Zprávy České botanické společnosti

Knihovna || Knihy || Časopis Bryonora || Časopis Preslia || Časopis Zprávy ČBS || Časopisy poboček || Cena Josefa Holuba

O časopisu Zprávy ČBS || Kontakty na Zprávy ČBS || Pokyny pro autory Zpráv ČBS

Zprávy ČBS uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika, apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, jubilea členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Komentované fytocenologické snímky z České republiky 6
Autor/autoři
Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Jan Doležal, Petr Hubatka, Pavel Lustyk, Tomáš Peterka
Hana Jeřábková St 21. 09. 2022 - 10:47
Rok
2022
Ročník
57
Číslo
1
Stránka
21
Paběrky z moravskoslezských rudišť II: hrachor řídkokvětý (Lathyrus laxiflorus), silenka přímá (Silene stricta) a několik oprav
Autor/autoři
Jiří Danihelka, David Hlisnikovský
Hana Jeřábková St 19. 01. 2022 - 22:40
Rok
2021
Ročník
56
Číslo
2
Stránka
201
Chlupáčky (Pilosella): příčiny velké variability populací a jak je studovat
Autor/autoři
František Krahulec
Hana Jeřábková St 19. 01. 2022 - 20:55
Rok
2021
Ročník
56
Číslo
2
Stránka
219
Obnova zaniklých slanisk u Šakvic na jižní Moravě
Autor/autoři
Milan Chytrý, Jiří Danihelka
Hana Jeřábková St 19. 01. 2022 - 20:55
Rok
2021
Ročník
56
Číslo
2
Stránka
229