Studentské práce

Nejen na našich univerzitách vznikaly a vznikají studentské práce, které mají coby společného jmenovatele botaniku. Dohledat je, je však někdy obtížné (zvláště v případě těch starších). Proto zde bude postupně vznikat katalog obsahující základní bibliografické údaje těchto studií (prozatím středoškolských odborných činností (SOČ), bakalářských a diplomových prací).

Rádi uvítáme pomoc, zejména pokud jde o informace o SOČ. Budeme též vděční za jakékoliv připomínky k ostatním pracím, či za poznámky a komentáře samotných autorů. Kontaktujte nás.

Filtrování

Pomocí filtrů níže můžete vyhledávat podle různých kritérií.

Zadejte jméno nebo část jména autora.
Zadejte místo nebo instituci, kde práce vznikla
Zadejte název práce nebo jeho část
Zadejte rozmezí let. Obě pole musí být vyplněna!
Pište klíčová slova hledané práce.
Autor(ka) Rok Seřadit vzestupně Název práce Typ práce Místo
Gebauerová, Blažena 2017 Floristické poměry povodí potoka Opusta západně od Hlučína. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Malaníková, Eliška 2016 Obnova druhově bohatých travních porostů v Bílých Karpatech z hlediska fytofágního hmyzu. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Coufalová, Hana 2016 Současný stav zeleně a květeny revitalizovaného rybníka v Císařově. Bakalářská práce Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra biologie.
Šimunová, Monika 2016 Floristický průzkum EVL Lanškrounské rybníky. SOČ Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové.
Sehnoutková, Barbora 2016 Dřeviny Smetanových sadů v Hořicích v Podkrkonoší. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Šímová, Anna 2016 Holocenní vývoj rašeliniště Kotelnice ve Slezských Beskydech. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Rozhoňová, Andrea 2016 Metody studia self-kompatibility rostlin. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Tkáčiková, Jana 2016 Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy. Rigorózní práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Klíma, Tomáš 2016 Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí. Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.
Smrčková, Pavla 2016 Botanické exkurze pro školy v okolí Pardubic. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Pernicová, Monika 2016 Přírodní poměry a květena území severně od Hodonína. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Koupal, Vít 2016 Populace jalovce obecného (Juniperus communis) na území PP Česká Kanada v lokalitě Konrac. Magisterská práce Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra biologických disciplín.
Zedníková, Petra 2016 Vojenské výcvikové prostory - ostrovy biodiverzity v České republice. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Machynka, Luděk 2016 Floristická studie s přípravou na projektový den v okolí obcí Tvarožná Lhota a Kněždub. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie.
Slováková, Nina 2016 Rozšíření druhů Hieracium lactucella a Hieracium caespitosum v České republice. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Pelikánová, Šárka 2016 Přírodní poměry a flóra města Znojma. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Vávra, Michal 2016 Sukcese slepých ramen a tůní řeky Orlice u Hradce Králové. Rigorózní práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Lajkepová, Ester 2016 Genetická diverzita a hybridizace v rodu Cirsium. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Nešetřilová, Klára 2016 Přírodní poměry a flóra území jihovýchodně od České Skalice. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Nekorancová, Eva 2016 Analýza skladby vegetace okolí horských chat Hrubého Jeseníku. Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Zedníkovám, Petra 2016 Vojenské výcvikové prostory - ostrovy biodiverzity v České republice. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Dudková, Kateřina 2016 Taxonomické a ekologické charakteristiky druhu Gypsophila muralis L. Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Kučerová, Jana 2016 Lesní vegetace západní části Strážovských vrchů. Magisterská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Mlíchová, Katarína 2016 Ekologie voskovek (r. Hygrocybe) a jejich diverzita v ČR. Bakalářská práce Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Fialová, Lucie 2016 Rod Orthotrichum na území NP Muráňská planina (Slovensko). Magisterská práce Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.