Pracovní skupina pro ochranu přírody

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

Novinky Pracovní skupiny pro Ochranu přírody || Kontakt na Pracovní skupinu pro ochranu přírody

Návrh na založení nové pracovní skupiny ČBS Ochrana přírody podal H. Härtel hlavnímu výboru v roce 2016. Návrh byl schválen na valném shromáždění ČBS 26.11.2016.

Pracovní skupina byla ustanovena 12. září 2017 na 7. ročníku Tématického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny, které se uskutečnilo ve Vysoké Lípě.

K září 2017 má pracovní skupina přes 50 členů.

Zvolený výbor pracuje ve složení:

  • Petr Bauer
  • Handrij Härtel (předseda)
  • Zuzana Münzbergová (místopředsedkyně)
  • Vlastik Rybka
  • Anna Šlechtová (tajemnice)

Kontakt: Anna Šlechtová (mail ve tvaru jmeno.prijmeni na gmail.com)

Příloha
Příloha Velikost
Statut PSOP 66.52 KB