Činnost sekce

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2018

Výbor sekce pracoval ve složení: předsedkyně S. Kubešová, místopředsedkyně E. Mikulášková, správce členské základny V. Plášek, výkonný redaktor zpravodaje Bryonora J. Malíček a správce webových stránek J. P. Halda.

ČLENSTVÍ

Celkový počet členů na konci roku 2018 byl 106, z toho 58 členů ČBS, 34 přidružených členů a 14 zahraničních členů.
Členské příspěvky činily 150,- Kč pro řádné členy, 200,- Kč pro přidružené domácí členy a zahraniční členy s osobním odběrem zpravodaje
Bryonora a 300,- Kč při zasílání zpravodaje do zahraničí.

AKTIVITY

Ediční činnost
Pokračovalo vydávání časopisu Bryonora, který je jedním ze tří oficiálních časopisů ČBS. Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány. Redakční radu tvoří Jiří Malíček (šéfredaktor), Anna Bérešová, Michal Hájek, Josef P. Halda, Jana Kocourková, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Ondřej Peksa, Vítězslav Plášek, David Svoboda a Jaroslav Šoun. Technickou redaktorkou je Eva Mikulášková, sazba – Zora Sokolová a korektura angličtiny – Frederick Rooks. Časopis byl Radou vlády pro výzkum a vývoj zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, který je platný od roku 2015.
Do konce roku 2018 vyšla čísla 61 (86 stran a 10 stran obrazových příloh) a 62 (96 stran).

Rozsáhlejší akce
19.–22. 4. 2018 – 25. jarní bryologicko-lichenologické setkání na Horažďovicku. Akci organizovali Jiří Malíček a Jan Šašek.

27.–30. 9. 2018 – 30. podzimní bryologicko-lichenologické dny na Broumovsku. Akci organizovala Eliška Vicherová.

13.–14. 10. 2018 – 11. bryologický víkend. Akci organizovali I. Novotný a S. Kubešová.

Exkurze a přednášky pro veřejnost

 • 7. 4. 2018 – Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka (vedli Z. Palice, Z. Soldán a P. Špryňar).
 • 14. 4. 2018 – Bryo-lichenologická exkurze do okolí Duban (vedli L. Němcová a B. Wagner).
 • 14. 4. 2018 – Bryologická exkurze na Prachaticko (vedl J. Kučera).
 • 14. 4. 2018 – Lichenologická exkurze do PR Bošínská obora (vedl J. P. Halda).
 • 14. 4. 2018 – Mechařská exkurze do údolí Kohoutovického potoka (vedli S. Kubešová a I. Novotný).
 • 28. 4. 2018 – Bryo-lichenologická vycházka do Ostružné a okolí (vedli J. P. Halda a M. Zmrhalová).
 • 28. 4. 2018 – Kaňonem Vltavy v okolí Živohošti (vedli J. Malíček a R. Hlaváček).
 • 22.–24. 6. 2018 – bryologické a bryo-botanické exkurze v rámci Floristického minikurzu ve Slezských Beskydech a Jablůnkovském
 • mezihoří (kurz organizovali J. Tkáčiková a V. Plášek, exkurze vedli nebo spoluvedli S. Kubešová a V. Plášek).
 • 1. 5. 2018 – Kolem Svinětic (vedli M. Štech a T. Štechová).
 • 21. 7. 2018 – Údolím řeky Mohelnice – floristicko-bryologická exkurze (vedly V. Kalníková a J. Tkáčiková).
 • 12. 8. 2018 – Exkurze do botanické zahrady Olomouc (vedli V. Dvořák a Z. Hradílek).
 • 15. 9. 2018 – Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů (vedl V. Plášek).
 • 8.–14. 7. 2018 – bryologická exkurze na Floristickém kurzu ČBS v Poličce (vedli J. Košnar, S. Kubešová a T. Peterka).
 • 13. 10. 2018 – Kolem Hradců (vedli M. Štech a T. Štechová).
 • 10. 11. 2018 – Bryologická exkurze do údolí Stropnice (vedli Z. Palice, Z. Soldán a P. Špryňar).
 • 11. 11. 2018 – podzimní seminář Novinky ze života lišejníků aneb Není lišejník jako lišejník (vedl Z. Palice).
 • 21. 11. 2018 – workshop Luční a mokřadní mechorosty (vedly J. Tkáčiková a S. Kubešová).

Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, umístěné na serveru Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.
Doplňujeme zde informace týkající se činnosti sekce (setkání, exkurze, přednášky, aktuality, výzvy z řad členů, bryologické a lichenologické akce
pořádané v zahraničí) a vystavujeme zde obsah časopisu Bryonora. Blíže viz http://botanika.prf.jcu.cz/bls/. V období 1. 7. až 30. 9. 2018 proběhly volby do výboru Sekce na následující čtyři roky (2019–2022). Uskutečnily se kombinovaně – elektronickou a klasickou korespondenční cestou. Celkem bylo odevzdáno 48 hlasovacích lístků (46 elektronicky a dva tištěné papírové), všechny hlasy byly platné. Zvolení členové výboru pro období 2019–2022 (dle počtu hlasů):
Svatava Kubešová (40), Eva Mikulášková (37), Vítězslav Plášek (30), Matěj Man (28) a Jaroslav Šoun (28).

Volební komise pracovala ve složení:
Romana Štěpánková, Zdeněk Palice, Lada Syrovátková a David Svoboda.

Zprávu sestavili S. Kubešová a V. Plášek


Zpráva o činnosti v roce 2017 PDF

Zpráva o činnosti v roce 2016 PDF

Zpráva o činnosti v roce 2015 PDF