Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI.

Autor/autoři
Pavel Lustyk, Jan Doležal
Abstrakt

Výsledky floristické práce za období 2021-2022, které jsou v již v pořadím jednadvacátém dílu seriálu Additamenta představeny, jsou opět mimořádně pestré a velmi významné.

Do květeny České republiky přibylo celkem 43 nových taxonů. Z nově nalezených autochtonních taxonů jsou uvedeny dosud nepopsaný hybrid chlupáčků Pilosella officinarum × P. scandinavica, tři druhy ostružiníků (endemický Rubus atroroseus, nově popsaný R. lobifolius a nově rozlišený R. subgothicus) a kostival Sympytum ×wettsteinii, první prokázaný údaj křížence S. officinale × S. tuberosum v ČR.

K výraznému počtu nově uvedených nepůvodních druhů (celkem 38) přispělo také třetí vydání katalogu nepůvodních rostlin (Pyšek et al. 2022), který mimo jiné nově obsahuje i některé starší nálezy z počátku 20. století (Blumenbachia hieronymi, Bowlesia incana, Mirabilis longiflora). Ze zavlečených jmenujme například druh Alopecurus rendlei v minulosti nalezený v Praze, Cyperus congestus rostoucí ve spárách chodníku před Dendrologickou zahradou v Průhonicích, Euphorbia saratoi, nově rozpoznaný nepůvodní druh pryšce z okruhu Euphorbia esula, nebo druh Potentilla pensylvanica nalezený v dlažbě na mostě přes dálnici v Čestlicích. Mezi nově zplaňující okrasné druhy, zveřejněné v tomto katalogu, patří například Aristolochia macrophylla, Hibiscus syriacus, Symphytum ×hidcotense nebo Teucrium hircanicum.

Další zplanělé okrasné druhy, nalezené především v roce 2022, teprve na své případné zařazení do dalšího katalogu nepůvodních druhů čekají. Jedná se o Arum italicum, Cucurbita moschata, Iris sanguinea, I. ×flavescens, Melampodium montanum, Pachysandra terminalis, Physalis grisea, Sanvitalia procumbens, Verbena hastata a Veronica pectinata

Největší část nálezů tradičně spadá do kategorie kriticky ohrožených druhů (C1); jedná se například o Anacamptis pyramidalis, Asplenium scolopendrium, Carex capillaris, Catabrosa aquatica, Diphasiastrum tristachyum, Epipactis pontica, Himantoglossum adriaticum, Juncus gerardii, Littorella uniflora, Ventenata dubia, Veronica opaca a Viola alba. Zcela výjimečný je pak nález Geranium bohemicum, druhu, který byl považován za vyhynulý (A1). Některé druhy byly nalezeny v územích, ze kterých nebyly dosud uváděny v Květeně ČR (např. Aconitum variegatum, Aira praecox, Carex bohemica, Knautia drymeia a Nasturtium officinale).

Rubrika
Rok
2023
Ročník
58
Číslo
1
Stránka
25