Jubilea členů v roce 2023

Autor/autoři
Jindřich Chrtek
Abstrakt

Příspěvek je věnován členům ČBS, kteří v roce 2023 dovršili 60, 70, 75, 80, 85, 90 nebo 95 let. Děkujeme všem za podporu a práci pro rozvoj naší Společnosti a přejeme do dalších let mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v pracovním i osobním životě.

Rubrika
Rok
2023
Ročník
58
Číslo
2
Stránka
265