Moravskoslezská pobočka

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

Novinky Moravskoslezské pobočky || Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS || Digitální knihovna Moravskoslezské pobočky || Floristika Moravskoslezské pobočky || Kontakt na Moravskoslezskou pobočku

Moravskoslezská pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska. Pobočka pořádá přednáškové cykly, terénní exkurze pro veřejnost, konference a setkání regionálních botaniků, semináře, kurzy a jiné akce. Jednou ročně vydává zpravodaj Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS a nepravidelně také samostatné Přílohy.

http://www.ms-cbs.cz/