Karty druhů MSP

O Moravskoslezské pobočce || Novinky Moravskoslezské pobočky || Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS || Digitální knihovna Moravskoslezské pobočky || Floristika Moravskoslezské pobočky || Kontakt na Moravskoslezskou pobočku

 

Floristika Moravskoslezské pobočky || Adventivy severní Moravy a Slezska || Nálezová databáze MSP ČBS || Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska || Červený seznam MSP

Karty druhů byly připraveny jako pomůcka pro bližší seznámení s některými determinačně obtížnými nebo jinak zajímavými taxony s cílem poznat rozšíření daných taxonů v regionu. Obsahují detailní fotografie rozlišovacích znaků, poznámky k rozšíření aj. V současné době je zpracováno přes 50 taxonů.