Z exkurze za rostlinou roku 2024 na EVL Hrachoviště


Exkurze za rostlinou roku na EVL Hrachoviště v Brdech se zúčastnilo 12 lidí, což vnímáme při trase přes 15 km jako velký úspěch.

Nebotanizovalo se samozřejmě ale až v cíli, naopak, než jsme na vlastní lokalitu došli, uplynula poměrně dlouhá doba. Cestou jsme navštívili bývalý lesní lůmek, kde se v malém jezírku vyskytuje vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), a ukázali si řadu běžnějších druhů. Ze zajímavějších můžeme jmenovat nepatrnec rolní (Aphanes arvensis), smolničku obecnou (Viscaria vulgaris) nebo zástupce okruhu kamejky rolní, kamejku ztlustlou přehlíženou (Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi).

Kosatec sibiřský (Iris sibirica) se v lučních porostech na Hrachovišti vyskytuje hojně a v době exkurze byl ve svém optimu kvetení, takže účastníci měli překrásný zážitek z pozorování této rostliny. Zároveň ověřili, že zde roste opravdu tento druh, všichni jimi prohlédnutí jedinci měli výrazné suchomázdřité listeny (viz https://botanospol.cz/cs/node/7235).

Ze vzácnějších druhů zde rostl také prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), nalezen byl i zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), byť až na konci exkurze, naopak výskyt dalšího druhu známého ze zdejších luk, upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), se ověřit nepodařilo.

Autoři textu: Rudolf Hlaváček, Linda Trunečková

fotografie z exkurze 25. 5. 2024, autor: Martin Klaudys

Rudolf Hlaváček a účastníci exkurze, foto: M. Klaudys.

fotografie z exkurze 25. 5. 2024, autor: Linda Trunečková

Kvetoucí trsy kosatce sibiřského (Iris sibirica) v EVL Hrachoviště, foto: L. Trunečková.


Program exkurzí za rostlinou roku 2024 naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2024_exkurze.