Členství

Čestné členství

Jak se stanete členy ČBS

  1. Přihlášku si můžete vyzvednout v sekretariátě ČBS nebo si ji stáhnout (ve formátu doc nebo pdf) a po vyplnění ji osobně odevzdat, nebo zaslat e-mailem
  2. O přijetí rozhodne hlavní výbor ČBS a budete o něm písemně vyrozuměni. Současně Vám bude zaslána členská legitimace a složenka na úhradu členského příspěvku a předplatného členského časopisu (příp. členských časopisů).
  3. Členský příspěvek člena Společnosti činí 400,- za rok, dále je dle stanov ČBS (článek 7) povinností každého člena ČBS odebírat alespoň jeden z členských časopisů.
  časopis  periodicita členské roční předplatné
  Preslia 4 čísla ročně 300,-
  Zprávy ČBS 2 čísla ročně 140,-
  Bryonora 2 čísla ročně 150,-

 

Výsledná suma poplatků spojených se členstvím ve Společnosti se tedy v závislosti na výběru časopisů pohybuje ročně od 540,- (pouze Zprávy ČBS) do 990,- (v případě odběru všech periodik).

 

  • stanovy České botanické společnosti