Novinky Pracovní skupiny pro ochranu přírody

Ekolist: Rostlina roku 2021? Vstavač kukačka
ilustrační obrázek - vstavač kukačka (Anacamptis morio), autor: Jiří Brabec, CC BY 3.0 CZ
Hana Jeřábková Po 03. 05. 2021 - 20:08

 

Ano, titulem “Rostlina roku 2021” se pyšní vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio).

Titul “Rostlina roku” udělujeme významným, ohroženým, či jinak pozoruhodným druhům naší flóry od letoška, akci jsme představili také na stránkách deníku Ekolist:

Rostlina roku 2021 na stránkách časopisu Botanika
obálka časopisu Botanika 1/2021
Hana Jeřábková So 17. 04. 2021 - 08:44

 

Česká botanická společnost se rozhodla každoročně vyhlašovat Rostlinu roku, a to právě od letoška. Pro rok 2021 byla hlavním výborem České botanické společnosti vybrána jedna z našich původních orchidejí, vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio).

Tisková zpráva: Rostlina roku - vstavač kukačka
ilustrační obrázek - vstavač kukačka (Anacamptis morio), autor: Hana Jeřábková, CC BY 3.0 CZ
Hana Jeřábková So 10. 04. 2021 - 15:58

Praha, 10. 4. 2021

Česká botanická společnost se rozhodla každoročně vyhlašovat Rostlinu roku, a to právě od letoška. Inspirací byla akce Pták roku, která je již od roku 1992 organizována Českou společností ornitologickou. Touto iniciativou chce ČBS upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené či jinak zajímavé druhy naší květeny, a vybízet tak k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně.

Výzva odborníků k MZe a MŽP: Kácením české lesy nezachráníme

 

České hospodářské lesy zažívají v posledních letech kalamitu. Hmyzí škůdci, houbové choroby a další patogeny v kombinaci s dlouhodobým suchem přetváří porosty smrků a borovic v holiny.

Vlastníci pozemků jsou povinni bezodkladně odstranit napadené stromy a také již mrtvé dřevo z kalamitních těžeb. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy, zároveň je odklízení dřeva dotováno např. formou příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity MZe.

Vyjádření MZe a MŽP k Společnému prohlášení odborných společností k Moravské Amazonii

Ortofoto - centrální část Moravsko-dyjského trojúhelníku: vlevo NPR Cahnov-Soutok, vpravo paseky (Zdroj: Mapy.cz © Seznam.cz, a.s., https://en.mapy.cz/s/bogehupapa)

 

Česká botanická společnost se připojila ke “Společnému prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů”, jehož cílem je upozornit na nutnost změny způsobu hospodaření v lužních lesích v oblasti soutoku Moravy a Dyje (více viz zde).

Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů

Ortofoto - centrální část Moravsko-dyjského trojúhelníku: vlevo NPR Cahnov-Soutok, vpravo paseky (Zdroj: Mapy.cz © Seznam.cz, a.s., https://en.mapy.cz/s/bogehupapa)

 

Lužní krajina podél dolních toků řek Moravy a Dyje mezi Hodonínem a Pálavou, přezdívaná Moravská Amazonie, je unikátní v mnoha ohledech. Oprávněně jí patří řada národních i mezinárodních ochranářských titulů (biosférická rezervace UNESCO, mokřad mezinárodního významu, evropsky významná lokalita, ptačí oblast nebo přírodní park). Nicméně na většině území se doposud hospodaří pasečně. Reálná ochrana cenných lužních lesů není a nebude možná, pakliže zde nebudou uplatňovány šetrnější, přírodě bližší postupy lesního hospodaření.

Stanovisko ČBS - záměr výstavby silnice v PP Na Plachtě 3

Ilustrační obrázek - PP Na Plachtě 3 (autor: V. Hromádková)

 

Přírodní památka Na Plachtě 3 se nachází na východním okraji Hradce Králové (k. ú. Nový Hradec Králové). Zachovaly se zde cenné biotopy a mnoho ekotonových přechodů. Historicky pestrou mozaiku stanovišť udržovala pastva, později zřízení vojenského cvičiště, v recentní době o lokalitu pečují ochranáři (ilustrační fotografie území viz v Galerii).

PP Na Plachtě 3 – hrozí jí zástavba?
ilustrační obrázek - PP Na Plachtě 3 (převzato z: https://nechceme-silnici-na-plachte.webnode.cz/o-pp-na-plachte/)
Hana Jeřábková St 06. 05. 2020 - 10:39

 

Přírodní památka Na Plachtě 3 se nachází na východním okraji Hradce Králové (k. ú. Nový Hradec Králové). Zachovaly se zde cenné biotopy a mnoho ekotonových přechodů. Historicky pestrou mozaiku stanovišť udržovala pastva, později zřízení vojenského cvičiště, v recentní době o lokalitu pečují ochranáři.