Pracovní skupina pro ochranu přírody

Quo vadis, Adonis aestivalis?

Obálka časopisu Botanika 1/2022

 

Na stránkách časopisu Botanika vychází první z popularizačních textů o letošní rostlině roku, hlaváčku letním (Adonis aestivalis). Dočíst se zde můžete o jeho ekologii i problematice jeho ochrany, součástí příspěvku je také obrazová tabule věnovaná porovnání květů červenokvětých hlaváčků.

Celý článek ve formátu pdf je ke stažení zde.

Exkurze za Rostlinou roku a dalšími plevely na Kralupsko

Ilustrační obrázek - hlaváček letní (Adonis aestivalis), autor: Michal Štefánek

 

Převážně polní krajinou z Kralup přes Lešany do Velvar, k vidění budou vedle polních plevelů, hlaváčku letního (Adonis aestivalis), a možná i hlaváčku plamenného (Adonis flammea) či trýzele rozkladitého (Erysimum repandum), také xerotermní trávníky, kde se vyskytuje např. kozinec rakouský (Astragalus austriacus).

Odjezd Praha-Masarykovo nádraží v 8:12, příjezd Kralupy nad Vltavou 8:45 (zde sraz); návrat vlakem z Velvar nejspíše v 15:49 s přestupem v Kralupech (možno i dříve v 14:49 nebo naopak později v 16:49).  

Kraj
Středočeský kraj

Exkurze za Rostlinou roku a výsledky managementu v pískovně u Němčan

Ilustrační obrázek - hlaváček letní (Adonis aestivalis), autor: Michal Štefánek

 

Projdeme se podél Komořanské stepní stráně a okolo biopásů na Vokrámy. Po cestě prozkoumáme plevelovou vegetaci a ověříme výskyt rostliny roku hlaváčku letního (Adonis aestivalis). Zpět přes Dražovický nebo Letonický hájek na autobus.

Sraz na autobusové zastávce v Podbřežicích v 8.45. Autobus č. 602 odjíždí z Brna Zvonařky v 7.51.

Vedoucí exkurze: Jaroslav Podhorný

Kraj
Jihomoravský kraj

Tematické setkání ke studiu vzácných druhů rostlin 2022 - závazná přihláška, program

Ilustrační fotografie - České středohoří

 

Pracovní skupina pro ochranu přírody České botanické společnosti ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy vás zve na 9. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny.

Kraj
Ústecký kraj

R. Prausová a kol.: Stav populací rudohlávku kukačky – Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase v Choceňské plošině ve východních Čechách

Obálka časopisu Acta Musei Reginaehradecensis. Series A, vol. 39

 

Vyhlášení vstavače kukačky, či též rudohlávku kukačky (Orchis morio, syn. Anacamptis morio), rostlinou roku 2021 inspirovalo Romanu Prausovou a kolektiv autorů k sepsání výsledků z dosavadního monitoringu tohoto druhu ve východních Čechách.