Činnost sekce

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2019

Výbor sekce pracoval ve složení: předsedkyně S. Kubešová, místopředsedkyně E. Mikulášková, správce členské základny V. Plášek, správce webových stránek M. Man a zástupce šéfredaktora Bryonory Šoun.

ČLENSTVÍ

Celkový počet členů na konci roku 2019 byl 108, z toho 59 členů ČBS, 35 přidružených členů a 14 zahraničních členů. Sekce v roce 2019 přijala dva nové členy (Roman Hrabák a Eliška Vicherová). Poplatky za dvě čísla časopisu Bryonora činily 150,– Kč pro řádné členy, 350,– Kč pro přidružené domácí členy a zahraniční členy s osobním odběrem zpravodaje Bryonora a 550,– Kč při zasílání zpravodaje do zahraničí.

AKTIVITY

Ediční činnost

Pokračovalo vydávání časopisu Bryonora, který je jedním ze tří oficiálních časopisů ČBS. Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány. Redakční radu tvoří Pavel Dřevojan (šéfredaktor), Jaroslav Šoun (zástupce šéfredaktora), Anna Bérešová, Michal Hájek, Josef P. Halda, Jana Kocourková, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Ondřej Peksa, Vítězslav Plášek a David Svoboda. Technickou redaktorkou je Eva Mikulášková, sazba – Zora Sokolová a korektura angličtiny – Frederick Rooks. Časopis byl Radou vlády pro výzkum a vývoj zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, který je platný od roku 2015.
Do konce roku 2019 vyšla čísla 63 (64 stran) a 64 (60 stran).

Rozsáhlejší akce

 • 26. jarní bryologicko-lichenologické setkání se konalo 25.–28. 4. 2019 ve Zlatých Horách. Akci organizovala Magda Zmrhalová. Počet účastníků – 41.
 • 31. podzimní bryologicko-lichenologické dny na Poľaně (Slovensko) proběhly 10.–13. 10. 2019. Akci organizoval Pavel Širka. Počet účastníků – 20.
   

Exkurze a přednášky pro veřejnost

 • 23.–24. 2. 2019 – Víkendový seminář bryotýmu katedry botaniky Jihočeské univerzity, České Budějovice (PřF JU v Českých Budějovicích, organizoval a vedl J. Kučera).
 • 30. 3. 2019 – Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Zákolanského potoka (PřF UK Praha, vedli Z. Palice, Z. Soldán a P. Špryňar).
 • 6. 4. 2019 – Bryologická exkurze z Borku do Ševětína (PřF JU v Českých Budějovicích a Jihočeská pobočka ČBS, vedl J. Kučera).
 • 6. 4. 2019 – Lichenologická exkurze do PR Modlivý důl u Potštejna (Východočeská pobočka ČBS, vedl J. P. Halda).
 • 13. 4. 2019 – Bryologická vycházka do PP Bludný a PR Smrdutá v  Hostýnských  vrších  (Moravskoslezská  pobočka  ČBS,  vedli
  Z. Hradílek a J. Tkáčiková).
 • 27. 4. 2019 – Bryo-lichenologická exkurze na Holý vrch u Hlinné (Severočeská pobočka ČBS, vedli L. Němcová a B. Wagner).
 • 4. 5. 2019 – Mechařská exkurze u Brněnské přehrady (Moravské zemské muzeum, vedla S. Kubešová).
 • 18. 5. 2019 – Bryologicko-lichenologická exkurze na Klepáč na Králickém  Sněžníku  (Moravskoslezská  pobočka  ČBS,  vedli
  M. Zmrhalová a J. P. Halda).
 • 5. 10. 2019 – Bryologická exkurze na Starojický kopec (Moravskoslezská pobočka ČBS, vedly S. Kubešová a J. Tkáčiková).
 • 20. 10. 2019 – Botanicko-bryo-lichenologická exkurze na PP Bílé stráně u Štětí (Severočeská pobočka ČBS, vedli Z. Palice, P. Zdvořák a L. Němcová).
 • 20. 11. 2019 – workshop Mechorosty rostoucí na kůře stromů a na mrtvém dřevě (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a Moravské zemské muzeum, vedly J. Tkáčiková a S. Kubešová).

Ostatní

Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, umístěné na serveru Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a nově v rámci webových stránek České botanické společnosti. Doplňujeme zde informace týkající se činnosti sekce (setkání, exkurze) a vystavujeme zde obsah časopisu  Bryonora.  Blíže  viz  http://botanika.prf.jcu.cz/bls/ a https://botanospol.cz/cs/bls.


Zpráva o činnosti v roce 2018 PDF

Zpráva o činnosti v roce 2017 PDF

Zpráva o činnosti v roce 2016 PDF

Zpráva o činnosti v roce 2015 PDF