Valná shromáždění

Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem Společnosti. Níže naleznete zápisy z proběhlých valných shromáždění.