Západočeská pobočka

Exkurze za jarní květenou na Stříbrsko

Ilustrační obrázek - prvosenka jarní (Primula veris), foto H. Jeřábková

 

Celodenní exkurze vedoucí převážně po červeně značené turistické stezce, v úseku od vlakové zastávky Ošelín do obce Svojšín u Stříbra.

V plánu je botanizování na březích řeky Mže a v navazujících nivních loukách, dále v lesních porostech na úpatí přilehlých strmých svahů s občasnými skalními výchozy. Trasa zahrnuje i atraktivní vyhlídku severovýchodně od Svojšína, k níž vede naučná stezka „Skalní defilé u Svojšína“. Celková délka trasy kolem 10 km.

Kraj
Plzeňský kraj

M. Štech: Květena Šumavy - diverzita na křižovatce migračních cest

Ilustrační obrázek - prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)

 

Přednáška na téma Květena Šumavy – diverzita na křižovatce migračních cest v podání Ing. Milana Štecha, Ph.D. zazní po výroční schůzi Západočeské pobočky ČBS. Přednáška přinese informace z českoněmeckého projektu mapujícího šumavskou flóru.  

Přednáška se koná od 11:30 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzeav Plzni, Kopeckého sady 2.

Kraj
Plzeňský kraj

Z. Červenková: Cenné biotopy a vzácné druhy rostlin v CHKO Brdy

Ilustrační obrázek - PP Jindřichova skála

 

Představení ochranářsky významných rostlinných společenstev CHKO Brdy, kde je najdeme, co v nich roste (a žije) a jakým způsobem se je snažíme chránit. 

Přednáší Mgr. Zita Červenková, Ph.D. (Správa CHKO Brdy).

Přednáška se koná od 16:30 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.

Kraj
Plzeňský kraj

Akce Západočeské pobočky ČBS - 1. čtvrtletí 2022

 

Západočeská pobočka České botanické společnosti zve všechny své členy a příznivce na akce, které jsou plánované v následujících měsících. Předběžný program je následující:

16. 2. 2022  Z. Červenková: Cenné biotopy a vzácné druhy rostlin v CHKO Brdy (přednáška, začátek v 16:30, místo konání: přednáškový sál hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2) 
26. 3. 2022

Výroční schůze Západočeské pobočky ČBS (od 9:30)

Kraj
Plzeňský kraj

Exkurze za podzimní květenou do pískovny u Beňov

Ilustrační obrázek - šípky

 

Exkurze do botanicky málo probádaného a z větší části volně přístupného areálu štěrkopískovny, která leží v Klatovské kotlině při levém břehu Úhlavy mezi obcemi Beňovy a Poborovice. Lokalitu tvoří menší i větší vodní plochy (možnost koupání) samovolně vzniklé po těžbě štěrkopísků. Mezi vodními plochami se nacházejí nivní louky, poloruderální travnaté plácky, navážky hlušiny a remízky. Dle času a zájmu je možné navštívit i sousední lokality, například nedalekou přírodní rezervaci Luňáky. Příchod na pískovnu: od železniční zastávky v Bezděkově.

Kraj
Plzeňský kraj

Exkurze z Předenic přes Tlustou horu a Kozí kámen

Ilustrační obrázek - vřes obecný (Calluna vulgaris)

 

Podzimní exkurze do pestrých listnatých lesů polesí Vysoká. Výchozím místem jsou Předenice, dojdeme do Čižic. Délka trasy celkem 6–7 km.

Sraz účastníků: na autobusové zastávce v Předenicích v 11:20

Doporučené spojení: cesta tam – autobus z Plzně, Terminálu Hlavní nádraží (odjezd v 10:35), příjezd do Předenic v 11:19 / cesta zpět – autobusem z Čižic (odjezd v 16:32), příjezd do Plzně (17:02)

Vedoucí exkurze: Lenka Pivoňková

Kraj
Plzeňský kraj