ČBS

Petr Pyšek: Makroekologie rostlinných invazí – co ukazují nové databáze?

Ilustrační obrázek - koláž složená z fotografií invazních druhů © Daniel Nickrent

 

Přednáška se zaměří na současné trendy ve studiu rostlinných invazí. Ukáže, jak globální data, která máme v současnosti k dispozici, přispívají k pochopení historických procesů výměny rostlin mezi kontinenty. A bude se zabývat také zkoumáním mechanismů, které určují současné rozšíření rostlin mimo jejich původní areály.

Chcete-li se dozvědět více o invazích v celosvětovém měřítku, neváhejte a navštivte přednášku, která proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2) v Krajinově posluchárně.

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Přednáška Lubomíra Hroudy (23. 4. 2018) na téma "Mezi Atlantikem a Levantou – 25 let studentských botanických exkurzí napříč Evropou" se nekoná!

 

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Následující přednáška pražského přednáškového cyklu ČBS a PřF UK, na kterou vás tímto zveme, proběhne dle programu dne 14. května. Téma "Makroekologie rostlinných invazí – co ukazují nové databáze?" nám představí Petr Pyšek.

 

Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka

 

První z 28. cyklu jarních exkurzí pořádaných Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK proběhne v sobotu 7. dubna. Spolu s vedoucími, kterými jsou Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar, se vydáme po rozmanitých vápencových biotopech (skalní stepi, teplomilné trávníky, lesy) v údolí Radotínského potoka. 

Helena Štorchová: Druhová radiace rostlin na příkladech ze Severní Ameriky. Opravdu víme, jak vznikají nové druhy?

Ilustrační obrázek - Calypso bulbosa, příklad cirkumpolárně rozšířeného druhu © Helena Štorchová

 

V Severní Americe existují druhově bohaté rody, které na území Eurasie nenajdeme. Jiné rody obývají celou severní polokouli, ale druhově se rozrůznily jen na jednom kontinentě. Setkáme se i s konzervativci, kteří se drží jedné šablony a nerady speciují, byť rostou na několika světadílech. Ke vzniku nových druhů vedou různé cesty, my známe jen některé z nich.

Helena Štorchová ve své přednášce, na kterou tímto všechny srdečně zveme, přiblíží dosud přehlíženou roli rozmnožovacích způsobů (zejména gynodiécie, která je obecně málo známa) při vzniku nových druhů.

Exkurze do Botanické zahrady v Tróji 30. května 2018

Písčina v Botanické zahradě hlavního města Prahy

Pod vedením Vlastika Rybky si v Botanické zahradě hlavního města Prahy prohlédneme zejména biotopy ohrožených druhů rostlin v přírodním řešení, především rašeliniště a písčinu. Těšit se můžete  na ukázky dalších aktivit zaměřených na ochranu genofondu a představení rozvojových plánů do dalších let. Podíváme se i na vzácnosti tropické přírody.

 

Sraz ve středu 30. května u severního vchodu do zahrady z ulice K Pazderkám v 16:30.

https://mapy.cz/s/2vndV