Galerie

Fotografie z akcí pořádaných ČBS.


XI. sjezd ČBS: Botanický výzkum a jeho praktické aplikace (8. – 10. 10. 2022)

Ilustrační obrázek

Ve dnech 8. – 10. října 2022 se v Praze na Albertově konal XI. výroční sjezd ČBS. Tématem byl “Botanický výzkum a jeho praktické aplikace”, o víkendu zazněla řada přednášek, v pondělí pak proběhlo několik exkurzí do okolí Prahy a středních Čech.

Zájemci o prezentovaná témata mohou nahlédnout do sborníku abstraktů.

Autor fotografií: V. Zeisek

Floristický kurz 2022, Přerov

Ilustrační obrázek

 

Floristický kurz v Přerově proběhl ve dnech 10. až 16. 7. 2022, organizačně jej zajišťovala Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ústředím ČBS. Připraveno bylo celkem 35 exkurzních tras v prostoru zhruba ohraničeném městy Olomouc, Hranice, Hulín a Prostějov a vojenskými výcvikovými prostory Libavá a Březina (https://botanospol.cz/cs/node/6706).

Tento floristický kurz byl věnován památce Vítka Grulicha.

Konference ČBS: Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity (2.-3. 4. 2022)

Ilustrační obrázek

V prvním dubnovém víkendu (2.-3. 4. 2022) se konala dva roky odkládaná konference ČBS na téma “Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity”. Na půdě Masarykovy univerzity se sešlo na 130 účastníků včetně zvaných přednášejících z Maďarska, Německa, Slovenska a samozřejmě Česka. Vedle odborných poznatků je čekal také společenský večer s cimbálovou muzikou.

Floristický kurz 2021, Teplice

Ilustrační obrázek

 

Floristický kurz v Teplicích proběhl ve dnech 11. až 17. července 2021.

Bližší informace o navštívených lokalitách naleznete v materiálech pro účastníky kurzu.

Získané floristické údaje budou publikovány v samostatném čísle časopisu Severočeskou přírodou.

Níže naleznete fotografie z některých exkurzí (foto: E. Štěpánková)

Floristický kurz 2020, Znojmo

Ilustrační obrázek

Floristický kurz ve Znojmě proběhl ve dnech 5. až 11. července 2020.

Místy, kde se konal, prochází několik hranic (klimatická, geologická, a také hranice fytogeografická), mísí se zde proto řada prvků. Účastníci tak měli možnost seznámit se, co se flóry a vegetace týče, s neobyčejně pestrým územím.

Bližší informace o navštívených lokalitách naleznete v materiálech pro účastníky kurzu, výsledky budou publikovány ve Zprávách ČBS.

PP Na Plachtě 3

Ilustrační obrázek

Přírodní památka Na Plachtě 3 se nachází na východním okraji Hradce Králové (k. ú. Nový Hradec Králové). Zachovaly se zde cenné biotopy a mnoho ekotonových přechodů. Historicky pestrou mozaiku stanovišť udržovala pastva, později zřízení vojenského cvičiště, v recentní době o lokalitu pečují ochranáři.

Řeka Bečva v oblasti plánovaného vodního díla Skalička

Ilustrační obrázek

Řeka Bečva je v rámci České republiky unikátní — je jednou z mála, která má alespoň zčásti zachovalé řečiště. Probíhají zde přírodní procesy, jako je akumulace a přesun materiálu (především štěrku), roste zde typická vegetace a žijí zde vzácní bezobratlí živočichové. Několik fotografií ilustrujících zdejší ekosystémy naleznete níže.

Brigáda v PP Kozí vršek 15. - 16. 2. 2020

Ilustrační obrázek

Ve dnech 15. a 16. 2. 2020 proběhla brigáda na Kozím vršku, přírodní památce, která je již od roku 1923 v majetku České (tehdy Československé) botanické společnosti. Cílem bylo vytvořit nová vhodná mikrostanoviště pro koniklec jarní (Pulsatilla vernalis).

Více informací zde a v článku “Podaří se zachránit koniklec jarní (Pulsatilla vernalis) na Třeboňsku?” z časopisu Botanika.

Autor fotografií: A. Šlechtová