Novinky Pracovní skupiny pro ochranu přírody

Termín dalšího setkání k vzácným druhům bude 10. - 12. dubna 2019

V příštím roce proběhne již 8. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných druhů naší květeny tentokráte v Bílých Karpatech. Místo začínáme hledat, ale termín si prosím rezervujte již nyní. Setkání proběhne v termínu 10.-12. dubna 2019.

Oddíly (v) přírodě

Právě se rozbíhá projekt Oddíly v přírodě

Hledáme odborníky, zapojte se!

Jak vyplynulo z diskuse na posledním setkání pracovní skupiny ochrany přírody při České botanické společnosti, jedním z důležitých témat je drobná péče i o méně významné lokality. Na základě diskuse výboru PS vznikl podnět, který vyústil v právě spuštěný projekt Oddíly (v) přírodě, jehož realizátorem je Skautský institut.

O co jde?

Exkurze do PR Zbytka

 

Exkurze povede do oblasti, která se díky veřejné sbírce na přelomu loňského a letošního roku stala majetkem ČSOP. Zveme všechny, kteří se na vykoupení lokality podíleli, ať již finančně, či propagací, a samozřejmě i ty, co se podílet nemohli, alespoň fandili a drželi palce, a zajímají se o zdejší přírodu a její ochranu.

Exkurze do Botanické zahrady v Tróji 30. května 2018

Písčina v Botanické zahradě hlavního města Prahy

Pod vedením Vlastika Rybky si v Botanické zahradě hlavního města Prahy prohlédneme zejména biotopy ohrožených druhů rostlin v přírodním řešení, především rašeliniště a písčinu. Těšit se můžete  na ukázky dalších aktivit zaměřených na ochranu genofondu a představení rozvojových plánů do dalších let. Podíváme se i na vzácnosti tropické přírody.

 

Sraz ve středu 30. května u severního vchodu do zahrady z ulice K Pazderkám v 16:30.

https://mapy.cz/s/2vndV

Medzinárodná konferencia "Ochrana prírody v praxi 2018" v Nitre

 

Cíle projektu jsou více než velkolepé - vedle vzájemné výměny praktických poznatků a zkušeností v oboru ochrany přírody se snaží ukázat možnost všestranné vzájemné spolupráce mezi vědci, ochranáři (jak ze státního tak neziskového sektoru), tak s firmami a širokou veřejností z různých odvětví. Do jaké míry se je podaří naplnit, zůstává otázkou, každopádně program složený převážně z exkurzí na cenné lokality s představením prováděných opatření zní slibně a neměl by zůstat bez povšimnutí nikoho, kdo se zajímá o ochranu přírody v středoevropském kontextu.

Ohlédnutí za setkáním 11. - 13. září 2017 ve Vysoké Lípě

Exkurze na náplavy řeky Labe. Foto Jitka Štěrbová

Jednoduché ohlédnutí v číslech by mohlo vypadat následovně.

  • 53 účastníků
  • 18 příspěvků 
  • 5 zvolených členů výborů 
  • 2 exkurze
  • 1 založená pracovní skupina

To není vůbec špatná bilance.

Za celý organizační tým děkujem všem, za jejich aktivní účast, v konání těchto setkání určitě budeme pokračovat. 

Prezentace ze setkání

Kampaň na výkup botanicky cenné Hájkovy slati slaví úspěch

Ilustrační foto - PR Zbytka

 

Tzv. Hájkova slať, botanicky cenná lokalita v rámci rezervace Zbytka, bude v rukou ČSOP. Díky kampani, o které jsme informovali i na našem webu, se podařilo nastřádat na její výkup. Dle stránek ZO ČSOP JARO Jaroměř již stačí jen vyřídit formality a začít revitalizovat!

Pozvánka na setkání Vzácné druhy, 11.-13.9.2017

Ilustrační obrázek - Orchis purpurea - foto L. Hrouda

Přijměte pozvání na již 7. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny, které se letos uskuteční ve dnech 11. až 13. září 2017 ve Vysoké Lípě na rozhraní NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.

Setkání pracovní skupiny Ochrany přírody

Setkání nově založené pracovní skupiny ČBS Ochrana přírody se bude konat spolu s tradičním setkáním k ohroženým druhům rostlin, a to ve dnech 12. – 13. září 2017 v Českém Švýcarsku a Českém středohoří. Bližší informace k programu budou ještě upřesněny.

Nová pracovní skupina ČBS - Ochrana přírody

Zřízení pracovní skupiny "Ochrana přírody" schválilo valné shromáždění ČBS dne 26.11.2016. 

Důvodem pro zřízení této pracovní skupiny je posílení spolupráce mezi botaniky a ochranáři a větší zapojení ČBS do aktivit spojených s ochranářskými tématy.

Pracovní skupina by optimálně mohla sloužit