Galerie

Fotografie z akcí pořádaných ČBS.


Floristický kurz 2021, Teplice Hana Jeřábková St 28. 07. 2021 - 10:57

 

Floristický kurz v Teplicích proběhl ve dnech 11. až 17. července 2021.

Bližší informace o navštívených lokalitách naleznete v materiálech pro účastníky kurzu.

Získané floristické údaje budou publikovány v samostatném čísle časopisu Severočeskou přírodou.

Níže naleznete fotografie z některých exkurzí (foto: E. Štěpánková)

Bryologicko-lichenologické setkání v CHKO Brdy 17. - 20.9.2020 patricia.singh Ne 20. 09. 2020 - 20:33
Floristický kurz 2020, Znojmo Hana Jeřábková St 22. 07. 2020 - 10:31

Floristický kurz ve Znojmě proběhl ve dnech 5. až 11. července 2020.

Místy, kde se konal, prochází několik hranic (klimatická, geologická, a také hranice fytogeografická), mísí se zde proto řada prvků. Účastníci tak měli možnost seznámit se, co se flóry a vegetace týče, s neobyčejně pestrým územím.

Bližší informace o navštívených lokalitách naleznete v materiálech pro účastníky kurzu, výsledky budou publikovány ve Zprávách ČBS.

PP Na Plachtě 3 Hana Jeřábková St 13. 05. 2020 - 08:47

Přírodní památka Na Plachtě 3 se nachází na východním okraji Hradce Králové (k. ú. Nový Hradec Králové). Zachovaly se zde cenné biotopy a mnoho ekotonových přechodů. Historicky pestrou mozaiku stanovišť udržovala pastva, později zřízení vojenského cvičiště, v recentní době o lokalitu pečují ochranáři.

Řeka Bečva v oblasti plánovaného vodního díla Skalička Hana Jeřábková Ne 08. 03. 2020 - 18:40

Řeka Bečva je v rámci České republiky unikátní — je jednou z mála, která má alespoň zčásti zachovalé řečiště. Probíhají zde přírodní procesy, jako je akumulace a přesun materiálu (především štěrku), roste zde typická vegetace a žijí zde vzácní bezobratlí živočichové. Několik fotografií ilustrujících zdejší ekosystémy naleznete níže.

Brigáda v PP Kozí vršek 15. - 16. 2. 2020 Hana Jeřábková St 26. 02. 2020 - 14:26

Ve dnech 15. a 16. 2. 2020 proběhla brigáda na Kozím vršku, přírodní památce, která je již od roku 1923 v majetku České (tehdy Československé) botanické společnosti. Cílem bylo vytvořit nová vhodná mikrostanoviště pro koniklec jarní (Pulsatilla vernalis).

Více informací zde a v článku “Podaří se zachránit koniklec jarní (Pulsatilla vernalis) na Třeboňsku?” z časopisu Botanika.

Autor fotografií: A. Šlechtová

Konference ČBS 30. 11. - 1. 12. 2019 Hana Jeřábková So 07. 12. 2019 - 13:04

 

Tématem konference ČBS, která se konala ve dnech 30. 11. až 1. 12. 2019, byly “Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi“. Nechybělo představení českých a slovenských herbářů, významných botanických zahrad, či databází (českých i mezinárodních). A také bylo představeno jejich využití, ať již pro vědecké účely (např. sledování změn rozšíření druhů), nebo pro ochranu přírody.

V rámci konference proběhlo také již tradičně valné shromáždění Společnosti.

Autor fotografií: V. Zeisek

Bryologicko-lichenologické setkání v CHKO Poľana 10. - 13.10.2019 patricia.singh Ne 13. 10. 2019 - 16:58

V poradí už 31. jesenné bryologicko-lichenologické stretnutie Bryologicko-lichenologickej sekcie ČBS sa po 22 rokoch opäť konalo na Slovensku, a to v dňoch 10. – 13. 10. 2019 na území CHKO Poľana, so základňou v Lesnej správe Kyslinky v Hrochoti. Územie Poľany sa podľa očakávaní ukázalo ako bryologicky nesmierne bohaté. Dokumentovaný celkový počet 235 zaznamenaných taxónov patrí medzi doposiaľ najvyššie počty zistených taxónov behom bryologicko-lichenologických stretnutí.

Krkonošská ekoakademie Hana Jeřábková Ne 08. 09. 2019 - 13:54

Ve dnech 19. až 20. července 2019 proběhla Krkonošská ekoakademie v Malé Úpě a Modrém dole. Akci organizovala ekologická platforma Zvonečník, Přátelé přírody, Arnika a Východočeská pobočka České botanické společnosti.

Více informací včetně fotografií naleznete na stránkách “Přírodě blíž!”

Floristický kurz 2019, Plasy Hana Jeřábková So 13. 07. 2019 - 23:23

 

58. floristický kurz proběhl v Plasích ve dnech 7. až 13. července 2019. Bližší informace o navštíveném území naleznete v materiálech pro účastníky kurzu, výsledky budou publikovány ve Zprávách ČBS.

Fotografie z některých exkurzí naleznete níže (foto: H. Mašková, V. Zeisek).