Klíč ke květeně České republiky

Ilustrační obrázek

 

KAPLAN, Zdeněk et al. Klíč ke květeně České republiky. Druhé, aktualizované a zcela přepracované vydání. Praha: Academia, 2019. 1168 stran. ISBN 978-80-200-2660-6.

V novém vydání Klíče ke květeně České republiky je zpracováno celkem více než 3 700 druhů a poddruhů cévnatých rostlin naší flóry. Určování usnadní perokresby a stručný text s popisy rostlin a údaji o jejich rozšíření, nejčastějších stanovištích a době květu. Klíč je určen všem zájemcům o určování rostlin, zejména botanikům, studentům, učitelům a ochranářům.

Autor
Zdeněk Kaplan (ed.)
Rok
2019