ČBS

Zprávy 58/1 (2023)

obálka časopisu Zprávy ČBS 58/1 (2023)

Ve Zprávách České botanické společnosti s číslem 58/1 čtenáři naleznou celkem tři články. První je věnován dvou druhům čeledi hyacintovité (Hyacinthaceae), které byly v průběhu 19.

Jan Květ devadesátiletý

Logo ČBS

V sobotu 26. srpna 2023 oslavil významné jubileum botanik, rostlinný fyziolog, přední odborník na ekologii mokřadů a na produkční ekologii RNDr. Jan Květ, CSc., dr. h. c., řečený Hony.