Galerie

Fotografie z akcí pořádaných ČBS.


Ohlédnutí za botanickou sezónou 2023 v Praze

Ilustrační obrázek

V pořadí druhé ohlédnutí za botanickou sezónou v Praze proběhlo dne 11. 12. 2023. Účastníci si mohli vyslechnout prezentaci Jana Doležala o zajímavých nálezech z Prahy, ale i Hradce Králové a dalších míst. Petr Koutecký následně nastínil problematiku studia rodu drobnička (Wolffia). V navazujícím příspěvku pak Jan Prančl představil pražskou lokalitu u nás nepůvodní drobničky Wolffia globosa, dále také hybridní ostřice, které sbíral v přírodní památce Hrnčířské louky, a další své nálezy.

Exkurze do kaňonu řeky Malše

Ilustrační obrázek

V sobotu 11. 11. 2023 proběhla botanická exkurze do kaňonu řeky Malše mezi obcí Doudleby a Plav (jižně od Čes. Budějovic) pod vedením Jany Janákové. Cílem bylo mimo jiné ověřit lokalitu kociánku dvoudomého. Tento druh zde bohužel pozorován nebyl, za to se podařilo najít jiné zajímavé rostliny.

Zprávu z proběhlé exkurze naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/node/7128.

Foto: Radim Paulič, Jana Janáková

Konference ČBS: Dlouhodobé změny flóry České republiky (25.–26. 11. 2023)

Ilustrační obrázek

Konference České botanické společnosti, letos na téma “Dlouhodobé změny flóry České republiky”, proběhla ve dnech 25. až 26. listopadu 2023. V pěti konferenčních blocích zaznělo celkem dvacet příspěvků. V podvečer prvního konferenčního dne pak proběhlo Valné shromáždění ČBS. U té příležitosti bylo uděleno čestné členství RNDr. Janu Květovi, CSc., dr.h.c.

Exkurze za kociánkem a orchidejemi vápnitými bory na Úštecku

Ilustrační obrázek

Exkurze pořádaná v neděli 11. června vedla z Velkého Hubenova přes PR Na Černčí a hrad Helfenburk do Úštěka. Cílem byla mimo jiné lokalita kociánku dvoudomého (Antennaria dioica), letošní rostliny roku.

Kociánek dvoudomý se zde podařilo ověřit, pozorovány byly i další zajímavé druhy. Více ve fotogalerii nebo v příspěvku “Ohlédnutí za nedělní exkurzí do PR Na Černčí

XI. sjezd ČBS: Botanický výzkum a jeho praktické aplikace (8. – 10. 10. 2022)

Ilustrační obrázek

Ve dnech 8. – 10. října 2022 se v Praze na Albertově konal XI. výroční sjezd ČBS. Tématem byl “Botanický výzkum a jeho praktické aplikace”, o víkendu zazněla řada přednášek, v pondělí pak proběhlo několik exkurzí do okolí Prahy a středních Čech.

Zájemci o prezentovaná témata mohou nahlédnout do sborníku abstraktů.

Autor fotografií: V. Zeisek

Floristický kurz 2022, Přerov

Ilustrační obrázek

 

Floristický kurz v Přerově proběhl ve dnech 10. až 16. 7. 2022, organizačně jej zajišťovala Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ústředím ČBS. Připraveno bylo celkem 35 exkurzních tras v prostoru zhruba ohraničeném městy Olomouc, Hranice, Hulín a Prostějov a vojenskými výcvikovými prostory Libavá a Březina (https://botanospol.cz/cs/node/6706).

Tento floristický kurz byl věnován památce Vítka Grulicha.

Konference ČBS: Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity (2.-3. 4. 2022)

Ilustrační obrázek

V prvním dubnovém víkendu (2.-3. 4. 2022) se konala dva roky odkládaná konference ČBS na téma “Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity”. Na půdě Masarykovy univerzity se sešlo na 130 účastníků včetně zvaných přednášejících z Maďarska, Německa, Slovenska a samozřejmě Česka. Vedle odborných poznatků je čekal také společenský večer s cimbálovou muzikou.