Zprávy České botanické společnosti

O časopisu || Kontakty || Pokyny pro autory || Přílohy || Materiály || Seriál Additamenta


Zprávy České botanické společnosti uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, články k životním jubileím členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Časopis v digitální knihovně Moravské zemské knihovny

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete podle různých kritérií vyhledávat články.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Rubrika
Pište klíčová slova a vyberte je.
Ročník 57
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2022 1 1 Martin Lepší, Petr Lepší Rozšíření, stav populace a další poznatky o jeřábu manětínském (Sorbus rhodanthera)
2022 1 21 Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jan Doležal, Petr Hubatka, Pavel Lustyk, Tomáš Peterka Komentované fytocenologické snímky z České republiky 6
2022 1 41 Pavel Lustyk, Jan Doležal Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX.
2022 1 173 Karel Prach Jan Jeník (6. 1. 1929 - 13. 2. 2022)
2022 1 175 Karel Boublík Červená kniha květeny Vysočiny [zprávy o literatuře]
2022 2 177 Radek Štencl, Jindřich Chrtek, Olga Rotreklová, Siegfried Bräutigam Chlupáčky (rod Pilosella) chráněné krajinné oblasti Jeseníky
2022 2 219 Jan Doležal, Jaroslav Zámečník Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část IV. - Východní Polabí
2022 2 235 Jiří Hadinec, František Krahulec, Ladislava Paštová, Jan Doležal, Václav Buriánek, Rudolf Hlaváček, Jiří Rybenský Nové lokality Lycopsis orientalis v České republice
2022 2 247 Jiří Unar, Pavel Unar Nové poznatky a poznámky k rozšíření vybraných ohrožených druhů v Brně a okolí
2022 2 261 Karel Prach RNDr. Ivana Jongepierová – 60 let
2022 2 265 Milan Chytrý, Olga Rotreklová Vít Grulich (1956–2022) – botanik, učitel, ochranář, cestovatel a popularizátor
2022 2 289 Milan Štech, Bohumil Trávníček Odešel velký milovník rostlin a hvězd Vojtěch Žíla (10. 6. 1942 – 2. 7. 2022)
2022 2 293 Lubomír Adamec, Viktor Žárský Odešel významný rostlinný fyziolog, organizátor a popularizátor vědy Jan Krekule
2022 2 297 Jaroslava Nesvadbová Jaromír Sofron (16. 12. 1932 Plzeň – 12. 6. 2022 Nová Huť)
2022 2 301 Jindřich Chrtek Jubilea členů ČBS v roce 2022
Ročník 56
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2021 1 1 Jiří Danihelka, David Hlisnikovský Paběrky z moravskoslezských rudišť I: lnice vonná (Linaria odora) a silenka východní (Silene csereii)
2021 1 17 Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jan Doležal, Kryštof Chytrý, Helena Prokešová, Vojtěch Sedláček, Dominik Zukal Komentované fytocenologické snímky z České republiky 5
2021 1 31 Pavel Lustyk, Jan Doležal Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae - XIX
2021 1 177 Kateřina Štajerová, Zdeněk Kaplan, Jan Doležal, Pavel Lustyk, František Krahulec Osevní směsi jako potenciální zdroj ohrožených a nepůvodních druhů
2021 1 180 Petr Petřík, David Hlisnikovský Výzva k aktivnějšímu zapojení ČBS do posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
2021 1 183 Milan Chytrý Docent Vladimír Řehořek (1933-2021) - botanický polyhistor a životní optimista
2021 1 189 Milan Skalický, Pavel Pešout, Miloslav Kuklík, Štěpán Kubík Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc. (* 15. 8. 1936 - † 3. 11. 2020) - botanik, taxonom, dendrolog a vysokoškolský pedagog
2021 1 199 František Krahulec, Zdenka Hroudová RNDr. Zdeněk Kropáč, CSc. 2. 4. 1927 Praha - 25. 1. 2021 Praha
2021 2 201 Jiří Danihelka, David Hlisnikovský Paběrky z moravskoslezských rudišť II: hrachor řídkokvětý (Lathyrus laxiflorus), silenka přímá (Silene stricta) a několik oprav
2021 2 219 František Krahulec Chlupáčky (Pilosella): příčiny velké variability populací a jak je studovat