Novinky Pracovní skupiny pro ochranu přírody

Pozvánka na setkání Vzácné druhy, 11.-13.9.2017

Ilustrační obrázek - Orchis purpurea - foto L. Hrouda

Přijměte pozvání na již 7. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny, které se letos uskuteční ve dnech 11. až 13. září 2017 ve Vysoké Lípě na rozhraní NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.

Setkání pracovní skupiny Ochrany přírody

Setkání nově založené pracovní skupiny ČBS Ochrana přírody se bude konat spolu s tradičním setkáním k ohroženým druhům rostlin, a to ve dnech 12. – 13. září 2017 v Českém Švýcarsku a Českém středohoří. Bližší informace k programu budou ještě upřesněny.

Nová pracovní skupina ČBS - Ochrana přírody

Zřízení pracovní skupiny "Ochrana přírody" schválilo valné shromáždění ČBS dne 26.11.2016. 

Důvodem pro zřízení této pracovní skupiny je posílení spolupráce mezi botaniky a ochranáři a větší zapojení ČBS do aktivit spojených s ochranářskými tématy.

Pracovní skupina by optimálně mohla sloužit