Zprávy České botanické společnosti

O časopisu || Kontakty || Pokyny pro autory || Přílohy || Materiály || Seriál Additamenta


Zprávy České botanické společnosti uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, články k životním jubileím členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Časopis v digitální knihovně Moravské zemské knihovny

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete podle různých kritérií vyhledávat články.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte název práce nebo jeho část.
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Ročník: 54
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2019 1 1 Jiří Danihelka První nález včelníku drobnokvětého (Dracocephalum parviflorum) v České republice
2019 1 9 Jan Doležal, Jaroslav Zámečník Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II - Orlické podhůří a Orlické opuky
2019 1 23 Ján Kliment Rozšírenie vŕby bylinnej (Salix herbacea) na Slovensku
2019 1 47 Pavel Lustyk, Jan Doležal Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII.
2019 1 149 Pavel Kovář Jarmila Kubíková - příběh osobnosti univerzitní biologie a spolutvůrkyně moderní ochrany přírody v praxi
Ročník: 53
Rok Číslo Stránka Autoři Titul
2018 1 1 Petr Kocián, Michal Ducháček, Pavel Kúr Bodloplev hroznatý (Tragus racemosus) na dálnicích České republiky
2018 1 11 Jan Doležal, Jaroslav Zámečník Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část I. - Dolní Poorličí
2018 1 31 Pavel Lustyk, Jan Doležal Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. XVI.
2018 1 113 František Krahulec Petr Pyšek - 60 let
2018 2 151 Jiří Velebil Ostružiník přívětivý (Rubus placidus), nový druh pro květenu České republiky
2018 2 165 Jan Roleček, Karel Fajmon, Petr Šmarda Nález hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného (Picris hieracioides subsp. umbellata) v NPR Porážky (Bílé Karpaty) a poznámky k jeho výskytu v České republice
2018 2 177 Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jan Doležal, Tomáš Peterka, Dominik Zukal Komentované fytocenologické snímky z České republiky 3
2018 2 189 Lubomír Hrouda Viera Feráková – 80 let
2018 2 192 Lubomír Adamec, Andrea Kučerová Blahopřání a poděkování Janu Květovi k jeho 85. narozeninám
2018 2 193 Jan Květ Čestná členka ČBS prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. oslavila své 90. narozeniny (17. 10. 2018)
2018 2 195 Jindřich Chrtek Jubilea členů ČBS v roce 2018
2018 2 199 Zdeňka Lososová, Pavel Kovář, Jana Medvecká, Ondřej Mudrák, Jan Pergl, Karel Prach Úvod: Flóra a vegetace antropogenních stanovišť
2018 2 207 Zdeňka Lososová Diverzita rostlinných společenstev evropských měst
2018 2 217 Petr Kočár, Adéla Pokorná, Jiří Sádlo Změny synantropní vegetace na území České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku
2018 2 239 Pavol Eliáš st. Súčasný stav výskumu flóry a vegetácie antropogénnych biotopov na Slovensku (prehľad)
2018 2 271 Pavel Sekerka, Zuzana Caspers Prastaré odrůdy kosatců pěstované v České republice
2018 2 289 Kateřina Šumberová Mokřady našich měst a vesnic: stanoviště, rostlinné druhy a společenstva
2018 2 321 Karel Prach, Kamila Vítovcová, Klára Řehounková, Lubomír Tichý Co obecného zatím vyplynulo z porovnání sukcesních sérií na antropogenních stanovištích v České republice?
2018 2 327 Anna Müllerová Sukcese vodní a mokřadní vegetace v pískovnách
2018 2 345 Zdenka Hroudová, Jaroslav Rydlo Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem