Galerie

Fotografie z akcí pořádaných ČBS.

Exkurze do PR Zbytka

Exkurze do PR Zbytka proběhla 12. května 2018. Vedle členů ČBS se jí účastnili též další dárci přispívající na kampaň ČSOP Místo pro přírodu, s jejichž pomocí byla lokalita na přelomu loňského a letošního roku vykoupena. David Číp (z ČSOP JARO Jaroměř) představil zdejší louky, jakož i les, který do budoucna bude obhospodařován u nás dnes již zapomenutými způsoby. Cílem je vytvořit zde tzv. střední les (definici viz např.

Bryologicko-lichenologické setkání na pošumavských vápencích 19. - 22.4.2018

Bryologicko-lichenologické setkání na pošumavských vápencích proběhlo ve dnech 19. až 22. 4. 2018. K navštíveným lokalitám patřila zřícenina hradu Prácheň, PP Kozlovské stráně, skály pod hradem Rabí, vápencové lomy v jeho blízkosti, jakož i PR Pučanka u obce Hejná.

Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka

Exkurze za lišejníky, mechorosty a cévnatými rostlinami Radotínského údolí (okres Praha-Západ, fytoregion 8. Český kras) proběhla dne 7. dubna 2018 pod vedením Zdeňka Soldána, Zdeňka Palice a Pavla Špryňara. Výchozím bodem byla zastávka „Maškův mlýn“, trasa exkurze pak vedla na vápencové biotopy (zejména skalní stepi a teplomilné trávníky) na svazích nad lomem Cikánka.