Chánova floristická kartotéka

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

Novinky Jihočeské pobočky || Zpravodaj jihočeských botaniků || Nálezová databáze Jihočeské pobočky ČBS — Vratička || Kontakt na Jihočeskou pobočku || Červená kniha květeny jižní části Čech

Počínaje rokem 1980 je postupně budována Chánova floristická kartotéka, která zachycuje floristické údaje z publikovaných i rukopisných prací o květeně jižní části Čech. Obsahuje přes 2000 druhů rostlin a je v ní excerpováno 876 publikovaných i rukopisných prací (stav k 11. 4. 2014). Další informace najdete na stránkách pobočky.