Studentské práce

Nejen na našich univerzitách vznikaly a vznikají studentské práce, které mají coby společného jmenovatele botaniku. Dohledat je, je však někdy obtížné (zvláště v případě těch starších). Proto zde bude postupně vznikat katalog obsahující základní bibliografické údaje těchto studií (prozatím středoškolských odborných činností (SOČ), bakalářských a diplomových prací).

Rádi uvítáme pomoc, zejména pokud jde o informace o SOČ. Budeme též vděční za jakékoliv připomínky k ostatním pracím, či za poznámky a komentáře samotných autorů. Kontaktujte nás.

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete vyhledávat podle různých kritérií.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte místo nebo instituci, kde práce vznikla
Zadejte název práce nebo jeho část
Rok (od - do)
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Pište klíčová slova hledané práce.
Autor(ka) Rok Seřadit vzestupně Název práce Typ práce Místo
Kratoš, Filip 2021 Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích: vliv času, stanoviště a krajinného kontextu. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Bartoš, Marcel 2021 Flóra a vegetace údolí Říčky u Brna. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Kadaš, Daniel 2021 Vliv urbanizace na diverzitu lesní vegetace. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Vacková, Tereza 2021 Porovnávání klíčivosti a přežívání semenáčků v mikrostanovištích pastvin. Bakalářská práce Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Vaňková, Anna 2021 Diverzita lesní vegetace na Vyškovsku. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Chytrý, Kryštof 2021 Fenomén expoziční lesostepi v jihovýchodní části střední Evropy. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Krejčová, Michaela 2021 Diverzita vegetace sekundárních lesíků v zemědělské krajině: projevuje se zde ostrovní efekt? Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Janečková, Denisa 2021 Květena území severozápadně od Velkého Meziříčí. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Hauptová, Eliška 2021 Květena východní části přírodního parku Střední Pojihlaví. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Daněk, Pavel 2021 Interakce mezi stromy a půdou v přirozených temperátních lesích v prostoru a čase/Tree-soil interactions in natural temperate forests in space and time. Dizertační práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Klepalová, Vendula 2021 Botanický průzkum území mezi Řečkovicemi a Jinačovicemi u Brna. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Synková, Klára 2021 Sinice a řasy skleníků v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Hřebíčková, Hana 2021 Velikost a hustota průduchů haploidních a polyploidních rostlin jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba L.). Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Duroňová, Sabina 2021 Sinicová a řasová flóra vybraných přírodních koupališť. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Macková, Petra 2021 Současný vývoj vegetace na rašelinných loukách v PR Chvojnov. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Jašková, Lada 2020 Strategie šíření rostlin; ukázky plodů a semen vybraných čeledí. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Kundratová, Eliška 2020 Květena vybraných lomů v Bílých Karpatech. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Kohout, Martin 2020 Přírodní poměry a květena území severozápadně Jihlavy. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Kopecký, Jan 2020 Květena Halenkovic na Zlínsku. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Elederová, Lucie 2020 Testování nových pufrů pro průtokovou cytometrii. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Vavrinec, Martin 2020 Geografická analýza mezidruhové hybridizace rodu Cirsium ve střední Evropě. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Faltýnková, Eva 2020 Flóra a vegetace na severním okraji Brna. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Štefková, Michaela 2020 Přírodní poměry a flóra údolí Sedlnického potoka u Příbora. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Štaubertová, Tereza 2020 Materiály pro výuku vybraných témat z biologie na gymnáziu. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Maternová, Jana 2020 Srovnávací studie poměru kořen:prýt u semenáčků. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.