Zprávy České botanické společnosti

Knihovna || Knihy || Časopis Bryonora || Časopis Preslia || Časopis Zprávy ČBS || Časopisy poboček || Cena Josefa Holuba

O časopisu Zprávy ČBS || Kontakty na Zprávy ČBS || Pokyny pro autory Zpráv ČBS

Zprávy ČBS uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika, apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, jubilea členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D. – 60 let
Autor/autoři
František Krahulec
-hj- St 31. 01. 2024 - 09:59
Rok
2023
Ročník
58
Číslo
2
Stránka
239
Josef Kučera – 65 let
Autor/autoři
František Krahulec, Jiří Hadinec
-hj- St 31. 01. 2024 - 09:59
Rok
2023
Ročník
58
Číslo
2
Stránka
225
Příběh hledání rostlinného tvaru – k šedesátinám Jitky Klimešové
Autor/autoři
Tomáš Herben
-hj- St 31. 01. 2024 - 09:59
Rok
2023
Ročník
58
Číslo
2
Stránka
221
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. - 60 let
Autor/autoři
Olga Rotreklová
-hj- St 31. 01. 2024 - 09:57
Rok
2023
Ročník
58
Číslo
2
Stránka
209