Zprávy ČBS

O časopisu Zprávy ČBS || Kontakty na Zprávy ČBS || Pokyny pro autory Zpráv ČBS || Přílohy zpráv ČBS || Materiály Zpráv ČBS || Additamenta Zpráv ČBS


Zprávy ČBS uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika, apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, jubilea členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Starší čísla naleznete ve starším archivu (obsah je postupně přesouván sem)

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete podle různých kritérií vyhledávat články.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Ročník: 53
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2018 1 1 Petr Kocián, Michal Ducháček, Pavel Kúr Bodloplev hroznatý (Tragus racemosus) na dálnicích České republiky
2018 1 11 Jan Doležal, Jaroslav Zámečník Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část I. - Dolní Poorličí
2018 1 31 Pavel Lustyk, Jan Doležal Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XVI.
2018 1 113 František Krahulec Petr Pyšek - 60 let
Ročník: 52
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2017 1 1 Michal Ducháček, Petr Batoušek, Jiří Brabec, Pavel Kúr, Richard Višňák Lžičník dánský (Cochlearia danica) – nový zavlečený druh pro Českou republiku
2017 1 9 Jiří Danihelka, Vojtěch Sedláček Kozinec žlábkatý (Astragalus sulcatus) na jižní Moravě
2017 1 19 Jiří Malíček, Rudolf Hlaváček, Milan Marek Vzácné rostliny skalních komplexů ve středním Povltaví
2017 1 37 Jiří Hadinec, Pavel Lustyk Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XV.
2017 2 155 Jiří Danihelka, Kryštof Chytrý, Helena Prokešová, Vojtěch Sedláček Chřest přeslenitý (Asparagus verticillatus) lokálně zdomácnělý na jižní Moravě
2017 2 163 David Horák, Tomáš Vymyslický, Zdeněk Musil, Jan Bureš Gagea bohemica subsp. saxatilis v České republice
2017 2 175 Lucie Kobrlová Rod Symphytum (kostival) v České republice II. S. officinale agg.
2017 2 225 Lucie Kobrlová, Michal Hroneš Rod Symphytum L. (kostival) v České republice III. Nepůvodní a pěstované druhy
2017 2 249 Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Karel Boublík, Pavel Lustyk, Dominik Zukal Komentované fytocenologické snímky z České republiky 2
2017 2 261 Pavel Kovář Teplomilné stepi v Čechách ještě jednou – barevná nit pražské botaniky
Ročník: 51
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2016 1 1 Blanka Brandová, Radim Jan Vašut Vrba borůvkovitá v České republice a na Slovensku: poznámky k současnému rozšíření
2016 1 13 Jiří Uher Dymnivka podmrkvolistá (Corydalis cheilanthifolia) - nově zplaňující druh v květeně České republiky a historie jeho šíření v Evropě
2016 1 21 Petr Lepší Asplenium × woynarianum - nový kříženec sleziníků v České republice
2016 1 29 Jiří Hadinec, Pavel Lustyk Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV.
2016 2 189 Pavel Dřevojan, Dominik Roman Letz Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku
2016 2 211 Libor Ekrt Znovuobjevená kapradina bodlinkatá (Polystichum setiferum) pro květenu České republiky
2016 2 221 Lucie Kobrlová, Michal Hroneš, Bohumil Trávníček Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg.
2016 2 257 Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jiří Sádlo Komentované fytocenologické snímky z České republiky. 1.
2016 2 269 Jarmila Kubíková Teplomilné stepi v Čechách - červená nit pražské botaniky
Ročník: 50
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2015 1 1 Milan Marek, Martin Lepší, Petr Lepší Peucedanum austriacum subsp. austriacum a Peucedanum austriacum subsp. rablense - dva nově objevené taxony pro květenu České republiky
2015 1 23 Jiří Hadinec, Pavel Lustyk Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII.