Zprávy České botanické společnosti

O časopisu || Kontakty || Pokyny pro autory || Přílohy || Materiály || Seriál Additamenta


Zprávy České botanické společnosti uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, články k životním jubileím členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Časopis v digitální knihovně Moravské zemské knihovny

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete podle různých kritérií vyhledávat články.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Ročník: 55
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2020 1 1 Michal Ducháček, Kateřina Šumberová, Karol Marhold, Marek Šlenker, Jan Doležal, Pavel Kúr, František Krahulec, Jiří Velebil, Erik Simons Cardamine occulta - nový záhadný plevelný druh řeřisnice na území České republiky
2020 1 27 Pavel Lustyk, Jan Doležal Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII.
2020 1 139 Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jan Doležal, Pavel Lustyk, Tomáš Peterka, Kateřina Šumberová Komentované fytocenologické snímky 4
2020 1 155 Jiří Hadinec Flora Corsica. Ed. 2 [zprávy o literatuře]
2020 1 157 Tomáš Herben Vzpomínka na rostlinného fyziologa, zvídavého člověka a čestného člena ČBS Bohdana Slavíka
2020 1 159 Jiří Kocián Duplicity a kvaziplagiáty v Additamentech
2020 1 162 redakce Vyjádření redakce Zpráv ČBS a editorů řady Additamenta k podnětu Jiřího Kociána k obsahu a formě řady Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae
2020 1 163 Jan Doležal Orchideje Orlických hor a podhůří [zprávy o literatuře]
2020 1 164 Jiří Hadinec Ohrožené rostliny Ústeckého kraje. Červený seznam květeny Ústeckého kraje a komentář k vybraným taxonům [zprávy o literatuře]
2020 1 168 František Krahulec New Flora of the British Isles. Ed. 4 [zprávy o literatuře]
Ročník: 54
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2019 1 1 Jiří Danihelka První nález včelníku drobnokvětého (Dracocephalum parviflorum) v České republice
2019 1 9 Jan Doležal, Jaroslav Zámečník Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II - Orlické podhůří a Orlické opuky
2019 1 23 Ján Kliment Rozšírenie vŕby bylinnej (Salix herbacea) na Slovensku
2019 1 47 Pavel Lustyk, Jan Doležal Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII.
2019 1 149 Pavel Kovář Jarmila Kubíková - příběh osobnosti univerzitní biologie a spolutvůrkyně moderní ochrany přírody v praxi
2019 2 157 Michal Ducháček a Pavel Kúr Rozšíření slanomilných kuřinek (Spergularia marina a S. media) v České republice a jejich expanze na silnicích a dálnicích
2019 2 221 Ján Kliment Rozšířenie vŕby sieťkovanej (Salix reticulata) na Slovensku
2019 2 243 Karel Boublík, Petr Lepší, Milan Štech, Jan Prančl, Petr Koutecký, Jan Štěpánek, Tomáš Vymyslický, Vít Grulich, Michal Štefánek, Martin Lepší, Leoš Lippl, Milan Kotilínek, Karel Prach, Pavel Lustyk, Jindřich Chrtek, Lubomír Hrouda, Tomáš Urfus a další Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.-7. července 2017)
2019 2 347 Lubomír Hrouda Čecho-Slovák Karol Marhold (60), česká botanika a Karlova univerzita
2019 2 349 František Krahulec RNDr. Denisa Blažková, CSc. (29. 9. 1935 - 18. 10. 2019)
2019 2 351 Milan Chytrý Odešel prof. Jiří Vicherek (1929-2019) - vůdčí osobnost brněnské univerzitní botaniky
2019 2 355 Jindřich Chrtek jun. Jubilea členů ČBS v roce 2019
2019 2 357 Jiří Hadinec Klíč ke květeně České republiky [zprávy o literatuře]
Ročník: 53
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2018 1 1 Petr Kocián, Michal Ducháček, Pavel Kúr Bodloplev hroznatý (Tragus racemosus) na dálnicích České republiky
2018 1 11 Jan Doležal, Jaroslav Zámečník Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část I. - Dolní Poorličí