labem: Český svaz ochránců přírody, 2018. 206 stran. ISBN 978-80-270-4914-1.

Druhé vydání knihy “Orchideje Českého Středohoří” představuje slovem i obrazem všechny druhy orchidejí, jež se v této oblasti historicky vyskytovaly nebo dosud vyskytují. Ukazuje je na bezmála 350 fotografiích, zároveň poskytuje čtenáři informace o jejich ekologii, rozšíření i soupis floristických nálezů.

Rostliny Brandýského Polabí

 

Hrčka, Daniel, Pokorný, Jan a Petřík, Petr. Rostliny brandýského Polabí. Brandýs nad Labem — Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, p.o., 2017. 159 stran. ISBN 978-80-906303-3-8.

Publikace se zabývá flórou části Středního Polabí (a dolního Pojizeří). V první části představuje základní vegetační typy, se kterými se lze v Polabí setkat. Na dalších bezmála 100 stranách jsou pak představeny významné botanické lokality.

 

The Tian Shan and its Flowers

Kniha seznamuje čtenáře — amatérské i profesionální botaniky, skalničkáře, milovníky rostlin a hor a přírody vůbec se 621 druhy rostlin Ťan-Šanu. Nechybí úvodní kapitoly o historii botanického výzkumu, orografii, geologii, klimatu a vegetaci těchto “Nebeských hor”. Hlavní částí knihy je rozsáhlý obrazový atlas (cca 900 obrázků) uspořádaný podle botanického systému. Vedle fotografie je zde uveden stručný popis každého druhu, informace o rozšíření a ekologii, jakož i doporučení pro pěstitele. 

Univerzitní botanické zahrady v Praze (1775-1975)

“…jest jisto, že styk s přírodou a ovšem i její znalost člověka velice zušlechťuje, a tak působí proti zhoubným vlivům rušného života městského…” Tak uvádí slova Karla Domina čtenáře do knihy o historii univerzitních botanických zahrad v Praze. První část je věnována Botanické zahradě na Smíchově v letech 1775-1890. Další pak mezidobí v letech 1891-1898, kdy se rozhodovalo o přemístění univerzitní zahrady (Smíchovská byla zničena povodní). Volba padla na Slupskou stráň, kde se Botanická zahrada PřF UK nachází dodnes.

Příroda č. 35 - Červený seznam ohrožených druhů ČR: Cévnaté rostliny

Pět let po vydání posledního českého červeného seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin byla publikována nová aktualizovaná verze. 
Krom toho, že postihuje změny, jaké s sebou přináší vývoj přírody, resp. vývoj stavu ohrožených druhů na našem území, je zde poprvé použita klasifikace podle standardních kritérií a kategorií IUCN. Díky těmto standardům tak umožňuje celosvětové, případně mezinárodní srovnání, a to i mezi různými taxonomickými nebo ekologickými/funkčními skupinami.

Krakonošův herbář

Jak se lze dočíst v úvodu knihy, jedná se o obrazový atlas květeny Krkonoš určený široké veřejnosti, který na své vydání čekal přes 40 let. Významné druhy našeho nejstaršího národního parku jsou zde představeny na nádherných ilustracích, ale i prostřednictvím zajímavého doprovodného textu, který obsahuje vedle stručného popisu rostlin i informace stran etymologie názvů či využití v léčitelství.