Jan Květ devadesátiletý


V sobotu 26. srpna 2023 oslavil významné jubileum botanik, rostlinný fyziolog, přední odborník na ekologii mokřadů a na produkční ekologii RNDr. Jan Květ, CSc., dr. h. c., řečený Hony.

O jeho osobnosti si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Živa, a sice v článku “Hony Květ 90 – ve vědě a lidském společenství” a ve vzpomínkovém rozhovoru, který s ním vedli Eliška a Marcel Rejmánkovi “Rozhovor s Janem Květem k jeho devadesátinám aneb Za všechno může Hony”.

Členem České (tehdy Československé) botanické společnosti se stal již ve svých sedmnácti letech, a je tak jejím nejdéle zapsaným žijícím členem. Je stále aktivní, a to i při publikační činnosti, připomenout můžeme třeba v roce 2017 vydanou knihu Mokřady, na které se podílel jako jeden z editorů.

Přejeme, ať jej životní elán neopouští ani v dalších letech, a jménem České botanické společnosti k 90. narozeninám gratulujeme.