Studentské práce

Nejen na našich univerzitách vznikaly a vznikají studentské práce, které mají coby společného jmenovatele botaniku. Dohledat je, je však někdy obtížné (zvláště v případě těch starších). Proto zde bude postupně vznikat katalog obsahující základní bibliografické údaje těchto studií (prozatím středoškolských odborných činností (SOČ), bakalářských a diplomových prací).

Rádi uvítáme pomoc, zejména pokud jde o informace o SOČ. Budeme též vděční za jakékoliv připomínky k ostatním pracím, či za poznámky a komentáře samotných autorů. Kontaktujte nás.

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete vyhledávat podle různých kritérií.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte místo nebo instituci, kde práce vznikla
Zadejte název práce nebo jeho část
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Pište klíčová slova hledané práce.
Autor(ka) Rok Seřadit vzestupně Název práce Typ práce Místo
Pechová, Renata 2018 Výskyt kolotočníku ozdobného (Telekia speciosa) na území CHKO Orlické hory. Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin.
Gebauerová, Blažena 2017 Floristické poměry povodí potoka Opusta západně od Hlučína. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Vágner, Jan 2017 Monitoring výskytu invazivních neofytů v povodí Zdobnice (CHKO Orlické hory). Bakalářská práce Medlova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.
Vávra, Michal 2016 Sukcese slepých ramen a tůní řeky Orlice u Hradce Králové. Rigorózní práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Lajkepová, Ester 2016 Genetická diverzita a hybridizace v rodu Cirsium. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Nešetřilová, Klára 2016 Přírodní poměry a flóra území jihovýchodně od České Skalice. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Zedníkovám, Petra 2016 Vojenské výcvikové prostory - ostrovy biodiverzity v České republice. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Nekorancová, Eva 2016 Analýza skladby vegetace okolí horských chat Hrubého Jeseníku. Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Kučerová, Jana 2016 Lesní vegetace západní části Strážovských vrchů. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Mlíchová, Katarína 2016 Ekologie voskovek (r. Hygrocybe) a jejich diverzita v ČR. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Dudková, Kateřina 2016 Taxonomické a ekologické charakteristiky druhu Gypsophila muralis L. Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Fialová, Lucie 2016 Rod Orthotrichum na území NP Muráňská planina (Slovensko). Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Matoušek, Michael 2016 Variabilita společenstev fytobentosu řeky Nitry : rozsivky jako bioindikátory pro hodnocení ekologického stavu toku v prostoru a čase. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Bitomský, Martin 2016 Zákonitosti diverzity semen plevelů na velkoplošné škále Evropy. Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Koudelka, Tomáš 2016 Vliv nově zakládaných a obnovovaných vodních ploch na biodiverzitu. Magisterská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Lidmilová, Justina 2016 Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy v Brně. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Oliveriusová, Dana 2016 Epifytické mechorosty SV části Vítkovské vrchoviny. Bakalářská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Korvasová, Veronika 2016 Výzkum vlivu borovice kleče na hydrologickou bilanci v Hrubém Jeseníku. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
Marešová, Michaela 2016 Flóra a vegetace krajinného celku v okolí Cihlářského rybníku u Tisé v Ústeckém kraji. Magisterská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Kučerová, Martina 2016 Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Gavlasová, Petra 2016 Srovnání botanických databází se zaměřením na znaky rostlin. Bakalářská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Kubová, Michaela 2016 Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae). Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Strýčková, Sylvie 2016 Faktory ovlivňující kořenění a růst vegetativně množených rostlin. SOČ Katolické gymnázium Třebíč
Čechová, Radka 2016 Produkce sekundárních metabolitů rostlin jako odpověď na napadení herbivory. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Maternová, Anna 2016 Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.