Studentské práce

Nejen na našich univerzitách vznikaly a vznikají studentské práce, které mají coby společného jmenovatele botaniku. Dohledat je, je však někdy obtížné (zvláště v případě těch starších). Proto zde bude postupně vznikat katalog obsahující základní bibliografické údaje těchto studií (prozatím středoškolských odborných činností (SOČ), bakalářských a diplomových prací).

Rádi uvítáme pomoc, zejména pokud jde o informace o SOČ. Budeme též vděční za jakékoliv připomínky k ostatním pracím, či za poznámky a komentáře samotných autorů. Kontaktujte nás.

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete vyhledávat podle různých kritérií.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte místo nebo instituci, kde práce vznikla
Zadejte název práce nebo jeho část
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Pište klíčová slova hledané práce.
Autor(ka) Rok Seřadit vzestupně Název práce Typ práce Místo
Gebauerová, Blažena 2017 Floristické poměry povodí potoka Opusta západně od Hlučína. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Nekorancová, Eva 2016 Analýza skladby vegetace okolí horských chat Hrubého Jeseníku. Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Zedníkovám, Petra 2016 Vojenské výcvikové prostory - ostrovy biodiverzity v České republice. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Mlíchová, Katarína 2016 Ekologie voskovek (r. Hygrocybe) a jejich diverzita v ČR. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Dudková, Kateřina 2016 Taxonomické a ekologické charakteristiky druhu Gypsophila muralis L. Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Kučerová, Jana 2016 Lesní vegetace západní části Strážovských vrchů. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Fialová, Lucie 2016 Rod Orthotrichum na území NP Muráňská planina (Slovensko). Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Matoušek, Michael 2016 Variabilita společenstev fytobentosu řeky Nitry : rozsivky jako bioindikátory pro hodnocení ekologického stavu toku v prostoru a čase. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Bitomský, Martin 2016 Zákonitosti diverzity semen plevelů na velkoplošné škále Evropy. Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Koudelka, Tomáš 2016 Vliv nově zakládaných a obnovovaných vodních ploch na biodiverzitu. Magisterská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Lidmilová, Justina 2016 Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy v Brně. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Oliveriusová, Dana 2016 Epifytické mechorosty SV části Vítkovské vrchoviny. Bakalářská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Korvasová, Veronika 2016 Výzkum vlivu borovice kleče na hydrologickou bilanci v Hrubém Jeseníku. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.
Marešová, Michaela 2016 Flóra a vegetace krajinného celku v okolí Cihlářského rybníku u Tisé v Ústeckém kraji. Magisterská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Kučerová, Martina 2016 Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Gavlasová, Petra 2016 Srovnání botanických databází se zaměřením na znaky rostlin. Bakalářská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Kubová, Michaela 2016 Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae). Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Čechová, Radka 2016 Produkce sekundárních metabolitů rostlin jako odpověď na napadení herbivory. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Strýčková, Sylvie 2016 Faktory ovlivňující kořenění a růst vegetativně množených rostlin. SOČ Katolické gymnázium Třebíč
Maternová, Anna 2016 Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Brtínková, Kristina 2016 Přírodní poměry a květena území východně od Brna. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Klimlová, Alena 2016 Současný stav a dynamika spontánních výskytů cévnatých rostlin na území města Chrudim. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Smejkalová, Lucie. 2016 Floristický průzkum lokalit Pod Trojanem a rybníka Dolňák. SOČ FARMEKO – VOŠ zdravotnická a SOŠ Jihlava
Záškoda, Jiří 2016 Makromycety vybraných jedlin jihozápadní Moravy. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Vavrinec, Martin 2016 Geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.