Pracovní skupina pro ochranu přírody

Novinky Pracovní skupiny pro ochranu přírody || Tématická setkání || Kontakt na Pracovní skupinu pro ochranu přírody

Návrh na založení nové pracovní skupiny ČBS Ochrana přírody podal H. Härtel hlavnímu výboru v roce 2016. Návrh byl schválen na valném shromáždění ČBS 26.11.2016.

Pracovní skupina byla ustanovena 12. září 2017 na 7. ročníku Tématického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny, které se uskutečnilo ve Vysoké Lípě.

K září 2017 měla pracovní skupina přes 50 členů.

V letech 2017-2022 pracoval výbor skupiny ve složení: Petr Bauer, Handrij Härtel (předseda), Zuzana Münzbergová (místopředsedkyně), Vlastik Rybka, Anna Šlechtová (tajemnice)

V květnu 2022 byl u příležiosti 9. ročníku Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů zvolen pětičlenný výbor pracovní skupiny na další období ve složení: Handrij Härtel (předseda), Kryštof Chytrý (místopředseda), Vlastimil Rybka, Anna Šlechtová (tajemnice), Zuzana Münzbergová.


10. ročník Tématického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů proběhne ve dnech 18. až 20. září 2024. Pro podrobnosti viz stránku https://botanospol.cz/cs/node/7293.


Kontakt: Anna Šlechtová (mail ve tvaru jmeno.prijmeni na gmail.com)

Příloha
Příloha Velikost
Statut PSOP 66.52 KB